Fondul 727, „Sfatul Ţării”, 1917-1932. Inventarul II

Nr. FondDenumirea FonduluiInventarDosarDenumirea Dosarului______________________________________Limita cronologicăNr. filelorLimba Disponibil ONLINE
727Sfatul Țării21Scurtă schiță istorică „Basarabia sub Domnia Rusească” în limba română (1812-1917)f/d214RomânăONLINE
727Sfatul Țării22Procesele-verbale ale ședințelor Comitetului Executiv Central Moldovenesc al Sfatului de Deputați ai Soldaților și Ofițerilor, corespondența și ordinele referitoare la forțele armate ale Republicii Democratice Moldovenești (II volume)13.01.1917
01.1918
537Română și rusăONLINE
ONLINE
727Sfatul Țării23Procesele-verbale ale ședințelor Comitetului Executiv Central Moldovenesc al Sfatului de Deputați ai Soldaților și Ofițerilor, corespondența și ordinele referitoare la forțele armate ale Republicii Democratice Moldovenești (II volume)04.1917
14.12.1918
72Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării24Procesele - verbale ale adunărilor extraordinare a Comitetului Partidului Național Progresist Moldovenesc, ale Adunării Constituante, Comitetului Executiv Central Moldovenesc al Sfatului de Deputați ai Soldaților și Ofițerilor. Listele nominale ale soldaților moldoveni din garnizoana Sevastopol05.1917
10.1917
147Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării25Procesele-verbale ale ședințelor Comitetului Executiv Central Moldovenesc al Sfatului de Deputați ai Soldaților și Ofițerilor31.05.1917
02.10.1917
74RusăONLINE
727Sfatul Țării26Copiile Proceselor-verbale ale ședințelor Comitetului Executiv Central Moldovenesc al Sfatului de Deputați ai Soldaților și Ofițerilor. Corespondența cu privire la activitatea Comitetului și despre organizarea Congresului Militarilor Moldoveni. Adunarea Eparhială Extraordinară a preoțimii și mirenilor din Eparhia Chișinău din19-25 aprilie 191731.05.1917
02.1918
205Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării27Procese verbale ale adunărilor și ședințelor Comitetului Executiv Central al Sfatului de Deputați ai Soldaților și Ofițerilor și a Comitetului ostașilor basarabeni de pe Frontul Român. Liste și mandate ale candidaților Partidului Național Moldovenesc în Adunarea Constituante din partea Basarabiei06.1917
10.1917
209Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării28Procesele-verbale ale adunărilor generale ale Comitetelor Comunale. Corespondența Comitetului Executiv al Partidului Național Moldovenesc privind constituirea autonomiei culturale pe teritoriul Basarabiei etc.14.06.1917
08.1917
185Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării29Procesele-verbale ale ședințelor Comitetului Executiv Central Moldovenesc privind pregătirile Congresului Militarilor Moldoveni, împroprietărire. Corespondența Comitetului cu Comitetului Executiv Moldovenesc al Marinarilor, Soldaților și Ofițerilor ai garnizoanei din Sevastopol referitoare la alegerile pentru ședința extraordinară ș.a. (II volume)21.07.1917
29.11.1917
268Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării210Procesele-verbale ale ședințelor Comitetului Executiv Central Moldovenesc, adunărilor generale ale Comitetelor Comunale și ale județelor din Basarabia, cereri ale cetățenilor și militarilor către Comitetului Executiv Central Moldovenesc ș.a.31.08.1917
27.11.1917
341Română și rusăpt. I
pt. II
727Sfatul Țării211Procese verbale ale ședințelor Comitetului Regimentului 40 Infanterie, Comitetului Executiv Moldovenesc al Marinarilor, Soldaților, și Ofițerilor ai garnizoanei din Sevastopol, Comisariatului militar din Basarabia. Proiectul Statutului Comitetului Executiv Moldovenesc din Odessa05.09.1917
