Serviciul de Stat de Arhiv? al Republicii Moldova a organizat, īn colaborare cu Biblioteca Na?ional? a Republicii Moldova, un simpozion cu genericul: „Dubla semnifica?ie a zilei de 24 ianuarie 2018 - 159 de ani de la Unirea Moldovei cu ?ara Romānesca ?i 100 de ani de la proclamarea independen?ei Republicii Democratice Moldovene?ti”.

Evenimentul s-a desfa?urat īn ziua de 24 ianuarie, anul curent, īn incinta Bibliotecii Na?ionale ?i a adunat arhivi?ti, cercet?tori ?i cadre didactice din cadrul Serviciului de Stat de Arhiv? al Republicii Moldova, directorii celor dou? arhive centrale – ANRM ?i AOSP, precum ?i unui grup de studen?i din anul īntii de studii de la Academia de poli?ie „?tefan cel Mare”, īnso?i?i de c?tre dna Liliana Creang?, conf.universitar, din cadrul aceleia?i institu?ii.

Acest simpozion a inaugurat seria de ac?iuni ?i manifest?ri culturale care urmeaz? a fi organizate de Serviciul de Stat de Arhiv? al Republicii Moldova cu ocazia marc?rii, īn anul acesta, a Centenarului Unirii.

   Tema dezbaterii istoricilor, reuni?i īn Sala Mic? a Bibliotecii Na?ionale a Republicii Moldova, a fost ziua de 24 ianuarie care, īn istoria poporului romān, are o dubl? semnifica?ie. Pe de o parte, marc?m Unirea Principatelor Romāne de la 1859, realizat? sub sceptrul lui Alexandru Ioan Cuza, iar pe de alt? parte, Sfatul ??rii, a votat īn unanimitate, la 24 ianuarie 1918, independen?a Republicii Democratice Moldovene?ti. Aceste dou? evenimente cu conota?ie profund istoric? constituie dou? importante cuceriri īn istoria poporului romān. Ziua de 24 ianuarie 1859, prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, pe atunci domn al Principatului Moldovei, ?i pe tronul ??rii Romāne?ti, a īnsemnat inaugurarea importantei opere de constituire a Statului modern romān. Dubla alegere a moldoveanului Al. I. Cuza pe ambele tronuri ale celor dou? Principate Romāne a fost urmat? de o serie important? de reforme īn domeniile social-economic, cultural, cel al jurispruden?ei, īnv???mīntului, cel al armatei, care au consolidat tān?rul stat, aflat īn plin? afirmare pe plan interna?ional.

Ziua de 24 ianuarie 1918 a semnificat curmarea ocupa?iei imperiale ruse instituit? asupra p?r?ii r?s?ritene a Principatului Moldovei prin prevederile Tratatului de pace de la Bucure?ti din 16 (28) mai 1812, ocupa?ie care a durat 105 ani ?i opt luni.

   Odat? cu recī?tigarea libert??ii, suprimate prin acest tratat nedrept, pentru romānii basarabeni s-au constituit premisele favorabile pentru revenirea la matrice, adic? pentru reīntregirea lor cu restul neamului romānesc – act care s-a s?vār?it ca urmare a votului istoric al majorit??ii covār?itoare a membrilor Statului ??rii, īn ziua de 27 martie 1918.

 
Comisia de concurs

Rezultatele concursului pentru ocuparea func?iilor publice vacante din cadrul Serviciului de Stat de Arhiv? ?i Arhiva Na?ional? a Republicii Moldova.

Consultant īn Serviciul juridic - cā?tig?tor al concursului – Dob? Ala.

Specialist principal īn Serviciul cu regim secret de completare, eviden?? ?i p?strare a documentelor, Arhiva Na?ional? a Republicii Moldova  - cā?tig?tor al concursului – Andronic Inga.

 
Comisia de concurs

Rezultatele promov?rii concursului pentru ocuparea func?iei publice vacante

Serviciul juridic

Nume Prenume              Not? final?

1. Doba Ala                         8,76

2. Basamalerc? Sfetlana      8,4

Serviciul cu regim secret, completare, eviden?? ?i p?strare a documentelor

Nume Prenume         Not? final?

