„Chipuri basarabene din România interbelică”

640
avizeavize

Agenția Națională a Arhivelor lansează proiectul „Chipuri basarabene din România interbelică”,

primul partener – I.P. Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”

30.04.2021

Fotografia, invenția care a fascinat mereu, a prins „contur” în prima jumătate a secolului al XIX-lea. În scurt timp, a devenit una din cele mai valoroase surse istorice, care păstrează memoria despre tot ce ne înconjoară. Drept urmare a progresului științific și tehnologic, astăzi, asistăm la trecerea de la fotografia pe suport fizic la fotografia digitală. Pozele imprimate pe suport tradițional trec în istorie, iar împreună cu ele și o bogată informație referitoare la diferite aspecte ale vieții private sau sociale, construcții, peisaje, imprimând pentru viitor o clipă din prezent. Inițial o nostimă invenție devine ulterior o adevărată artă, iar regimurile de sorginte totalitară din secolul al XX-lea au transformat-o într-un instrument de propagandă. Dar toate fotografiile realizate reprezintă patrimoniul nostru național.

Fondul arhivistic al Republicii Moldova (FARM) deține un vast material fotografic, în special, creat după anii 40 ai secolului trecut. Constatăm, spre regret, că din secolul al XIX și prima jumătate al secolului al XX-lea dispunem de puțin material arhivistic de acest fel. Lapsusul poate fi completat cu fotografii din colecțiile persoanelor fizice sau, altfel zis, cu ajutorul fotografiei de familie.

În acest scop demarăm  proiectul „Chipuri basarabene din România interbelică” care are drept obiectiv principal evidența și completarea FARM. La etapa inițială, ne propunem crearea unui Registru Național (inventar) al fotografiilor din colecții de familie „Chipuri basarabene din România interbelică”. Care va conține imaginea digitală însoțită de o descriere și cu mențiunea despre locul păstrării.

Aducem gratitudinea noastră tuturor celor implicați în protejarea patrimoniului național. Totodată invităm și alte comunități, persoane particulare să contribuie cu o fotografie realizată în secolul XIX – prima jumătate a secolului al XX-lea pentru completarea Registrului Național (inventarului) al fotografiilor din colecții de familie.

 

GALERIE FOTO

 

Galeria interactivă cu restaurarea fotografiilor digitale