Direcția relații cu publicul și prestări servicii

Direcția relații cu publicul și prestări servicii este o subdiviziune structurală a Direcţiei generale Arhiva Naţională.
Direcţia are în competența sa următoarele sarcini de bază:
– organizarea activităţii de depistare, valorificare şi cercetare a documentelor Direcției generale Arhivai Naţionale în scopuri social-culturale, didactice, etc;
– organizarea procesului de informare a persoanelor fizice şi juridice cu referire la documentele fondurilor arhivistice ale Direcţiei generale Arhiva Naţională;
– organizarea activităţii de valorificare pentru asigurarea drepturilor legale ale cetăţenilor, privind accesul la informaţie.