1. Andronic Inga         8,64

2. B?? Alina                 7,56

 
Comisia de concurs

COMISIA DE CONCURS

Lista candida?ilor care au promovat proba scris? ?i sunt admi?i la interviul pentru ocuparea func?iei publice vacante

Serviciul juridic

1. Doba Ala – 9,1;

2. Basamalerc? Sfetlana – 8,3.

Serviciul cu regim secret, completare, eviden?? ?i p?strare a documentelor

1. Andronic Inga – 8;

2. B?? Alina – 8.

Interviul se va desf??ura pe data de 03.04.2018, ora 0900, et 2, bir. 15.

 
Comisia de concurs

 Lista candida?ilor admi?i la concursul pentru ocuparea func?iei publice vacante

Serviciul juridic

1.Basamalerc? Svetlana

2. Dob? Ala

 

Serviciul cu regim secret, completare, eviden?? ?i p?strare a documentelor

1. B?? Alina

2. Andronic Inga

 

Proba scris? se va desf??ura pe data de 29.03.2018, ora 900, et 2, bir 15.

 
Arhivele statului

 

“Po?i ?ti multe lucruri. De īn?eles e mai greu.

                                                     Astfel spus, ?tim īntotdeauna mai multe

   lucruri decāt le īn?elegem, mai mult,

adev?rul e mai greu de crezut decāt

minciuna de aceea, pofti?i la Arhive…”

 

Istoria este practica la modul prezent ?i teoretic? la modul viitor. Cred cu t?rie c?, trecutul vorbe?te mai mult despre viitor decāt prezentul. Arhivele p?streaz? trecutul ?i este imperios s? cunoa?tem acest trecut. Cunoa?terea trecutului ne poate permite s? p??im cu īncredere īn viitor.

Activitatea arhivistic? actual? din Republica Moldova se desf??oar? sub auspiciile Serviciului de Stat de Arhiv? ?i este reglementat? de o gam? de acte legislative ?i normative care asigur? conservarea documentelor de arhiv? ?i valorificarea lor.

Potrivit prevederilor Legii privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova nr. 880 din 1992, Regulamentul Fondului Arhivistic de Stat, aprobat prin Hot?rārea Guvernului nr. 352 din 1992, Hot?rārea Guvernului nr. 618 din 1993 pentru aprobarea Regulilor de īntocmire a documentelor organizatorice ?i de dispozi?ie ?i Instruc?iunii-tip cu privire la ?inerea lucr?rilor de secretariat īn organele administra?iei publice centrale de specialitate ?i ale autoadministr?rii locale ale Republicii Moldova, stabile?te principiile de baz? ale organiz?rii activit??ii de completare, eviden??, p?strare ?i utilizare a Fondului Arhivistic din Republica Moldova. De asemenea, activitatea arhivistic? se desf??oar? īn baza altor acte legislative precum ar fi: Legea nr. 190 din 1994 cu privire la peti?ionare, Legea nr. 982 din 2000 privind accesul la informa?ie, Legea nr. 133 din 2011 privind protec?ia datelor cu caracter personal, avānd un impact mai restrāns de reglementare.

Totodat?, pe parcursul ultimilor 25 de ani de la independen??, baza normativ? a Republicii Moldova s-a modificat substan?ial. Acest fapt a fost condi?ionat de transform?rile radicale din societate, ini?iate o dat? cu ob?inerea suveranit??ii ?i independen?ei statului, cu promovarea noului curs de dezvoltare, orientat spre o economie liber?, spre crearea unui stat bazat pe drept ?i spre integrarea european?. Īn acest sens, reglementarea juridic? a rela?iilor dintre domeniul arhivistic ?i societate are o importan?? deosebit?. Īn actuala Lege privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova se specific?: Fondul arhivistic de stat este constituit din documente depuse la p?strare permanent? īn arhivele de stat, īn depozite speciale de stat precum ?i din documente aflate la p?strare provizorie īn organele puterii de stat ?i ale administra?iei de Stat, īn instan?ele de judecat?, procuratur?, īn alte institu?ii de Stat, īn īntreprinderi ?i īn organiza?ii.