23.11.1917
87Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării212Procesele-verbale ale ședințelor Sfatului Țării, proiecte ale legilor emise. Lista deputaților din Sfatul Țării etc.17.09.1917
07.10.1918
267Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării213Procese verbale ale ședinței comune a comitetelor executive moldovenești ale regimentelor (II Volume)17.09.1917
31.12.1917
358Română și rusăpt. I
pt. II
727Sfatul Țării214Procesele-verbale ale ședințelor Comitetului Executiv Central Moldovenesc al Sfatului de Deputați ai Soldaților și Ofițerilor și corespondența cu Comitetul din or. Chișinăul (III Volume)18.09.1917
24.12.1917
722Română și rusăpt. I
pt. II
pt. III
727Sfatul Țării215Procesele - verbale ale adunărilor generale a cetățenilor Guberniei Basarabiei și rapoartele emisarilor către Comitetul Executiv Central Moldovenesc al Sfatului de Deputați ai Soldaților și Ofițerilor. Liste nominale ale emisarilor din județele Basarabiei (II Volume)24.09.1917
18.12.1917
333Română și rusăpt. I
pt. II
727Sfatul Țării216Procesele - verbale ale ședințelor și adunărilor Comitetului Executiv Central Moldovenesc, corespondența privind pregătirea pentru adunări etc.13.10.1917
19.12.1917
139RusăONLINE
727Sfatul Țării217Procesele-verbale ale ședințelor Comitetului Executiv Central Moldovenesc, listele nominale ale membrilor Partidului Socialist-Revoluționar Moldovenesc de pe Frontul Român20.10.1917
02.03.1918
288Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării218Procesele-verbale ale Congresului I al militarilor–moldoveni din întreaga Rusie din 20-27 octombrie 1917 (rezoluția acestuia) și corespondența privind pregătirea pentru adunările generale etc.-Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării219Procesele-verbale ale ședințelor Sfatul Țării. Extras din procesul verbal al I-lui Congres al militarilor–moldoveni din toată Rusia din 20-27 octombrie 1917 și listele nominale ale deputaților Sfatul Țării din județele Basarabiei20.10.1917
01.05.1919
255Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării220Procesele-verbale ale ședințelor Biroului de Organizare a Sfatului Țării28.10.1917
09.11.1917
31Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării221Procesele-verbale ale ședințelor Sfatului Țării21.11.1917
28.02.1918
352Rusăpt. I
pt. II
727Sfatul Țării222Registrul proceselor verbale ale ședințelor Sfatului Țării21.11.1917
25.05.1918
155RomânăONLINE
727Sfatul Țării223Procesele-verbale ale ședințelor Comisiei de anchetă și declarațiile martorilor cu privire la examinarea cazului de asasinare a cetățenilor Andrei Hodorogea și Simion Murafa08.19178Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării224Apelurile Secției Țărănești din cadrul Comitetului Executiv al Sovietului de Deputați Muncitori și Reprezentanților Armatei către locuitorii Basarabiei. Adnotare; în dosar există ziarele „Soldatul Moldovean” și „Făclia Țării” pentru anul 191702.10.191733RomânăONLINE
727Sfatul Țării225Corespondența Comitetul Executiv Central Moldovenesc al Sfatului de Deputați ai Soldaților și Ofițerilor cu comitetele locale referitoare la alegerea delegaților din diferite unități militare în Comitetele Executive Moldovenești02.04.1917
23.11.1917
202RusăONLINE
727Sfatul Țării226Corespondența Comitetul Executiv Central Moldovenesc al Sfatului de Deputați ai Soldaților și Ofițerilor cu Comandanții militari referitor la formarea unor detașamente rapide de miliții în Basarabia. Listele nominale ale soldaților basarabeni înscriși în aceste detașamente28.06.1917
11.1917
190RusăONLINE
