Fondul nr. 171 „Tribunalul judeţului Lăpuşna”, 1915-1944

Fondul nr. 171 „Tribunalul judeţului Lăpuşna”, 1915-1944

Nr. FonduluiNr. InventaruluiDenumirea FonduluiAnii extremiInventare Online
1711 Tribunalul judeţului Lăpuşna1918-1944INVENTARE ONLINE
1712 pt. ITribunalul judeţului Lăpuşna1918-1944INVENTARE ONLINE
1712 pt. IITribunalul judeţului Lăpuşna1918-1944INVENTARE ONLINE
1712 pt. IIITribunalul judeţului Lăpuşna1918-1944INVENTARE ONLINE
1712 pt. IVTribunalul judeţului Lăpuşna1918-1944INVENTARE ONLINE
1713Tribunalul judeţului Lăpuşna1918-1944INVENTARE ONLINE
1714Tribunalul judeţului Lăpuşna1918-1944INVENTARE ONLINE
1715Tribunalul judeţului Lăpuşna1918-1944INVENTARE ONLINE
1716Tribunalul judeţului Lăpuşna1918-1944INVENTARE ONLINE
1717Tribunalul judeţului Lăpuşna1918-1944INVENTARE ONLINE
1718Tribunalul judeţului Lăpuşna1918-1944INVENTARE ONLINE

Fondul este constituit din 8582 un.p. , anii extremi: 1918-1940, 1941-1944

Conform Decretului Guvernului României nr. 2770 din 9 octombrie 1918 în Basarabia au fost instituite tribunalele judeţene. Se ocupau de examinarea cazurilor penale şi civile, exepţie făcînd crimele săvîrşite de minori. Tribunalul putea examina şi dosarele în calitatea sa de inspecţie de apel, reexaminînd recursurile la deciziile judecătorilor de pace. În tribunal dosarul era plasat numai în cazul cînd infractorul locuia ori a săvîrşit infracţiunea pe teritoriul judeţului.

În perioada constituirii tribunalele erau formate din două secţii: penală şi civilă. În baza modificărilor din 25 decembrie 1926 dosarele neexaminate în tribunale puteu fi remise spre examinare Curţii de Apel din or. Chişinău.
Judecătorii tribunalelor judeţene erau numiţi prin decret regal, la propunerea Ministrului Justiţiei. În acelaşi mod erau numiţi procurorii şi chiar secretarii tribunalelor. Pe lîngă tribunale existau colegiile avocaţilor, grefierul superior şi unul sau mai mulţi grefieri. Tribunalele au fost desfiinţate în anul 1944.

În Fond au fost incluse următoarele documente:

  • Ordine şi hotărîri ale Guvernului României, Guvernămîntului Basarabiei privind aspectele de administrare a regiunii. Ordine şi directive ale Ministerului Justiţiei.
  • Dosare personale ale colaboratorilor tribunalelor, judecătorilor şi a barourilor de avocaţi.
  • Dările de seamă statistice ale tribunalelor privind numărul condamnaţilor.
  • Deciziile tribunalelor privind cazurile penale, civile şi comerciale. Dosare judiciare executate.
  • Corespondenţa pe problemele administrative, financiare, gospodăreşti.
    Date privind pesonalul scriptic.
  • Date privind starea moral-psihologică a locuitorilor Basarabiei.
  • Dosare ce confirmă datele naşterii, înfierii copiilor; înstrăinarea terenurilor ce aparţineau locuitorilor comunelor, satelor; cu privire la înregistrarea firmelor comerciale şi industriale; confirmarea testamentelor; acte de vînzare-cumpărare.
  • Documente ale personalului scriptic ale tribunalelor. Borderouri de salarizare.

Notă: Inventarele întocmite în perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.