Se impune atāt perfec?ionarea actelor normative īn domeniu, cāt ?i aplicarea lor eficient? īn practic?. Un punct ini?ial īn realizarea acestor sarcini este cunoa?terea ?i con?tientizarea legisla?iei arhivistice de c?tre creatorii de documente (institu?iile surse de completare a Fondului arhivistic), speciali?tii din domeniul arhivistic etc.

Īn prezent Serviciul de Stat de Arhiv? elaboreaz? un nou cadru normativ, inclusiv proiectul de Lege privind Fondul Arhivistic Na?ional, pledānd pentru o baz? legislativ? adecvat? cerin?elor timpului. Este nevoie de un nou cadru de activitate, adecvat noilor condi?ii social-economice, cu aplicarea practicii interna?ionale īnaintate. Īn acest sens se impune un nou sistem institu?ional de administrare a domeniului arhivistic, cu o eficien?? mai avansat?. Proiectul de lege a fost elaborat, ?ināndu-se cont de actele legislative europene, ca urmare a declar?rii cursului politic al Republicii Moldova spre integrarea european?. Unul din forurile interna?ionale īn domeniul arhivistic este Consiliul Interna?ional al Arhivelor (ICA), al c?rui misiune este promovarea conservarea ?i utilizarea documentelor de arhiv? din īntreaga lume.

Arhivi?ti din Republica Moldova poart? o r?spundere special? pentru conservarea, p?strarea ?i valorificarea Fondului Arhivistic Na?ional, considerat patrimoniul na?ional, ce reflect? procesele social-politice. Prin urmare, conservarea documentelor de arhiv? este propriu-zis, protejarea memoriei neamului nostru ?i acest obiectiv ar trebui s? ocupe un loc important īn domeniul dezvolt?rii durabile a Statului Republica Moldova.

Chi?in?u, 2018.

       

   Director general adjunct

al Serviciului de Stat de Arhiv? al Republicii Moldova

                                                                  Ion Golovatīi                                                                        
                                                                                          

 
Reuniunea anual? a ?efilor din cadrul arhivelor centrale, serviciilor de arhiv? municipale/raionale/UTA G?g?uzia

   Īn data de 6 martie 2018, Serviciului de Stat de Arhiv? a Republicii Moldova a organizat reuniunea anual?, cu genericul : ,,Cu privire la rezultatele activit??ii arhivelor centrale, serviciilor de arhiv? municipale/raionale/UTA G?g?uzia din Republica Moldova īn anul 2017”.  La aceast? reuniune au participat ?efii arhivelor centrale, serviciilor municipale ?i raionale.

   Īn debutul acestei reuniuni, Directorul general al Serviciului de Stat de Arhiv? al Republicii Moldova, dl Ion Varta, s-a referit la rezultatele activit??ii institu?iilor arhivistice din Republica Moldova īn anul 2017 ?i perspectivele evolu?iei sistemului arhivistic na?ional.Totodat?, Domnia sa a men?ionat faptul, c? angaja?ii arhivelor centrale, serviciilor raionale ?i municipale de arhiv?, īn decursul anului 2017, au depus eforturi considerabile pentru protejarea ?i valorificarea patrimoniul arhivistic na?ional.

   De asemenea, īn cadrul acestei īntruniri, dna Irina Spiridonov, ?ef al Direc?iei dezvoltare a arhivisticii, eviden?? de stat a documentelor ?i e-Transformare, a prezentat un raport statistic, īn care a fost evaluat? activitatea institu?iilor arhivistice din republic? pentru perioada anului 2017. Īn acela?i context, s-a men?ionat, c?, pentru perioada, raportat? institu?iile arhivistice ?i-au desf??urat activitatea īn conformitate cu planul de dezvoltare a arhivisticii īn Republica Moldova, orientīndu-se, spre realizarea obiectivelor planificate privind : asigurarea managementului organiza?ional, asigurarea integrit??ii fizice a documentelor Fondului Arhivistic, eviden?a de stat a documentelor, completarea Fondului Arhivistic ?i valorificarea documentelor de arhiv?. Astfel, īn decursul anului 2017, arhivele de stat au ob?inut rezultate pozitive īn domeniul prelu?rii documentelor la p?strare de stat, preluīnd, per total – 37,752 mii un.de p?strare (202%), din 721 institu?ii/560 institu?ii, ceea ce constituie (92%).  

