Fondul 1515, „Judecătoria urbană din Bălţi”, 1920-1944

Fondul 1515, „Judecătoria urbană din Bălţi”, 1920-1944

Nr. FonduluiNr. InventaruluiDenumirea FonduluiAnii extremiInventare ONLINE
15151Judecătoria urbană din Bălţi1920-1944Accesează ONLINE
15152Judecătoria urbană din Bălţi1920-1944Accesează ONLINE

Notă: Inventarele întocmite în perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.