Acord de colaborare încheiat între Agenția Națională a Arhivelor și Institutul de Istorie al Ministerului Educației Culturii și Cercetării

avizeavize

La data de 24 septembrie 2019, Agenția Națională a Arhivelor și Institutul de Istorie al Ministerului Educației Culturii și Cercetării au semnat un acord de colaborare ce are drept scop facilitarea şi promovarea schimburilor între cele două instituții în domeniile istoriei, arhivisticii şi protejării patrimoniului cultural.

Conform prevederilor Acordului, Părțile au convenit asupra următoarelor domenii de colaborare: promovarea schimburilor de informaţii în domeniile de interes comun, schimbul de materiale ştiinţifice şi de promovare, schimbul de experienţă academică, de personal didactic, ştiinţific şi managerial, în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale.

În acest context, cele două instituții vor dezvolta proiecte comune de cercetare şi vor organiza manifestări ştiinţifice şi culturale comune.

Totodată, Acordul între Agenția Națională a Arhivelor și Institutul de Istorie al Ministerului Educației Culturii și Cercetării va dinamiza colaborarea în domeniul publicării documentelor păstrate în fondurile arhivelor din Republica Moldova și de peste hotare, precum şi publicarea unor lucrări colective de sinteză, a studiilor monografice.