Bilanțul activității Agenției Naționale a Arhivelor, a arhivelor de stat și a dezvoltării arhivisticii în Republica Moldova în anul 2019 și prioritățile pentru 2020 prezentate în ședința Consiliului Agenției Naționale a Arhivelor

70
avizeavize

02.03.2020

Vineri, 28 februarie, a avut loc ședința extinsă a Consiliului Agenției Naționale a Arhivelor, unde s-a discutat Raportul de activitate a arhivelor de stat și a arhivisticii în Republica Moldova  în anul 2019, Planul de dezvoltare a arhivisticii în Republica Moldova pentru anul 2020 și Planul de acțiuni al Agenției Naționale a Arhivelor pentru anul 2020.

La eveniment a participat dna Elena Poalelungi, șef adjunct al Direcției profesii și servicii juridice din cadrul Ministerul Justiției.

Dna director, Elena Frumosu, a prezentat Raportul de activitate a arhivelor de stat și arhivisticii pentru anul 2019. Raportul a cuprins o analiză a sistemului arhivistic instituțional: resurse umane și financiare, asigurarea managementului documentelor și realizarea lucrărilor de secretariat ale Agenției, serviciile prestate de arhive, cât și realizarea obiectivelor Agenției în anul 2019.

Informația statistică generală la Raport (Forma nr.1 și Forma nr.2) a fost prezentată de dna Irina Spiridonov, șef al Direcției dezvoltare și evidență a fondului arhivistic și Galina Corochii, șef al Direcției monitorizare și control al arhivelor departamentale, cu referire la  organizarea păstrării documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova în arhivele de stat cu structură permanentă și variabilă (Forma nr.1) și organizarea păstrării departamentale a documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova în instituțiile-surse de completare ale fondului arhivistic de stat și fondului arhivistic obștesc ale Republicii Moldova (Forma nr.2). 

Informația statistică generală este întocmită anual în baza informațiilor statistice prezentate de arhivele centrale de stat – Direcția Generală Arhiva Națională (DGAN) și Direcția Arhiva Organizațiilor Social-Politice (DAOSP), cele 37 arhive raionale, municipale și UTA Găgăuzia și 11 depozite speciale de stat.

Alt subiect important discutat a fost Planul de dezvoltare a arhivisticii în Republica Moldova pentru anul 2020, la care membrii Consiliului vor reveni în semestrul al II-lea, când va fi aprobată Instrucțiunea cu privire la planificarea dezvoltării arhivistice.

La fel, în cadrul ședinței a fost prezentat Planul de acțiuni al Agenției Naționale a Arhivelor pentru anul 2020.

Astfel, obiectivele planificate pentru anul curent vizează consolidarea statutului Agenţiei Naţionale a Arhivelor în calitate de autoritate naţională în domeniul arhivistic; asigurarea managementului responsabil și eficient al instituției; dezvoltarea capacităţilor instituționale în domeniul depozitării, evidenței și conservării/păstrării documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova (FARM); digitizarea arhivelor și dezvoltarea aparatului științific informativ al FARM; creșterea potențialului profesional și al resurselor umane în domeniul arhivelor; asigurarea drepturilor și garanțiilor cetățenilor privind accesul la arhive; valorificarea documentelor FARM și cercetare arhivistică.

Dna director a precizat că Planul Agenție este sincronizat cu proiectul Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a arhivelor de stat și a practicii arhivistice în Republica Moldova, cu acțiunile incluse în Planul Ministerului Justiției, în partea ce ține de dezvoltarea arhivistică, acțiunile din Plan regăsindu-se în planurile de acțiuni ale subdiviziunilor Agenției.

În final, dna Elena Poalelungi a menționat că Ministerul Justiției va susține în continuare inițiativele, obiectivele și acțiunile planificate și desfășurate de Agenția Națională a Arhivelor, dorindu-le succes în activitate angajaților Agenției.

Serviciul comunicare și relații internaționale, 022729793