Direcția dezvoltare și evidență a fondului arhivistic

Direcția dezvoltare și evidență a fondului arhivistic este o subdiviziune structurală a Agenţiei Naţionale a Arhivelor, având misiunea de a asigura implementarea politicilor statului în domeniul arhivistic prin coordonarea direcțiilor prioritare de dezvoltare a activității arhivistice, a planurilor de dezvoltare a arhivisticii, monitorizarea activității arhivelor de stat pe domeniul completării, păstrării, evidenței și valorificării documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.