727Sfatul Țării227Corespondența Comitetului Executiv Central Moldovenesc al Sfatului de Deputați ai Soldaților și Ofițerilor cu comandanții militari referitor la deplasări și numiri în funcții a militarilor. Liste nominale ale membrilor Comitetului Executiv Central Moldovenesc și a Comitetului Partidului Național Moldovenesc05.08.1917204Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării228Corespondența Comitetului Executiv Central Moldovenesc al Sfatului de Deputați ai Ofițerilor și Marinarilor referitoare la detașarea reprezentaților în diferite comisii și ședințe12.09.1917
30.01.1918
130RusăONLINE
727Sfatul Țării229Corespondența Comitetul Executiv Central Moldovenesc cu Comitetele Locale privind aspectele financiare. Lista nominală a membrilor Comitetului Executiv Central Moldovenesc18.09.1917
19.02.1918
33RusăONLINE
727Sfatul Țării230Corespondența Comitetului Executiv Central Moldovenesc al Sfatului de Deputați ai Soldaților și Ofițerilor cu Deputații Ofițeri din Garnizoana orașului Odessa referitor la transferarea soldaților moldoveni în Regimentul 40 de rezervă Infanterie. Listele nominale ale soldaților din acest regiment15.10.1917
03.11.1917
165RusăONLINE
727Sfatul Țării231Corespondența Biroului de Organizare a Sfatului Țării cu Directorul gimnaziului nr.3 din Chișinău referitoare la transmiterea clădirii în gestiunea Sfatului Țării. Informații istorice despre constituirea Biroului de Organizare a Sfatului Țării01.11.1917
19.01.1918
92RusăONLINE
727Sfatul Țării232Corespondența Sfatului Țării cu întreprinderile industriale referitoare la aprovizionarea cu produse alimentare a armatei și populației din Basarabia28.11.1917
28.12.1918
122Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării233Corespondența Sfatului Țării cu întreprinderile industriale privind aspectele financiare, aprovizionare produse alimentare etc.18.12.1917
18.01.1918
221Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării234Corespondența Directoratului General de Război și Marină cu Comisarul militar Gubernial din Chișinău despre ocuparea moșiilor și ciocnirile armate dintre soldați și populație18.12.1917
18.01.1918
56RusăONLINE
727Sfatul Țării235Corespondența Secțiunii Sanitare a Comisariatului Militar Moldovenesc cu Sfatul Țării și cu diverse instituții medicale pe subiectul aprovizionării cu medicamente a armatei21.12.1917
30.05.1918
159RusăONLINE
727Sfatul Țării236Corespondența Directoratului General de Război și Marină cu Directorul General de Interne referitor la starea de spirit a populației din Basarabia31.12.1917
03.01.1918
73RusăONLINE
727Sfatul Țării237Foile de anchetă ale deputaților Sfatului Țării-126RusăONLINE
727Sfatul Țării238Procesele - verbale ale ședințelor și listele nominale de deputați ai Blocului Național Moldovenesc din Sfatul Țării, ș.a.16.09.1917
07.03.1918
51Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării239Adeverințe și mandate eliberate de Comitetul Executiv Central Moldovenesc al Sfatului de Deputați ai Soldaților și Ofițerilor delegați la Congresul Militarilor Moldovenesc din 20.10.1917 (II Volume)17.10.1917483Rusăpt. I
pt. II
727Sfatul Țării240Adeverințe și mandate emise de către Comitetul Executiv Central Moldovenesc al Sfatului de Deputați Soldaților și Ofițerilor delegați la Congresul Militarilor Moldoveni din 20.10.191718.10.1917285RusăONLINE
727Sfatul Țării241Mandate, lista nominală a deputaților Sfatului Țării, extrase din procese verbale ale ședințelor diverselor Comitete privind alegerea reprezentanților în Sfatul Țării etc.06.11.1917
24.03.1918
284Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării242Telegrame și corespondența Comitetului Executiv Central Moldovenesc al Sfatului de Deputați ai Soldaților și Ofițerilor cu Comitetele Locale referitoare la declararea autonomiei Basarabiei expulzarea emisarilor18.08.1917
01.1918
204RusăONLINE
727Sfatul Țării243Telegrame cu ocazia deschiderii și începerii lucrărilor Sfatul Țării21.11.1917
03.01.1918
133Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării244Radiograme și rapoarte adresate Sfatului Țării privind desfășurarea acțiunilor militare pe Frontul German23.12.1917
05.04.1918
73Rusă și francezăONLINE
727Sfatul Țării245Comunicările telegrafice din orașele Basarabiei către Directoratul General al Căilor Ferate privind circulația trenurilor sanitare27.12.1917
07.01.1918
21RusăONLINE
727Sfatul Țării246Registru de ieșire a corespondenței Comitetului Central Executiv Moldovenesc01 - 02.191719RusăONLINE
727Sfatul Țării247Registru de ieșire a corespondenței Comitetului Executiv Central Moldovenesc01.06.1917
25.11.1917
22RusăONLINE
727Sfatul Țării248Registru de ieșire a corespondenței Comitetului Central Executiv Moldovenesc02.07.1917
05.01.1918
21RusăONLINE
727Sfatul Țării249Registru de ieșire a corespondenței Comitetului Executiv Central Moldovenesc25.07.1917
21.09.1917
24RusăONLINE
727Sfatul Țării250Registru de ieșire a corespondenței Comitetului Executiv Central Moldovenesc02.08.1917
20.02.1918
60RusăONLINE
727Sfatul Țării251Registru de intrarea corespondenței Comitetului Executiv Central Moldovenesc02.091917
30.12.1917
53RusăONLINE
727Sfatul Țării252Registru de venituri și cheltuieli a Comitetului Executiv Central Moldovenesc pentru distribuirea presei06.09.1917
26.10.1917
44RusăONLINE
727Sfatul Țării253Registru de ieșire a corespondenței Comitetului Executiv Central Moldovenesc20.09.1917
04.01.1918
80RusăONLINE
727Sfatul Țării254Registru de evidența a recepționării și expedierii telefonogramelor Comitetului Executiv Central Moldovenesc23.09.1917
29.10.1917
7RusăONLINE
727Sfatul Țării255Procesele verbale ale ședințelor Sfatului Țării02.03.1918
31.05.1918
287RusăONLINE
727Sfatul Țării256Procesul-verbal al ședinței Sfatului Țării referitor la votul din 27 martie 1918 (după calendarul iulian) dat pentru Declarația de Unire a Basarabiei cu România din 27.03.1918 (f. 7). Adnotație; în dosar sunt incluse numere ale ziarelor Sfatului Țării din 30.03.1918; „Cuvânt Moldovenesc” din 05.04.1918 și „România Nouă”, organ de presă al Partidului Național Moldovenesc, din 27.03.191827.03.191846Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării257Procesele-verbale ale ședințelor Sfatului Țării, lista deputaților și funcționarilor, registrul ședințelor Sfatului Țării. Adnotație: în dosar este inclus un număr al ziarului Sfatul Țării din 11.02.1918 (III Volume)07.04.1918710Rusăpt. I
pt. II
pt. III
727Sfatul Țării258Procesele - verbale ale ședințelor Sfatul Țării. Programul Partidului Național Moldovenesc (f.175), lista deputaților, devizul de cheltuieli pentru întreținerea clădirii Palatului Sfatul Țării. Adnotație: în dosar este inclus un număr al ziarului „Sfatul Țării” din 25.03.191814.04.1918
25.05.1918
182RusăONLINE
727Sfatul Țării259Procesele - verbale ale ședințelor Comisiei Agrare a Sfatului Țării17.05.1918
05.06.1918
101RusăONLINE
727Sfatul Țării260Legi și Proiecte de legi ale Sfatului Țării privind administrarea Basarabiei13.01.191846RomânăONLINE
727Sfatul Țării261Procesele verbale ale ședințelor Sfatului Țării, legea „Despre constituirea județului Cahul şi reorganizarea conducerii locale în județele Ismail şi Cahul”, lista nominală a soldaților moldoveni din Garnizoana Herson, ordine referitoare la Regimentul I Moldovenesc și alte documente cu caracter militar02.02.1918
