Anunţ privind procurarea Scanerului pentru microfilmare, prin Licitaţia publică deschisă nr.602/16 cu desfăşurare pe 22 noiembrie 2016, ora 10:00 la sediul instituţiei, cerinţele de participare se anexează

Anunţ privind procurarea Scanerului pentru microfilmare, prin Licitaţia publică deschisă nr.602/16 cu desfăşurare  pe 22 noiembrie 2016, ora 10:00 la sediul instituţiei, cerinţele de participare se anexează

sec.I instrucţiuni pu ofertanţi

sec.II FDA

sec.III formulare pentru ofertanți

            form.F3.1

            form. F3.2

            form. F3.3

            form. F3.4

            form. F3.5

            form. F3.6

sec.V Contract scaner model

sec.IV Caiet de sarcini

 
Rezultatele promovării concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

COMISIA DE CONCURS

Rezultatele promovării concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Consultant Serviciul resurse umane al Serviciului de Stat de Arhivă

Numele, prenumele              Nota finală

Nicula Mihaela                    9,67                 

 
Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

Consultant Serviciul resurse umane al Serviciului de Stat de Arhivă

Numele, prenumele              Nota finală obţinută la proba scrisă

Nicula Mihaela                    9,83

 
Lista candidaţilor admişi la ocuparea funcţiei publice vacante

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Consultant Serviciul resurse umane al Serviciului de Stat de Arhivă

Numele, prenumele              

Gâdei Ana

Nicula Mihaela

 
Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei arhivistului

Stimaţi Colegi,

     Sărbătoarea Zilei profesionale a arhivistului constituie un prilej fericit de a Vă adresa un sincer mesaj de felicitare, în semn de înaltă preţuire şi respect pentru activitatea Dvs exemplară într-un domeniu de o importanţă vitală pentru societate şi statul nostru. Angajamentul sincer şi fără de rezerve al Domniilor Voastre în onorarea uneia din cele mai nobile profesii – cea de păstrători ai memoriei istorice despre neam şi fiecare din predecesorii noştri care s-au trecut pe acest pământ, Vă înobilează în adevăratul sens al acestui cuvânt. Pentru majoritatea covârşitoare a Domniilor Voastre meseria de arhivist a evoluat într-o veritabilă vocaţie, care se asociază cu cele mai frumoase calificative, ce pot fi utilizate în acest sens: dăruire, devotament, sacrificiu.

     Vă doresc, stimaţi Colegi, multă sănătate, fericire, prosperitate şi realizări frumoase.

     Cu sentimente de înaltă consideraţiune,

     Ion VARTA, Director general al Serviciului de Stat de Arhivă

 
Concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:

În conformitate  cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Serviciul de Sat de Arhivă  anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

  1. Consultant (Serviciul resurse umane al Serviciului de Stat de Arhivă) - 1 unitate.
  2. Specialist superior (Direcţia politici de completare, păstrare departamentală şi lucrări de secretariat a Serviciului de Stat de Arhivă) - 1 unitate;
  3. Specialist superior (Secţia financiară şi evidenţă contabilă a Serviciului de Stat de Arhivă) - 1 unitate; 
  4. Specialist (Secţia financiară şi evidenţă contabilă a Serviciului de Stat de Arhivă) - 1 unitate;
  5. Specialist superior (Secţia valorificare, evidenţă şi păstrare a documentelor a Arhivei Organizaţiilor Social-Politice a Republicii Moldova) - 1 unitate.
Citeşte mai mult...
 
Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei funcţionarului public

Stimați funcționari publici,

         Cu prilejul sărbătorii profesionale Ziua funcționarului public, devenită deja o tradiție în Republica Moldova, în numele Serviciului de Stat de Arhivă, Vă adresăm sincere urări de sănătate, prosperitate și recunoștință pentru activitatea pe care o desfășurați zilnic.

Citeşte mai mult...
 
Necrolog
Citeşte mai mult...
 
Reuniunea anuală a şefilor arhivelor centrale, serviciilor raionale, municipale de arhivă

 

Organizarea reuniunii cu privire la rezultatele activităţii instituţiilor arhivistice din Republica Moldova a devenit o tradiţie frumoasă pentru Serviciul de Stat de Arhivă, care a inaugurat şi desfăşurat seminarul republican cu şefii arhivelor centrale, serviciilor raionale şi municipale de arhivă, în ziua de 18 martie 2016.

