„Arta scrisului de mână”, expoziție inaugurată de Biblioteca Națională a Republicii Moldova în colaborare cu Agenția Națională a Arhivelor

99
avizeavize

Vineri, 22 ianuarie 2021, directorul Agenției Naționale a Arhivelor, Elena Frumosu a participat la evenimentul de inaugurare a expoziției de documente „Arta scrisului de mână” realizată de Biblioteca Națională a Republicii Moldova în parteneriat cu Agenția Națională a Arhivelor.

 

Evenimentul marchează Ziua Internațională a Scrisului de Mână, desfășurată anual la 23 ianuarie.

Expoziția comună evdențiază colecțiile de manuscrise originale și facsimile din perioada secolelor XVI-XX din colecțiile Bibliotecii Naționale și documente scrise pe pergament din epoca lui Ștefan cel Mare din fondurile Agenției Naționale a Arhivelor.

Potrivit organizatorilor evenimentul este unul educativ și reunește, pentru prima dată, adevărate opere de artă realizate de caligrafii medievali în diferite scriptorii, care se păstrează în colecțiile de patrimoniu ale Bibliotecii Naționale și în colecțiile Agenției Naționale a Arhivelor, alături de cele mai apreciate lucrări caligrafice ale lui Valeriu Herța,  preşedintele Asociaţiei de caligrafie „Dacia” și lucrări realizate de studenții facultății Design și Poligrafie din cadrul Universității Tehnice a Moldovei.

Scopul expoziției este de a pune în valoare frumusețea și unicitatea scrisului de mână în epoca tehnologiilor informaționale.

Directorul Agenției Naționale a Arhivelor, Elena Frumosu a menționat că Agenția Națională a Arhivelor, în calitate de partener, a contribuit la organizarea expoziției cu 14 documente de valoare deosebită din perioada secolelor XV-XIX, din fondurile Direcției generale Arhiva Națională. Cel mai vechi exponat este un hrisov de la domnul Țării Moldovei, Ştefan cel Mare, datând cu anul 1479. Alături de hrisoavele domnesti sunt expuse și documente de familie, liste de zestre, diferite zapise, un dosar de arhivă denumit „un alfabet miraculous”, care nu este descifrat. Alte documente expuse sunt întocmite după 1858, primele documente cu grafie latină, de o valoare inestimabilă și care au nevoie de restaurare.

Expoziţia „Arta scrisului de mână” rămâne deschisă publicului până în luna iunie curent și poate fi vizitată gratuit la „Muzeul Cărţii” din cadrul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova (mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 78, blocul II, et. 1).

Serviciul comunicare și relații internaționale, (022)729793