Mesajul de felicitare al Directorului Agenției Naționale a Arhivelor, Elena Frumosu cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua arhivistului”

121
Angajații Arhivei, pe fundalul sediului Arhivei Centrale de Stat amplasat pe str. Ismail, nr. 33, or. Chișinău, anul 1962.
avizeavize

Stimați colegi arhiviști,
angajați ai Agenției Naționale a Arhivelor, depozilelor speciale de stat, arhivelor departamentale
(municipale/raionale, UTA Găgăuzia) și ale instituțiilor și  organizațiilor din Republica Moldova!
Angajații Arhivei, pe fundalul sediului Arhivei Centrale de Stat amplasat pe str. Ismail, nr. 33, or. Chișinău, anul 1962.
Anul 2020 marchează 205 ani de la instituirea, în 1815, a primei arhive regionale din Basarabia când a fost creată Arhiva Guvernatorului Regiunii Basarabia, care a adunat colecțiile actelor istorice moldovenești, documentele cancelariilor domnești, dar și actele administrației rusești din regiune.
Deși contextul acestui eveniment n-a fost unul dintre cele mai fericit al istoriei noastre naționale, totuși rămâne cert faptul că arhivistica din Republica Moldova este un domeniu profesional cu o experiență instituțională notorie.
Bineînțeles că aniversarea ne obligă la acțiuni de promovare a imaginii arhivelor de stat; a patrimoniului documentar al Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, care reprezintă actul de identitate al statului; a experienței avansate a arhiviștilor care și-au dedicat întreaga viață profesională acestui domeniu util și interesant;  a succeselor cercetătorilor care studiază în sălile de studiu ale Agenției Naționale a Arhivelor.
Prilejul mă obligă astăzi, să-mi formulez mesajul de felicitare mai extins, ca să cuprindă aspecte ce consider că trebuie aduse în vizor și ridicate la un nivel, pe cât e  posibil, mai înalt, în raport cu lumea contemporană a schimbărilor accelerate în care ne exercităm funcțiile profesionale.
Ori, schimbarea își lasă amprenta adânc în activitatea de păstrare și valorificare a informației retrospective de care ne preocupăm.
Agenția  Națională a Arhivelor, entitate care asigură administrarea domeniului la nivel central, fiind în subordinea Ministerului Justiției, își desfășoară activitatea transparent, colegial discutând problemele și realizările domeniului în Consiliul Agenției Naționale a Arhivelor ca organ consultativ și prin intermediul Comisiei Centrale de Expertiză şi Control care contribuie la dezvoltarea arhivisticii prin examinarea şi soluţionarea problemelor metodico – ştiinţifice,  expertiza valorii documentelor şi deciziile cu privire la includerea documentelor create de instituții de stat, agenți economici, persoane fizice și juridice în componenţa Fondului Arhivistic al Republicii Moldova (FARM).Ca parte integrantă a sistemelor de informare, arhivistica solicită azi flexibilitate managerială și resurse suplimentare pentru a face față provocărilor.
Prin urmare, condițiile schimbătoare ne impun acțiuni în ritmul vremii, adaptabile la noile standarde și priorități, dictate de contextul regional și internațional, să abordăm modele noi de gestionare a documentelor, indiferent de suport sau purtătorul de informație.
Pentru a face față problemelor cu care ne confruntăm, urmare a schimbărilor de ordin administrativ și economic, este necesar să  stabilim  în mod clar, printr-o diagnosticare pertinentă a domeniului,  o analiză obiectivă a situației: viziunea, soluțiile adevărate, prioritățile, acțiunile ulterioare și modalitățile de realizare a lor.
Țin să menționez, în acest context, că proiectul Strategiei de dezvoltare a arhivelor de stat 2020-2024, elaborat și înaintat Ministerului Justiției reflectă aspirațiile noastre către un management modern și eficient.
Astfel, Agenția Națională a Arhivelor este promotoarea unui sistem transparent, deschis spre public și subiect important al proceselor informaționale de utilitate majoră pentru om și societate, care poate oferi acces operativ și neîngrădit la informația retrospectivă, poate promova noile tehnologii în vederea dezvoltării, păstrării și valorificării acesteia.
Pentru a realiza ceea ce ne propunem bineînțeles că vom  mobiliza  toate resursele de care dispunem,  vom  identifica, evidenția, păstra şi  valorifica patrimoniul documentar constituit în instituțiile statului și în alte organizații, cu scopul de a introduce în circuitul ştiinţific a datelor istorice, a documentelor de valoare și pentru a  presta  servicii  de calitate populaţiei, pentru a  promova  principiile inovative fundamentate pe experiența umană și contextul european în condiţii legale și transparente.
În pofida pandemiei Covid-19, Agenția continuă să presteze servicii și să ofere certificate de arhivă, apelând tot mai sigur la serviciile de programare a cetățenilor și de achitare a plăților on-line.
Azi, programele de tipul „arhive deschise”, sau cele de protejare a drepturilor cetățenilor,  mai mult decât oricând, cer echilibru între dreptul de acces la informație, interesele creatorilor de documente (persoane fizice, asociații, companii private și organele puterii de stat) și dreptul cetățeanului la confidențialitate, care este  fragil și contradictoriu.
Una din schimbările esențiale în sistemul arhivistic este determinată de apariția documentelor electronice.
Modificările tehnologice, inclusiv dezvoltarea rețelelor de cloud computing și a celor de socializare, contribuie la crearea unui volum colosal de informații din care o parte semnificativă nu este încă gestionată.
Crearea documentelor electronice startling la o scară inițială și digitalizarea masivă a materialelor de arhivă, create inițial în formate non-electronice, schimbă fundamental, pe de o parte, relația dintre arhive și creatorii de documente-surse de completare ale  FARM și, pe de altă parte,  dintre arhive și utilizatorii acestora din rândul publicului larg.
În această ordine de idei, mă bucur să constat că anul acesta ne-am implicat plenar, chiar dacă puțin întârziat,  în elaborarea cadrului normativ pentru arhivarea documentelor electronice, a ciclului vital al lor pentru a  selecta  tehnologiile informaționale și de comunicare potrivite și capabile  să ofere o descriere exactă a documentelor și metadatelor, o gestionare responsabilă și, desigur, arhivarea și păstrarea corectă a acestora.
În același timp, arhivele trebuie să ofere soluții pentru furnizarea informației  online, prin digitalizarea materialelor de arhivă create pe purtători /suport tradițional, în situația în care așteptările publicului sunt în continuă creștere în ceea ce privește viteza și operativitatea obținerii informațiilor.
Identificarea modelului Sistemului Informațional Automatizat (SIA) pentru sistemul arhivistic și elaborarea, aprobarea Conceptului  SIA, la fel, sunt acțiuni care la moment sunt pe ultima sută de metri.
În continuare pregătirea aparatului științific-informativ (AȘI) al arhivelor de stat (verificarea existentului, traducerea, transcrierea): cataloagelor și registrelor de arhivă pentru trecerea în format digital, automatizarea funcțiilor și implementarea SIA, rămâne o prioritate a noastră.
La capitolul comunicare prin noile tehnologii țin să menționez că pe site-ul Agenției sunt plasate din ce în ce mai multe registre arhivistice: îndrumătoare, inventare, liste ale fondurilor, expoziții, alte materiale.
În săptămâna ce urmează, un ciclu nou de expoziții on-line vor fi dedicate Zilei Arhivistului care au menirea să popularizeze atât rolul arhivelor într-o societate contemporană, cât și a documentelor/ informației de mare preț care se păstrează în fondurile Agenției.
Colaborarea cu Arhivele din România, Federația Rusă, Ucraina, Armenia, Belarus, dar și cu instituțiile naționale: Institutul de Istorie, Universitatea de Stat, Institutul pentru Dezvoltarea Societății Informaționale, alte instituții sporește capacitatea noastră de raliere la practicile şi normele arhivistice europene.
Experiența acumulată în domeniul arhivistic ne permite să preluăm bunele practici europene, păstrând, însă, elementele pozitive din sistemul actual. Pe această cale, țin să mulțumesc încă o dată colegilor arhiviști din Iași, România, unde ne-am întrunit în decembrie 2019, pentru a discuta proiecte și programe arhivistice comune importante pentru noi.
Toate acestea, însă, le vom putea realiza doar dacă vom ține cont de cea mai principală condiție: sănătatea angajaților și a persoanelor cu care colaborăm, pentru că Omul rămâne factorul principal și vital al succesului fiecărui domeniu.
Sunt convinsă că fiecare om care muncește are nevoie de apreciere. Acest sentiment uman, soldat cu acțiuni reale poate motiva fiecare angajat să-și manifeste și să-și dezvăluie cele mai frumoase calități pe tărâm profesional.
Apreciez  efortul Dumneavoastră cotidian, elanul comportamental în condițiile deloc ușoare create de situația epidemiologică din țară, responsabilitatea cu care Vă îndepliniți atribuțiile fiecare la locul său de muncă, spiritul inventiv și creator în soluționarea problemelor care ne pot afecta calitatea muncii.