   Remarc?m, de asemenea, serviciile municipale/raionale de arhiv? care au realizat īndeplinirea a trei- patru indici planifica?i cu rezultate de la 90-100%: Direc?ia de arhiv? Chi?in?u, Anenii-Noi, C?l?ra?i, Cimi?lia, Criuleni, Drochia, Edine?, Glodeni, Hānce?ti, Leova, Ocni?a, Rezina, Rā?cani, Soroca, Sāngerei, ?tefan Vod?, Telene?ti, Ungheni, Comrat, Ceadīr- Lunga ?i Vulc?nesti.

   Pentru activit??ile ce ?in de ordonare, efectuate din num?rul institu?iilor planificate, se atest? o cre?tere cu 13%, de la 75% la 88%. ANRM a men?inut 100% ; AOSPRM a īnregistrat o cre?tere a indicilor planifica?i cu 36%, de la 53% la 89% ; Serviciile municipale/raionale, de asemenea, atest? o cre?tere cu 4%, de la 83 la 89%.

   ?eful Direc?iei politici de completare, p?strare departamental? ?i lucr?ri de secretariat, dna Galina Corochii, īn discursul s?u, a prezentat o sintez? cu privire la organizarea p?str?rii departamentale a documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova īn institu?iile – surse de completare a Fondului Arhivistic de Stat ?i Fondul Arhivistic Ob?tesc, īn anul 2017. La acest compartiment, pentru perioada raportat?, s-au efectuat activit??i de ordonare deplin? a documentelor, pīn? īn anul 2014, inclusiv, īn 1807 institu?ii din 2381 institu?ii(76% din num?rul total), din care :1609 institu?ii (80%) din cadrul F.A.S. ?i 198 institu?ii (53%) F.A.O.

   Īn decursul anului 2017, la ?edin?ele C.C.E.C au fost examinate procese-verbale ?i inventare din 846 institu?ii, din care, conform planului, īn 633 institu?ii (88%), cu 192 886 mii un. p?strare (675%).

   Spre finalul acestei reuniuni anuale, ?efii institu?iilor arhivistice din republic?, au avut posibilitatea de a interveni cu anumite comentarii ?i sugestii.

 

alt 

Indicatorul documentelor-tip

 
FELICITARE

         Stima?i profesori!

   Calitatea  de om se na?te din iubire, a c?reia unica m?sur? este con?tiin?a moral?.

  Ast?zi, oriunde ne-am afla pe glob, apar?inem nu unei lumi dat? de la natur?, ci uneia construit? de oameni.

 F?r? iubire ?i f?r? con?tiin?? moral? capacitatea de crea?ie uman? se transform?  īntr-un instrument de distrugere.

  Cultivarea acestor valori fundamentale elevilor depind īn mare m?sur? de persoan? modest? ?i r?bd?toare a profesorului.

  Iat? de ce, rolul dvs ast?zi este ca niciodat? foarte important īn procesul educa?ional a tinerei genera?ii.

  Cu ocazia s?rb?torii profesionale, ,,Ziua pedagogului”,arhivi?tii din Republica Moldova v? ureaz? mult? s?n?tate, succese īn  activitatea profesional?, s? ave?i parte de bucurii ?i respect din partea elevilor.

 

DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT AL SERVICIULUI DE STAT DE ARHIV?.            GOLOVATĪI ION

 
Lista candida?ilor admi?i la concursul pentru ocuparea func?iei publice vacante

COMISIA DE CONCURS

Lista candida?ilor admi?i la concursul pentru ocuparea func?iei publice vacante

Specialist superior, Serviciul informare ?i comunicare cu mass-media al SSA

1.?clearuc Sorin

2.Roibu Dumitru

Specialist principal, Sec?ia completare, arhive departamentale ?i lucr?ri de secretariat a ANRM

1.On?a Elena

2.?clearuc Sorin

Specialist superior, Sec?ia completare, arhive departamentale ?i lucr?ri de secretariat a AOSP

1.Cocineva Olesea

2.Calac Cristina

3.?clearuc Sorin

Specialist superior, Sec?ia valorificare, eviden?? ?i p?strare a documentelor a AOSP

1.Bordian Radu

2.?clearuc Sorin

Proba scris? se va desf??ura pe data de 26.09.2017, ora 0900, et. 2, bir. 15.

