Direcția monitorizare și control al arhivelor departamentale

Direcția monitorizare și control al arhivelor departamentale este o subdiviziune structurală a Agenției Naționale a Arhivelor, având misiunea de a asigura implementarea politicilor statului în domeniul arhivistic cu următoarele funcții de bază:

– monitorizarea procesului de completare a Fondului Arhivistic al Republicii Moldova;

– exercitarea activităților de control privind activitatea arhivelor de stat cu instituțiilor surse de completare a Fondului Arhivistic în vederea implementării actelor normative în domeniu și păstrării provizorie a documentelor fondului;

– inspectarea arhivelor departamentale și supravegherea procesului de ținere a lucrărilor de secretariat în instituțiile-surse de completare a Fondului Arhivistic.