Sfintele Sărbători

                                                                                                                                                                            alt

În contextul Sfintelor Sărbători de iarnă, în cadrul Maratonului de colinde organizat cu binecuvântarea ÎPS Părinte Mitropolit Vladimir, Grupul Coral Bărbătesc „Gnosis”, din care face parte şi colegul nostru, dl Vasile Furculiţă, angajat al Arhivei Naţionale, a manifestat dorinţa de a aduce vestea Naşterii lui Isus Hristos întregului personal al Arhivelor Naţionale ale Republicii Moldova, prin recitalul unui grup de colinde şi cântece de iarnă.

Conducerea Serviciului de Stat de Arhivă, în persoana dlui Ion Varta, cât şi întregul colectiv al SSA şi al Arhivei Naţionale au fost gazde primitoare pentru acest grup de colindători, arătându-se plăcut surpinşi de recitalul colindătorilor şi, mai ales, de talentul deosebit al celora care au reuşit să creeze o frumoasă atmosferă de sărbătoare.

La acest eveniment emotiv a fost prezent şi Rectorul Universităţii Pedagogice „Ion Creangă”, dl Nicolae Chicuş. Domnia sa a dat o frumoasă apreciere grupului de colindători, salutând iniţiativa acestora de a promova tradiţiile culturale naţionale.

Conducerea, cât şi intregul colectiv al Arhivelor Naţionale a mulţumit Grupului Coral Bărbătesc „Gnosis” , invitându-i şi în următorul an să ne încânte cu un nou recital de colinde şi cântece de iarnă.

 
Necrolog

Suntem alături de familia îndoliată a colegei noastre dna Olimpiada Grebincea și transmitem sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune în legătură cu dureroasa pierdere a soțului. 

Colectivul Serviciului de Stat de Arhivă.

 
Necrolog

     Colectivul  Serviciului de Stat de Arhivă este alături de colega noastră Natalia Ungureanu în aceste clipe grele, pricinuite de pierderea mamei și transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate.

      Dumnezeu să o odihnească  în pace !!!

 
Anunţ privind procurarea Scanerului pentru microfilmare, prin Licitaţia publică deschisă nr.602/16 cu desfăşurare pe 22 noiembrie 2016, ora 10:00 la sediul instituţiei, cerinţele de participare se anexează

Anunţ privind procurarea Scanerului pentru microfilmare, prin Licitaţia publică deschisă nr.602/16 cu desfăşurare  pe 22 noiembrie 2016, ora 10:00 la sediul instituţiei, cerinţele de participare se anexează

sec.I instrucţiuni pu ofertanţi

sec.II FDA

sec.III formulare pentru ofertanți

            form.F3.1

            form. F3.2

            form. F3.3

            form. F3.4

            form. F3.5

            form. F3.6

sec.V Contract scaner model

sec.IV Caiet de sarcini

 
Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova

alt 

Indicatorul documentelor-tip

 
Rezultatele promovării concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

COMISIA DE CONCURS

Rezultatele promovării concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Consultant Serviciul resurse umane al Serviciului de Stat de Arhivă

Numele, prenumele              Nota finală

Nicula Mihaela                    9,67                 

 
Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

Consultant Serviciul resurse umane al Serviciului de Stat de Arhivă

Numele, prenumele              Nota finală obţinută la proba scrisă

Nicula Mihaela                    9,83

 
Lista candidaţilor admişi la ocuparea funcţiei publice vacante

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Consultant Serviciul resurse umane al Serviciului de Stat de Arhivă

Numele, prenumele              

Gâdei Ana

Nicula Mihaela

 
Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei arhivistului

Stimaţi Colegi,

     Sărbătoarea Zilei profesionale a arhivistului constituie un prilej fericit de a Vă adresa un sincer mesaj de felicitare, în semn de înaltă preţuire şi respect pentru activitatea Dvs exemplară într-un domeniu de o importanţă vitală pentru societate şi statul nostru. Angajamentul sincer şi fără de rezerve al Domniilor Voastre în onorarea uneia din cele mai nobile profesii – cea de păstrători ai memoriei istorice despre neam şi fiecare din predecesorii noştri care s-au trecut pe acest pământ, Vă înobilează în adevăratul sens al acestui cuvânt. Pentru majoritatea covârşitoare a Domniilor Voastre meseria de arhivist a evoluat într-o veritabilă vocaţie, care se asociază cu cele mai frumoase calificative, ce pot fi utilizate în acest sens: dăruire, devotament, sacrificiu.

     Vă doresc, stimaţi Colegi, multă sănătate, fericire, prosperitate şi realizări frumoase.

     Cu sentimente de înaltă consideraţiune,

     Ion VARTA, Director general al Serviciului de Stat de Arhivă

 
Concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:

În conformitate  cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Serviciul de Sat de Arhivă  anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

  1. Consultant (Serviciul resurse umane al Serviciului de Stat de Arhivă) - 1 unitate.
  2. Specialist superior (Direcţia politici de completare, păstrare departamentală şi lucrări de secretariat a Serviciului de Stat de Arhivă) - 1 unitate;
  3. Specialist superior (Secţia financiară şi evidenţă contabilă a Serviciului de Stat de Arhivă) - 1 unitate; 
  4. Specialist (Secţia financiară şi evidenţă contabilă a Serviciului de Stat de Arhivă) - 1 unitate;
  5. Specialist superior (Secţia valorificare, evidenţă şi păstrare a documentelor a Arhivei Organizaţiilor Social-Politice a Republicii Moldova) - 1 unitate.
Citeşte mai mult...
 
Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei funcţionarului public

Stimați funcționari publici,

         Cu prilejul sărbătorii profesionale Ziua funcționarului public, devenită deja o tradiție în Republica Moldova, în numele Serviciului de Stat de Arhivă, Vă adresăm sincere urări de sănătate, prosperitate și recunoștință pentru activitatea pe care o desfășurați zilnic.

Citeşte mai mult...
 
Necrolog
Citeşte mai mult...
 
Reuniunea anuală a şefilor arhivelor centrale, serviciilor raionale, municipale de arhivă

 

Organizarea reuniunii cu privire la rezultatele activităţii instituţiilor arhivistice din Republica Moldova a devenit o tradiţie frumoasă pentru Serviciul de Stat de Arhivă, care a inaugurat şi desfăşurat seminarul republican cu şefii arhivelor centrale, serviciilor raionale şi municipale de arhivă, în ziua de 18 martie 2016.

 Întrunirea a avut loc în incinta sălii de conferinţe a Centrului Naţional de Sănătate Publică, cu care Serviciul de Stat de Arhivă menţine relaţii bune de prietenie şi parteneriat.

 În debutul lucrărilor seminarului s-a păstrat un minut de reculegere în memoria colegului nostru, dl Petru Razgradschi, care a deţinut funcţia de şef al Serviciului raional de arhivă Taraclia.

Citeşte mai mult...
 
Egalitatea de gen – o prioritate pentru femeile din Republica Moldova

Drepturile femeilor şi egalitatea de gen constituie subiecte importante, discutate în societatea modernă.

În Republica Moldova statutul social al femeii rămîne a fi, din păcate, inferior celui al bărbaţilor. Cu toate că acestea încearcă să se promoveze pe plan politic şi în sferele socială şi economică, ele rămîn frecvent şi în continuare într-o stare de inferioritate, pe podiumul persoanelor de succes bărbaţii continuînd să deţină cele mai importante poziţii.

Citeşte mai mult...