ANA, DGAN, F. 1890, inv. 1, d. 69, f. 2

1931-1941. Filă din Registrul solicitărilor eliberate de către Direcțiunea Regională a Arhivelor Statului din Chișinău în perioada 1931 – 1940.

ANA, DGAN, F. 1890, inv. 1, d. 65, f. 117
ANA, DGAN, F. 1890, inv. 1, d. 131, f. 6v-7