29.05.1918
156Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării262Proiecte de Lege referitoare la reforma agrară ale Comisiei Agrare a Sfatului Țării, documente despre administrarea Basarabiei, apeluri către locuitorii Basarabiei ș.a.01.03.1918
27.03.1918
83Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării263Hotărârea Sfatului Țării cu privire la constituirea sistemului judiciar în Republica Democratică Moldovenească06.03.191830RusăONLINE
727Sfatul Țării264Informații referitoare la alegerea deputaților în Adunarea Constituantă (Populară) a Republicii Moldovenești, Proiectul Statutului Comitetului Moldovenesc al Deputaților Soldați și Ofițeri, ordine referitoare la Directoratul General pentru Lucrări Publice ș.a.-33RusăONLINE
727Sfatul Țării265Legi, Proiecte de Legi, Instrucțiuni și Statute referitoare la întreținerea deputaților Sfatului Țării, alegerile pentru Adunarea Constituantă (Populară), administrarea Basarabiei ș.a.-31RomânăONLINE
727Sfatul Țării266Copii ale ordinelor Cercului de recrutare și mobilizare din Chișinău10.02.1918
28.06.1918
242Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării267Registru cu venituri și cheltuieli al Comisiei regionale de mobilizare24.05.19185RusăONLINE
727Sfatul Țării268Extras din procesul verbal al ședinței Adunării Zemstvei Guberniale din Basarabia. Procesul - verbal al Adunării Eparhiale a preoțimii și mirenilor din Eparhia Cetatea Albă12.08.1918
08.10.1918
8Rusă și francezăONLINE
727Sfatul Țării269Corespondența Comitetului Executiv Central Moldovenesc al Sfatului de deputați ai Soldaților și Ofițerilor, amintirile deputatului Tudor Iorgu despre festivitatea „Prima sărbătoare în Basarabia”27.01.191830Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării270Solicitări de la locuitori adresate deputaților Sfatului Țării27.10.1918
22.11.1918
26Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării271Memoriul din 20 noiembrie 1918 al deputaților Sfatului Țării adresat Guvernului României din 20.11.1918. Scrisoarea lui Țamutali, Secretar General al Asociației Antreprenorilor Basarabeni, către ministrul Titulescu, referitor la exploatarea pădurilor în Basarabia20.11.1918
17.09.1930
60Română, rusă și francezăONLINE
727Sfatul Țării272Memoriul foștilor deputați ai Sfatului Țării referitoare la sărbătorirea „Aniversării de 10 și 20 ani de la Unirea Basarabiei cu România”07.12.1918
30.06.1938
66RomânăONLINE
727Sfatul Țării273Telegrame și Telefonograme privind Unirea Basarabiei cu România și Tratatul de Pace de la București din anul 1918 (Pacea de la Buftea)22.03.1918
21.05.1918
52Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării274Telefonograme adresate Prezidiului Sfatului Țării despre Unirea Basarabiei cu României-120RomânăONLINE
727Sfatul Țării275Liste nominale ale Deputaților Sfatului Țării prezenți la ședințe02.02.1918
26.27.1918
161Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării276Autobiografii a unor foști deputați ai Sfatului Țăriif/d23Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării277Liste ale deputaților Sfatului Țării și corespondență referitoare la lichidarea Sfatului Țării17.12.1918
18.02.1919
76Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării278Corespondența Directoratului de Război și Marină cu Comisariatul Județean Chișinău, Comandanții Trupelor Române privind starea morală și politică a populației și soldaților, despre bunurile unităților militare ș.a.03.01.1918
03.04.1918
38Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării279Corespondență referitoare la restituirea de către Sfatul Țării a Casei Adunării nobiliare administrată de Comitetului Executiv Central Moldovenesc al Sfatului de Deputați ai Soldaților și Ofițerilor26.01.19183RusăONLINE
