Fondul nr. 214, Împuterniciţii pentru administrarea proprietăților duhovniceşti străine din Basarabia (F.U.), 1821-1907

Fondul nr. 214, Împuterniciţii pentru administrarea proprietăților duhovniceşti străine din Basarabia (F.U.), 1821-1907

Nr. FonduluiNr. InventaruluiDenumirea FonduluiAnii extremiInventare ONLINE
2141Împuterniciţii pentru administrarea proprietăților duhovniceşti străine din Basarabia1821-1907Accesează ONLINE
2142Împuterniciţii pentru administrarea proprietăților duhovniceşti străine din Basarabia1821-1907Accesează ONLINE
2143Împuterniciţii pentru administrarea proprietăților duhovniceşti străine din Basarabia1821-1907Accesează ONLINE
2144Împuterniciţii pentru administrarea proprietăților duhovniceşti străine din Basarabia1821-1907Accesează ONLINE
2145Împuterniciţii pentru administrarea proprietăților duhovniceşti străine din Basarabia1821-1907Accesează ONLINE
2146Împuterniciţii pentru administrarea proprietăților duhovniceşti străine din Basarabia1821-1907Accesează ONLINE
2147Împuterniciţii pentru administrarea proprietăților duhovniceşti străine din Basarabia1821-1907Accesează ONLINE
2148Împuterniciţii pentru administrarea proprietăților duhovniceşti străine din Basarabia1821-1907Accesează ONLINE
2149Împuterniciţii pentru administrarea proprietăților duhovniceşti străine din Basarabia1821-1907Accesează ONLINE
21410Împuterniciţii pentru administrarea proprietăților duhovniceşti străine din Basarabia1821-1907Accesează ONLINE
21411Împuterniciţii pentru administrarea proprietăților duhovniceşti străine din Basarabia1821-1907Accesează ONLINE
21412Împuterniciţii pentru administrarea proprietăților duhovniceşti străine din Basarabia1821-1907Accesează ONLINE
21413Împuterniciţii pentru administrarea proprietăților duhovniceşti străine din Basarabia1821-1907Accesează ONLINE

Fondul nr. 214 conține 278 un.p., anii extremi: 1823 – 1908
Fondul conține următoarele documente:

  • Decretele cîrmuirii regiunii Basarabia, Consistoriului duhovnicesc din Chişinău, oficiului cadastral regional pentru anii 1838, 1840, 1858, 1862, 1864, 1868 – 1869.
  • Dosarele privind numirea în funcţie a împuterniciţilor pentru administrarea moşiilor secretarului gubernial Londis (1859) şi a arhimandritului Agapie (1865 – 1867).
  • Listele de recensămînt ale ţiganilor şerbi, proprietate a mănăstirii „Mormîntul Sfînt al Domnului”, listele domeniilor mănăstirii (1848), dosarele privind eliberarea mănăstirii de impozit în folosul zemstvei. Date privind colectarea mijloacelor pentru întreţinerea azilurilor şi bisericilor.
  • Dosare privind măsurările terenului; stabilirea hotarelor domeniilor
    mănăstireşti; cu privire la transmiterea moşiilor administrate de stat Chiţcani şi Copanca din judeţul Orhei mănăstirii Noul Neamţ (1852 – 1868.); repartizarea clerului a pămîntului mînăstiresc.
  • Condiţiile şi acordurile privind darea în arenda şi subarendă a pămîntului şi pădurilor.
  • Documentele despre crearea în or. Odesa a comisiei care se ocupa cu reexaminarea prevederilor privind modalităţile de împroprietărire a ţăranilor şi modalităţile arendării pămîntului mănăstiresc.
  • Dosare privind construcţia bisericilor pe teritoriul mănăstirilor şi în sate.
  • Dosare privind examinarea abuzului boierilor faţă de ţigani, examinarea litigiilor mănăstirilor faţă de răzeşi şi boieri; perceperea restanţelor, amenzilor; cu privire la tăierea ilicită a pădurilor.

Notă: Inventarele întocmite în perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.