Agenția Națională a Arhivelor reprezentată la evenimentul consacrat celei de-a 39-a Conferinţă EBNA (European Board of National Archivists) și cea de-a 26-a Reuniune EAG (European Archives Group)

În perioada 6-7 iunie 2019, la București și-au desfășurat lucrările cea de-a 39-a Conferinţă EBNA (European Board of National Archivists – Adunarea Generală a directorilor administraţiilor naţionale de arhivă din statele membre ale Uniunii Europene) şi cea de-a 26-a Reuniune EAG (European Archives Group – Grupul Arhivelor Europene).

Evenimentul a fost organizat de către Ministerul Afacerilor Interne prin Arhivele Naționale ale României, în contextul deținerii de către România a Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, pe care o asigură începând cu 1 ianuarie 2019 până la 30 iunie 2019.

Agenția Națională a Arhivelor a fost reprezentată la eveniment, cu statut de invitat, de către dl Veaceslav Lupan, directorul Arhivei Naționale a Republicii Moldova.

EBNA (European Board of National Archivists – Adunarea Generală a directorilor administraţiilor naţionale de arhivă din statele membre ale Uniunii Europene) a fost înființată în anul 1999 și este formată din conducătorii Arhivelor Naționale de ale statelor membre ale Uniunii Europene. Conferinţele EBNA se organizează bianual de către ţara care deține președinția Consiliului UE la momentul respectiv.

EAG (European Archives Group – Grupul Arhivelor Europene) s-a constituit în anul 2006 pe baza Recomandării Consiliului UE din 2005, având în componență experţi din cele 28 de state membre şi din cadrul organismelor UE.

Totodată menționăm că începând cu anul 2008, Grupul Arhivelor Europene și-a stabilit următoarele direcţii prioritare: arhivele şi reutilizarea informaţiei din sectorul public, relaţia dintre accesul direct şi cel on-line la arhive, rolul arhivelor electronice asupra administraţiei şi societăţii, crearea unei reţelele europene de expertiză şi realizarea unui centru de excelenţă pentru arhiviştii europeni.

Astfel şi în cadrul acestei reuniuni, principalele subiecte de discuţii s-au axat pe continuarea şi dezvoltarea cooperării între instituţiile europene de arhivă, utilizarea instrumentelor digitale în managementul arhivelor istorice. De asemenea au fost prezentate rezultatele obţinute de către Arhivele Naţionale ale României în domeniul arhivelor digitale, precum şi ameninţările cibernetice actuale.