 Întrunirea a avut loc în incinta sălii de conferinţe a Centrului Naţional de Sănătate Publică, cu care Serviciul de Stat de Arhivă menţine relaţii bune de prietenie şi parteneriat.

 În debutul lucrărilor seminarului s-a păstrat un minut de reculegere în memoria colegului nostru, dl Petru Razgradschi, care a deţinut funcţia de şef al Serviciului raional de arhivă Taraclia.

Citeşte mai mult...
 
Egalitatea de gen – o prioritate pentru femeile din Republica Moldova

Drepturile femeilor şi egalitatea de gen constituie subiecte importante, discutate în societatea modernă.

În Republica Moldova statutul social al femeii rămîne a fi, din păcate, inferior celui al bărbaţilor. Cu toate că acestea încearcă să se promoveze pe plan politic şi în sferele socială şi economică, ele rămîn frecvent şi în continuare într-o stare de inferioritate, pe podiumul persoanelor de succes bărbaţii continuînd să deţină cele mai importante poziţii.

Citeşte mai mult...
 
Un eveniment important cu conotație de comemorare a victimelor masacrului de la Srebrenica

Arhivele federale ale Bosniei și Herțegovinei, în persoana dlui Director Adamir Jerkovic, în parteneriat cu Serviciul de Stat de Arhivă, în persoana dlui Ion Varta, de comun acord cu Biblioteca Națională, reprezentată de dna Director Elena Pintilei, organizează în perioada 23 – 25 februarie 2016, expoziția ”Masacrul din 11 iulie 1995 de la Srebrenica”.

Pe 23 februarie 2016, în incinta Bibliotecii Naționale a avut loc inaugurarea acestei expoziții despre evenimentele tragice care s-au produs în iulie 1995, în partea de est a Bosniei și Herțegovinei, expoziție care prezintă apogeul războiului fratricid, început în anul 1992, ce a culminat cu acțiunile cu conotație de genocid din iulie 1995 de la Srebrenica, atunci când au fost exterminați peste 8000 de musulmani bosniaci. În prezența publicului a fost demonstrat un film documentar, cu imagini zguduitoare despre masacrul populației civile din respectiva localitate.

Citeşte mai mult...
 
UN WOMEN la Arhiva Naţională

La 11 martie,  în incinta Arhivei Naţionale a avut  loc o întâlnire a organizaţiei UN WOMEN cu angajatele arhivelor centrale. Întâlnirea s-a produs în contextul  sărbătorilor pe care le avem odată cu sosirea primăverii, Mărţişor şi Ziua Internaţională a femeii. Ideea promovării   drepturilor, opotrunităţilor, şanselor, dar mai ales a rezultatelor politicii de gender în Republica Moldova şi în lume,  în cardul acestor sărbători,   a fost materializată de  dna Ulziisuren Jamsran şi dl Corneliu Eftodi.

Citeşte mai mult...
 
Necrolog

Colectivul Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova regretă cu nemărginită durere trecerea în nefiinţă a colegului nostru, Petru Razgradschi, şef al Serviciului raional de arhivă Taraclia. Ne exprimăm întreaga noastră compasiune familiei sale şi celor care i-au fost dragi şi apropiaţi. Ne rugăm pentru ca sufletul său să-şi găsească liniştea veşnică.

Citeşte mai mult...
 
Unui grup de arhivişti valoroşi le-au fost acordate distincţii importante de stat

Pentru munca îndelungată şi prodigioasă în domeniul arhivistic, Preşedintele Republicii Moldova, Domnul Nicolae Timofti, prin decret prezidenţial, a acordat unui grup de arhivişti distincţii importante ale statului.

Pentru activitate ireproşabilă, promovarea valorilor naţionale şi protejarea patrimoniului naţional, şeful Serviciului arhivă al Consiliului raional Soroca, doamna Lucia Creţu, a fost distinsă cu Ordinul “Gloria Muncii”. Doamna Lucia Creţu este un arhivist valoros, care, în calitate de prim responsabil pentru una din cele mai mari şi valoroase arhive din provincie a depus eforturi susţinute pentru a-i conferi acestei instituţii un statut de instituţie de prestigiu, contribuind, totodată, şi la cîştigarea unui respect deosebit din partea persoanelor care au recurs la ajutorul respectivei arhive.

Citeşte mai mult...