Fondul nr. 194 „Direcţia silvică a Basarabiei”, 1919-1944

Fondul nr. 194 „Direcţia silvică a Basarabiei”, 1919-1944


Nr. FonduluiNr. InventaruluiDenumirea FonduluiAnii extremiInventare ONLINE
1941Direcţia silvică a Basarabiei1919-1944Accesează ONLINE
1942Direcţia silvică a Basarabiei1919-1944Accesează ONLINE
1943Direcţia silvică a Basarabiei1919-1944Accesează ONLINE
1944Direcţia silvică a Basarabiei1919-1944Accesează ONLINE
1945Direcţia silvică a Basarabiei1919-1944Accesează ONLINE

În Fond au fost incluse 1 922 un. p., 1919-1944

Direcţia silvică a Basarabiei a fost creată în anul 1921, înlocuind secţia Directoratului Agriculturii din Basarabia, fiind subordonat Direcţiei Generale a Gospodăriei Silvice din România. În funcţiile Direcţiei intrau organizarea activităţii de înpădurire, exploatarea ocolurilor silvice de stat.

Fondul conține următoarele documente:

  • Ordinele Ministerului Gospodăriei Silvice al României privind organizarea activităţii gospodăriei silvice. Ordinele Direcţiei ocolurilor silvice din Basarabia.
  • Instrucţiunile privind ordinea lucrărilor de secretariat în gospodăriile silvice, exploatarea şi transportarea lemnului selectat, modul de mobilizare a populaţiei la lucrări în ocolurile silvice.
  • Directivele Direcţiei silvice Chişinău privind modul de inventariere a sectoarelor agricole şi silvice.
  • Normele de exploatare a ocolurilor silvice. Aprecierea valorii estimative a sectoarelor de păduri.
  • Planurile de reabilitare a sectoarelor de păduri.
  • Listele proprietarilor întreprinderilor mici care prelucrează lemnul.
  • Borderouri de salarizare.

Notă: Inventarele întocmite în perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.