2014

B02094 Acord de cooperare în domeniul arhivistic între Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naţionale
Semnat la Iaşi la 24.01.2014
În vigoare din 18.07.2014
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 147-151 din 06.06.2014, art. 437
Vezi textul Acordului