727Sfatul Țării280Actul din 27.03.1918 cu privire la Unirea Basarabiei cu România. Declarația Comitetului pentru eliberarea Basarabiei (documente în limba franceză)26.01.1918
29.01.1919
55Română, rusă și francezăONLINE
727Sfatul Țării281Corespondența Președintelui Comisiei Regionale de Demobilizare a Sfatului Țării cu Directoratul General de Interne, Comisiile locale referitoare la componența și activitatea Comisiilor, desființarea unităților militare ș.a.02.02.1918
30.05.1918
392RusăONLINE
727Sfatul Țării282Corespondența cu Sfatul Țării referitor la aprovizionarea materială și financiară a personalului Administrației Direcției Marine a Directoratului General de Război și Marină06.02.1918
28.05.1918
63RusăONLINE
727Sfatul Țării283Acte justificative ale Comisiei Regionale de Demobilizare a Sfatului Țării referitoare la aprovizionarea materială a unităților militare06.08.1918
17.04.1918
99Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării284Corespondența cu Comisia Regională de Demobilizare ale Sfatului Țării referitoare la vinderea și distribuirea cailor și a altor bunuri unităților militare07.02.1918
18.04.1918
100RusăONLINE
727Sfatul Țării285Corespondența conducătorului Centrului de Demobilizare din or. Chișinău cu Comandanții unităților militare referitor la personal, paza bunurilor imobile ale statului (II Volume)08.02.1918
21.06.1918
440Rusăpt. I
pt. II
727Sfatul Țării286Chitanțe și dovezi de distribuire a cailor unităților militare11.02.1918
09.04.1918
172RusăONLINE
727Sfatul Țării287Buletine, chitanțe și dovezi de vindere a cailor, căruțelor și hamurilor Comisiei Regionale de Demobilizare din Chișinău (II Volume)12.02.1918
05.05.1918
482Rusăpt. I
pt. II
727Sfatul Țării288Corespondența Președintelui Comisiei Regionale de Demobilizare din Basarabia cu Comandanții porturilor referitor la vinderea proprietății Statului19.02.1918
30.04.1918
19RusăONLINE
727Sfatul Țării289Corespondența Directorului Afacerilor Interne a Basarabiei cu direcțiile de zemstvă județene și cu Prefecturile privind aspectele administrative și militare17.05.1918
26.05.1918
68Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării290Corespondența Comisiei Constituționale a Sfatului Țării cu Consiliul Directorilor Generali pe probleme financiare05.06.1918
18.02.1919
30Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării291Proiecte de Legi referitoare la administrarea moșiilor mănăstirilor închinate și distribuirea veniturilor obținute de pe aceste moșiif/d5RusăONLINE
727Sfatul Țării292Registrul documentelor de ieșire al Biroului de Organizare a Sfatului Țării pentru anul191831.10.1918
27.11.1918
20RusăONLINE
727Sfatul Țării293Registru de evidență a persoanelor abonate la ziarul „Cuvânt Moldovenesc”-57Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării294Procese verbale, tablouri de avere a militarilor transmisă autorităților române26.01.1918
11.04.1918
65RusăONLINE
727Sfatul Țării295Inventarul dosarelor Directoratelor, Inspectoratelor și Comisiilor din Basarabia-68RomânăONLINE
727Sfatul Țării296Tabloul dosarelor cu personalul administrativ, prezent sau plecat din Basarabia. Inventarul dosarelor Directoratelor din Basarabia (II Volume)-485Românăpt. I
pt. II
727Sfatul Țării297Eseu de Alexandrescu V. „Prezentarea schematică a evenimentelor petrecute în Basarabia începând cu anul 1917 și până în anul 1926 inclusiv”12RusăONLINE
727Sfatul Țării298Amintiri cu date istorice ale deputatului D. Mârza referitor la Unirea Basarabiei cu România, organizarea și activitatea Sfatului Țării al Basarabiei și organizarea unităților militare din fosta Republică Democratică Moldovenească17RomânăONLINE