În această ordine de idei, vreau să mulțumesc pentru activitate prodigioasă  colegilor, care s-au învrednicit, cu ocazia Zilei arhivistului, de cele mai înalte aprecieri din parte conducerii țării și administrației Agenției:
– Nelli Crasovscaia, Diploma de onoare a Președintelui Republicii Moldova;
– Corochii Galina, Diplomă de onoare din partea Guvernului;
– Crușilinscaia Maria, Coeva Ecaterina, Zinovii Maria, Ceban Olga, Garagulea Larisa, Kiseliova Irina, Diplomă de onoare din partea Ministerului Justiției al Republicii Moldova;
– Budăi Eugenia, Poleșciuc Parascovia, Boreț Galina, Bostan Iurie, Chirtoacă Tatiana, Ciobanu Tudor, Codreanu Grigore, Harabagiu Ludmila, Marcoci Gheorghe, Moroi Natalia, Moroseac Sergiu, Munteanu Ludmila, Sclifos Eugenia, Diplomă de onoare din partea Agenției Naționale a Arhivelor.


Cu diplome de onoare din partea Agenției Naționale a Arhivelor s-au învrednicit și colegii din cadrul arhivelor departamentale:
– Maia Flenchea, Tatiana Harabagiu, Direcția de arhivă Chișinău;
– Lilia Costețchi, Serviciul raional de arhivă Sîngerei;
– Ala Catruc, Serviciul raional de arhivă Florești;
– Mariana Balan, Serviciul raional de arhivă Cahul;
– Svetlana Bliuc, Serviciul raional de arhivă Șoldănești.


Stimați colegi!
În condițiile actuale reuniunile de orice fel ne pot dăuna, de aceea vă îndemn să acționăm, chiar și de ziua noastră profesională, cu pricepere, atenție și grijă.  Avem la dispoziție platformele on-line prin care putem să ne împărtășim (pentru o vreme)  bucuria sărbătorii.
Vă felicit cordial și Vă doresc să fiți sănătoși, să aveți inspirație în activitatea profesională, să Vă implicați activ în viața  instituției în care activați și să fiți cetățeni responsabili și Oameni cu literă mare!

LA MULȚI ANI !
 
Cu respect,
Colega Dumneavoastră, Elena FRUMOSU