Direcţia documente cinematografice şi audiovizuale

Direcţia documente cinematografice şi audiovizuale este o subdiviziune structurală a Direcţiei generale Arhiva Naţională.
Direcţia are în competența sa următoarele sarcini de bază:
– asigurarea integrităţii documentelor cinematografice şi audiovizuale;
– evidenţa de stat a documentelor audiovizuale ce se păstrează în cadrul Direcţiei generale Arhiva Naţională;
– crearea şi perfecţionarea instrumentariului ştiinţific-informativ şi de căutare al documentelor cinematografice şi audiovizuale ale Direcţiei generale Arhiva Naţională;
– supravegherea creatorilor de documente audiovizuale – sursă de completare a Direcţiei generale Arhiva Naţională;
– valorificarea şi promovarea documentelor audiovizuale şi cinematografice depozitate în cadrul Direcţiei generale Arhiva Naţională.