727Sfatul Țării299Jurnalul proceselor verbale ale ședințelor de la congresele țăranilor din Basarabia, rezoluțiile Congresului Militarilor Moldoveni, rezoluțiile Adunărilor Județene de Zemstvă, memoriul asupra situației internaționale a Basarabiei, lista membrilor Adunării Zemstvei din jud. Orhei din 25.03.191823.03.1917
08.10.1923
256RusăONLINE
727Sfatul Țării2100Nota - memoriu (cu completări și propuneri) al Comitetului de salvare a Basarabiei din Odessa privind situația internațională a Basarabiei după Unirea cu România301RusăONLINE
727Sfatul Țării2101Cuvântarea rostită de Alexandri N.A. la ședința Ligii Democratice Populare Moldovenești din 07.10.1918 cu privire la Unirea Basarabiei cu România. Listele deputaților Sfatului Țării participanți la ședința din 27.03.1918 unde s-a votat Unirea Basarabiei cu România09.12.1917
15.03.1921
82Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării2102Situația generală a industriei, cooperației, productivității culturilor de plante și animale din Basarabia pentru anii 1918-1920 inclusiv52Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării2103Extras din procesul verbal al ședinței Comitetului Central al Partidului Țărănesc Basarabean din 10.09.1920. Informații despre publicarea ziarului „Cuvânt Moldovenesc” și corespondența personală a Pantelimon Halippa cu diverse personalități09.09.1917
11.05.1920
91Română, rusă și francezăONLINE
727Sfatul Țării2104Jurnalul ședințelor Sfatului Țării din 22.11.1917 până în 27.03.191822.11.1917
27.03.1918
65Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării2105Dosar referitor la examinarea acțiunilor soldatului din Regimentul-I Moldovenesc, Croitoru I.27.01.1917
21.08.1921
16Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării2106Procesele-verbale ale ședințelor Comisiei Agrare a Sfatului Țării17.05.1918
30.06.1918
109RusăONLINE
727Sfatul Țării2107Procese verbale ale ședințelor Comisiei de Lichidare a Sfatului Țării (statele de personal ale comisiei)22.02.1919
27.03.1919
20Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării2108Copii ale ordinelor ale Directorului General de Război și Marină al Republicii Democratice Moldovenești20.12.1917
08.05.1918
161RusăONLINE
727Sfatul Țării2109Extrase din procesele verbale ale ședințelor Directoratelor Generale, informații despre activitatea Directoratelor. Adnotație; în dosar este inclusă Adresarea Sfatului Miniștrilor al Republicii Moldovenești către „Frații moldoveni”, ziarul ”Svobodnaya mysl (Свободная мысль)” în limba rusă nr. 356 din 19.07.1918 și Sfatul Țării din 16.05.191806.1918
07.1918
372Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării2110Liste nominale ale deputaților Sfatului Țării prezenți la ședința din 27 martie 1918, care au votat pentru Unirea Basarabiei cu România. Proiectul de Lege cu privire la problema locuințelor din 05.08.1917, Reglementări referitoare la Biroul Central al Cooperației și Consiliului pe problemele ale Cooperației05.08.1917
25.11.1918
31Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării2111Informații despre activitatea Sfatului Țării, informații despre fracțiunile politice din componența saf/d28RomânăONLINE
727Sfatul Țării2112Extrase din Registrul ședințelor Comisiei de Lichidare a Sfatului Țării, state de plată a indemnizațiilor, diurnelor deputaților Sfatului Țării pentru an1918-191921.03.1918
04.02.1919
37Română și rusăONLINE
727Sfatul Țării2113Apelul Consiliului de Miniștri a Republicii Democratice Moldovenești către cetățeni2RomânăONLINE