Direcţia completare a arhivelor departamentale

Direcţia completare a Fondului arhivistic guvernamental  este o subdiviziune structurală a Direcţiei generale a Fondului arhivistic guvernamental.
Direcţia are în competența sa următoarele atribuții de bază:
– determină direcţiile principale ale activităţii Direcţiei generale a Fondului arhivistic guvernamental în domeniul completării, expertizei documentelor, organizării păstrării lor în arhivele departamentale;
– stabileşte modul de selectare şi primire la păstrare permanentă de stat a documentelor de provenienţă administrativă, tehnico – ştiinţifică, specială;
– acordă ajutor metodic, exercită controlul activităţii arhivelor departamentale şi organizarea documentelor în lucrările de secretariat în instituţii – surse de completare a Direcţiei generale a Fondului arhivistic guvernamental;
– asigură activitatea subdiviziunii de protecţie a Agenţiei Naţionale a Arhivelor.