ANA, DGAN, F. 1890, inv. 1., d. 2, f. 53

21 decembrie 1920. Adresa Prefecturii județului Bălți, către Arhivele Statului, Sucursala Chișinău, prin care anunță că transmite Arhivei inventarele „dosarelor vechi” a instituției și inventarele volostelor și primăriilor din acel județ în scopul selectării materialului arhivistic care urma să fie predat spre păstrare.

Expoziția „Arhivele Statului din Chișinău” (1918-1940