Expoziția „Valori cărturărești din biblioteca mănăstirii Noul Neamț”

39
avizeavize

„Valori cărturărești din biblioteca mănăstirii Noul Neamț”

expoziție inaugurată de Biblioteca Națională a Republicii Moldova în colaborare cu Agenția Națională a Arhivelor.

Agenția Națională a Arhivelor a contribuit la vernisarea expoziției „Valori cărturărești din biblioteca mănăstirii Noul Neamț”, care va fi deschisă pentru vizitatori până la data de 31 martie 2022.

Scopul primordial al evenimentului este de a pune în lumină o mică parte din tezaurul bibliotecii mănăstirii Noul Neamț, care reprezintă o colecție impunătoare de manuscrise și documente tipărite ce reflectă cultura și istoria Moldovei.

Din Fondul nr. 2119 „Mănăstirea Noul Neamț (Chițcani)” aflat la păstrare în depozitul nr. 1 al Direcției generale Arhiva Națională din cadrul Agenției Naționale a Arhivelor au fost expuse documente de o valoare deosebită, precum: I.Stan, „Istoria Bizanțului”, tom 1, Veneția (1767); „Evanghelie”, Lvov, Tipografia lui Mihail Sliozca (1665); Plutarch, „Moralia”, tomul II, Frankfurt (1620) etc.

Cel mai vechi document prezentat este „Pravila de la Govora” din 1640, care înainte de a ajunge la mănăstirea Neamț s-a aflat în biserica cu hramul Sfântul Nicolae din Bacău. De asemenea, pot fi admirate și alte tipărituri monumentale precum „Liturghia” tipărită la Iași în 1747, sau „Evanghelia” din 1762, și chiar „Enciclopedia sau dicționarul explicativ al științelor, artelor și meseriilor”, editată la Paris, în 1751.

Sursa video: Carte veche și rară, BNRM (www.facebook.com)