Acte normative interne

ACTE NORMATIVE INTERNE

Instrucțiunea cu privire la organizarea activității arhivelor de stat cu arhivele departamentale ale instituțiilor-surse de completare aprobată prin Ordinul Agenției Naționale a Arhivelor nr. 14 din 02.03.2021 Anexe
Instrucțiunea privind eliminarea documentelor organizaţiilor obşteşti, ministerelor şi altor instituții care păstrează permanent documentele Fondului Arhivistic al Republicii Moldova aprobată prin Ordinul Agenției Naționale a Arhivelor nr. 12 din 01.02.2021
 
Regulamentul de funcționare și organizare a sălilor de studiu ale Agenției Naționale a Arhivelor aprobat prin Ordinul Agenției Naționale a Arhivelor nr. 25 din 11.05.2022

Ordinul SSA nr. 77/2017

Ordinul Serviciului de Stat de Arhivă Nr. 57 din 27.07.2016 cu privire la aprobarea Indicatorului documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului

Regulament tip al arhivei instituției, Procesul verbal al CCEC nr. 3 din 10.03.2014

Regulament tip al Comisiei de Expertiză a instituției, organizației, întreprinderii, Procesul verbal al CCEC nr. 3 din 10.03.2014

Instrucțiunea cu privire la ordonarea documentelor în organizațiile, instituțiile și întreprinderile Republicii Moldova din 18.01.2010
Ordinul nr. 99 din 02.10.2002 referitor la aprobarea Instrucţiunii cu privire la condiţiile tehnice de păstrare a documentelor pe suport de hîrtie ale Fondului Arhivistic al Republicii Moldova

Instrucțiunea cu privire la ordinea preluării documentelor în arhivele municipale și raionale de stat, Ordinul SSA nr. 18 din 27.05.1998

Regulamentul Fondului arhivistic obștesc, Ordinul SSA nr. 10/1995

Instrucțiunea cu privire la îndeplinirea cererilor cu caracter social-juridic ale cetățenilor și instituțiilor, 25 octombrie 1994