Fondul 1183, „Şcolile parohiale ale judeţului Hotin (F.U.)”, 1887-1910

Fondul 1183, „Şcolile parohiale ale judeţului Hotin (F.U.)”, 1887-1910

Nr. FonduluiNr. InventaruluiDenumirea FonduluiAnii extremiInventare ONLINE
11831Şcolile parohiale ale judeţului Hotin (F.U.)1887-1910Accesează ONLINE
11833Şcolile parohiale ale judeţului Hotin (F.U.)1887-1910Accesează ONLINE
11834Şcolile parohiale ale judeţului Hotin (F.U.)1887-1910Accesează ONLINE
11838Şcolile parohiale ale judeţului Hotin (F.U.)1887-1910Accesează ONLINE
11839Şcolile parohiale ale judeţului Hotin (F.U.)1887-1910Accesează ONLINE

Notă: Inventarele întocmite în perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.