 
Lista candida?ilor care au promovat proba scris? ?i sunt admi?i la interviul pentru ocuparea func?iei publice vacante

COMISIA DE CONCURS

Lista candida?ilor care au promovat proba scris? ?i sunt admi?i la interviul pentru ocuparea func?iei publice vacante

Specialist superior, Serviciul informare ?i comunicare cu mass-media al SSA

 1. ?clearuc Sorin – 7,84;
 2. Roibu Dumitru – 6,25.

Specialist principal, Sec?ia completare, arhive departamentale ?i lucr?ri de secretariat al ANRM

 1. ?clearuc Sorin – 8,83;
 2. On?a Elena – 7,6.

Specialist superior, Sec?ia completare, arhive departamentale ?i lucr?ri de secretariat a AOSP

 1. ?clearuc Sorin – 7,66;
 2. Calac Cristina – 7,25.

Specialist superior, Sec?ia valorificare, eviden?? ?i p?strare a documentelor a AOSP

 1. ?clearuc Sorin – 7,5.

Interviul se va desf??ura pe data de 28.09.2017, ora 0900, bir. 15.

 
Rezultate finale

COMISIA DE CONCURS

Lista candida?ilor care au promovat concursul pentru ocuparea func?iei publice vacante

Specialist superior, Serviciul informare ?i comunicare cu mass-media al SSA

1.Roibu Dumitru

Specialist principal, Sec?ia completare, arhive departamentale ?i lucr?ri de secretariat al ANRM

1.On?a Elena

Specialist superior, Sec?ia completare, arhive departamentale ?i lucr?ri de secretariat a AOSP

1.Calac Cristina

Specialist superior, Sec?ia valorificare, eviden?? ?i p?strare a documentelor a AOSP

1.?clearuc Sorin

 
Concurs

Serviciul de Stat de Arhiv? al Republicii Moldova anun?? prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea func?iilor publice vacante:

 1. Specialist superior, Sec?ia financiar? ?i eviden?? contabil? a Serviciului de Stat de Arhiv? a Serviciului de Stat de Arhiv? – 1 unitate;
 2. Specialist, Sec?ia financiar? ?i eviden?? contabil? a Serviciului de Stat de Arhiv? a Serviciului de Stat de Arhiv? – 1 unitate;
 3. Auditor intern, Serviciul audit intern al Serviciului de Stat de Arhiv? – 1 unitate;
 4. Specialist superior, Direc?ia politici de completare, p?strare departamental? ?i lucr?ri de secretariat a SSA – 1 unitate;
 5. Specialist superior, Direc?ia dezvoltare a arhivisticii, eviden?? de stat a documentelor ?i e –Transformare – 1 unitate (perioad? determinat?).

Condi?iile de participare la concurs:

1. de?inerea cet??eniei Republicii Moldova;

2. posedarea limbii romāne;

3. capacitate deplin? de exerci?iu;

4. neatingerea vārstei necesare ob?inerii dreptului la pensie pentru limit? de vārst?;

5. apt, din punct de vedere al st?rii s?n?t??ii, pentru exercitarea func?iei publice, conform certificatului medical, eliberat de institu?ia medical? abilitat?, dac? pentru func?ia respectiv? sānt stabilite cerin?e speciale de s?n?tate;

6. studii necesare prev?zute pentru func?ia public? respectiv?;

7. īn ultimii 3 ani, competitorul nu a fost destituit dintr-o func?ie public?, conform art.64 alin.(1) lit. a) ?i b) sau nu i-a fost sistat contractul individual de munc? din motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infrac?iuni s?vār?ite cu inten?ie;

8. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite func?ii sau de a exercita o anumit? activitate, ca pedeaps? de baz? sau complementar?, ca urmare a sentin?ei judec?tore?ti definitive prin care s-a dispus aceast? interdic?ie.

