Fondul „Direcţiile agricole ale Comitetelor executive ale Sovietelor judeţene de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM”, 1940-1947

Fondul „Direcţiile agricole ale Comitetelor executive ale Sovietelor judeţene de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM”, 1940-1947

Nr. FonduluiNr. InventaruluiDenumirea FonduluiAnii extremiInventare ONLINE
R-28241Direcţiile agricole ale Comitetelor executive ale Sovietelor judeţene de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM1940-1947Accesează ONLINE
R-28242Direcţiile agricole ale Comitetelor executive ale Sovietelor judeţene de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM1940-1947Accesează ONLINE

Notă: Inventarele întocmite în perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.