2002

B00352 Acord de colaborare între Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova şi Agenţia pentru arhivistică a Ministerului culturii, tineretului şi sportului al Republicii Armenia
Semnat la Astana la 27.09.2002
În vigoare din 17.06.2003
Publicat în: Tratate Internaţionale, vol. 30, pag. 244
Vezi textul Acordului