Documente ce urmeaz? a fi prezentate:

 1. Formularul de participare, specificat īn anexa Regulamentului cu privire la ocupare func?iei publice vacante (HG nr. 201 din 11.03.2009);
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii ?i ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfec?ionare profesional? ?i/sau de specializare;
 4. Copia carnetului de munc?;
 5. Cazierul judiciar.

NOT?: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezint? īmpreun? cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar poate fi īnlocuit cu declara?ia pe proprie r?spundere. Īn acest caz, candidatul are obliga?ia s? completeze dosarul de concurs cu originalul documentului īn termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat īnving?tor, sub sanc?iunea neemiterii actului administrativ de numire.

Dosarele se depun prin po?t?, e-mail sau personal la sediul institu?iei.

Adresa: Chi?in?u, str. Gheorghe Asachi, 67-B

Telefon: 022-73-58-26, 022 72-97-93

Persoana responsabil? – Mihaela Nicula ( Această adresă de e-mail este protejată de spamboÅ£i; aveÅ£i nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza )

Termenul limit? de depunere a dosarelor – 28 septembrie 2017

 
Concurs pentru ocuparea func?iilor publice vacante

Serviciul de Stat de Arhiv? al Republicii Moldova anun?? concurs pentru ocuparea func?iilor publice vacante:

 1. Specialist principal, Direc?ia dezvoltare a arhivisticii, eviden?? de stat a documentelor ?i e-Transformare a Serviciului de Stat de Arhiv? – 1 unitate (perioad? determinat?);
 2. Specialist superior, Direc?ia politici de completare, p?strare departamental? ?i lucr?ri de secretariat a Serviciului de Stat de Arhiv? – 1 unitate;
 3. Specialist superior, Sec?ia financiar? ?i eviden?? contabil? a Serviciului de Stat de Arhiv? a Serviciului de Stat de Arhiv? – 1 unitate;
 4. Specialist, Sec?ia financiar? ?i eviden?? contabil? a Serviciului de Stat de Arhiv? a Serviciului de Stat de Arhiv? – 1 unitate;
 5. Auditor intern, Serviciul audit intern al Serviciului de Stat de Arhiv? – 1 unitate;
 6. Specialist superior, Serviciul informare ?i comunicare cu mass-media al Serviciului de Stat de Arhiv? (perioad? determinat?) – 1 unitate;
 7. Specialist principal, Sec?ia completare, arhive departamentale ?i lucr?ri de secretariat a Arhivei Na?ionale  – 1 unitate;
 8. Specialist superior, Sec?ia valorificare, eviden?? ?i p?strare a documentelor a Arhivei Organiza?iilor Social-politice – 1 unitate;
 9.  Specialist superior, Sec?ia completare, arhive departamentale ?i lucr?ri de secretariat a Arhivei Organiza?iilor Social-politice – 1 unitate.

Adresa: Chi?in?u, str. Gheorghe Asachi, 67-B

Telefon: 022-73-58-26, 022 72-97-93

Persoana responsabil?–Mihaela Nicula

( Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza )

Termenul limit? de depunere a dosarelor – 18 septembrie 2017, ora 1600.

Condi?iile de participare la concurs

Detalii-func?ii vacante

Documente ce urmeaz? a fi prezentate

 
Ziua arhivistului din Republica Moldova

Stima?i colegi !

Anual, īn a doua sāmb?t? a lunii iulie, s?rb?torim  Ziua arhivistului din Republica Moldova. Pentru  marea majoritate a angaja?ilor din domeniul arhivistic, meseria de arhivist a devenit o voca?ie, care semnific? d?ruire, devotament, sacrificiu. Cu acest prilej, administra?ia Serviciului de Stat de Arhiv? V? adreseaz? sincere felicit?ri, īn semn de īnalt? pre?uire ?i respect pentru munca Dvs. īntru p?strarea memoriei.

Cu respect,

     Directorul general al                                               

     Serviciului de Stat de Arhiv?                                        Ion VARTA