Fondul nr. 289, „Organele de poliţie din Basarabia”, 1818-1917

Fondul nr. 280, „Organele de poliţie din Basarabia”, 1818-1917

Nr. FonduluiNr. InventaruluiDenumirea FonduluiAnii extremiInventare ONLINE
2891Organele de poliţie din Basarabia1818-1917Accesează ONLINE
2892Organele de poliţie din Basarabia1818-1917Accesează ONLINE
2893Organele de poliţie din Basarabia1818-1917Accesează ONLINE
2894Organele de poliţie din Basarabia1818-1917Accesează ONLINE
2895Organele de poliţie din Basarabia1818-1917Accesează ONLINE
2896Organele de poliţie din Basarabia1818-1917Accesează ONLINE
2897Organele de poliţie din Basarabia1818-1917Accesează ONLINE
2898Organele de poliţie din Basarabia1818-1917Accesează ONLINE
2899Organele de poliţie din Basarabia1818-1917Accesează ONLINE
28910Organele de poliţie din Basarabia1818-1917Accesează ONLINE
28911Organele de poliţie din Basarabia1818-1917Accesează ONLINE
28912Organele de poliţie din Basarabia1818-1917Accesează ONLINE
28913Organele de poliţie din Basarabia1818-1917Accesează ONLINE
28914Organele de poliţie din Basarabia1818-1917Accesează ONLINE
28915Organele de poliţie din Basarabia1818-1917Accesează ONLINE
28916Organele de poliţie din Basarabia1818-1917Accesează ONLINE
28917Organele de poliţie din Basarabia1818-1917Accesează ONLINE
28918Organele de poliţie din Basarabia1818-1917Accesează ONLINE
28919Organele de poliţie din Basarabia1818-1917Accesează ONLINE
28920Organele de poliţie din Basarabia1818-1917Accesează ONLINE
28921Organele de poliţie din Basarabia1818-1917Accesează ONLINE
28922Organele de poliţie din Basarabia1818-1917Accesează ONLINE
28923Organele de poliţie din Basarabia1818-1917Accesează ONLINE
28924Organele de poliţie din Basarabia1818-1917Accesează ONLINE
28925Organele de poliţie din Basarabia1818-1917Accesează ONLINE
28926Organele de poliţie din Basarabia1818-1917Accesează ONLINE
28927Organele de poliţie din Basarabia1818-1917Accesează ONLINE
28928Organele de poliţie din Basarabia1818-1917Accesează ONLINE
28929Organele de poliţie din Basarabia1818-1917Accesează ONLINE
289

Organele de Poliție au fost create în temeiul Statutului formării regiunii Basarabia din 29 ianuarie 1818. În oraşele statului şi cele judeţene era creată poliţia orăşenească în frunte cu un şef al poliţiei; în judeţe era organizată isprăvnicia de zemstvă care executa rolul de poliţie de zemstvă, în frunte cu un ispravnic. De problemele poliţiei în judeţe se ocupa tribunalul de zemstvă. Judeţele erau împărţite în sectoare care se numeau cantonamente în frunte cu un şef de poliţie.
Odată cu promovarea în Basarabia, în anul 1864, a reformei poliţieneşti din anul 1862, vechile organe poliţiste din oraşele judeţene (şefii de poliţie) şi din judeţe (isprăvnicii de zemstvă) au fost comasate în direcţia judeţeană de poliţie. Din ele făceau parte ispravnicul de judeţ, ajutorul său, secretarul şi trei şefi de poliţie din cantonamente. Judeţele şi-au păstrat împărţirea în cantonamente, şefii de poliţie din cantonamente se subordonau direcţiei judeţene de poliţie.
Direcţia orăşenească de poliţie consta dintr-un şef de poliţie, ajutorul său şi administraţia generală, din care făceau parte membrii obligatorii din partea oraşului.
Din componenţa direcţiilor de poliţie făceau parte echipele de pompieri şi de poliţişti.
Direcţiile orăşeneşti şi judeţene de poliţie supravegheau executarea hotărîrilor şi sentinţelor instituţiilor judiciare; se ocupau de prevenirea şi curmarea infracţiunilor şi a dezordinilor; urmăreau desfăşurarea recrutărilor, perceperea restanţelor fiscale etc.
Se subordonau administraţiei guberniale. Au fost suspendate în anul 1917.

Fondul este constituit din 963 un. p.:

 • Dispoziţii circulare ale MAI, guvernatorului Basarabiei, Departementului de poliţie cu privire la măsurile de luptă contra mişcării revoluţionare;
 • privind persecutarea persoanelor acuzate de săvîrşirea infracţiunilor de drept comun, suspectate de spionaj;
 • cu privire la supravegherea societăţilor străine; cu privire la combaterea sectarismului; protecţia monumentelor vechi.
 • Ordine ale MAI în probleme administrative.
 • Corespondenţa cu Direcţia generală de poliţie şi siguranţă cu privire la controlul persoanelor care trec frontiera.
 • Corespondenţa direcţiilor judeţene de poliţie cu guvernatorul Basarabiei, administraţia regională a Basarabiei în problemele administrative şi financiare;
 • cu privire la punerea în aplicare a regulamentului judiciar din anul 1864;
 • cu privire la desfăşurarea alegerilor în Duma de Stat;
 • cu privire la declararea stării de război în gubernia Basarabia;
 • cu privire la evacuarea instituţiilor de stat, a funcţionarilor şi familiilor acestora;
 • cu privire la repartizarea lucrătorilor din rîndul locuitorilor băştinaşi pentru executarea lucrărilor de apărare şi agricole;
 • cu privire la rechiziţia cailor, căruţelor şi furajelor de la populaţie pentru necesităţile armatei;
 • cu privire la serviciul militar;
 • cu privire la supravegherea supuşilor străini din România;
 • cu privire la intensificarea controlului locuitorilor din zona de frontieră suspectaţi de contrabandă;
 • permisiunea locuitorilor României de a intra în Rusia etc.
 • Dosarul cu privire la deschiderea în or. Soroca a upravei meseriaşilor (1862).
 • Dosare cu privire la supravegherea persoanelor suspectate de activitate revoluţionară.
 • Dosare cu privire la eschivarea ţăranilor de la executarea prestaţiilor pentru moşieri;
 • perceperea datoriilor; împărţirea moşiilor; recunoaşterea drepturilor de moştenire.
 • Dosare cu privire la căutarea persoanelor acuzate de săvîrşirea infracţiunilor de drept comun.
 • Date cu privire la pogromul evreiesc din or. Chişinău (1903),
 • Date despre localităţi, industrie, agricultură, populaţie, despre numărul celor născuţi, căsătorii, despre circulaţia populaţiei prin punctele de frontieră, despre dări şi impozite, comerţ, instituţiile de culturalizare, librării, biblioteci, tipografii.
 • Materiale despre parohii, secte religioase, şcolile evreieşti, sinagogi, case de rugăciuni.
 • Date cu privire la preţurile la produsele agricole, furaje, epidemii şi ezpiootii şi combaterea lor, date despre plata muncii.
 • Liste ale proprietarilor de pămînt, proprietarilor de case, ale persoanelor aflate sub supravegherea poliţiei, ale supuşilor străini, ale evreilor.
 • Caiet de evidenţă a legitimaţiilor elibirate locuitorilor-evrei (1875).
 • State de serviciu ale şefilor de poliţie şi funcţionarilor inferiori de poliţie, ale funcţionarilor direcţiilor de poliţie.
 • Liste ale gardienilor şi funcţionarilor de poliţie

Notă: Inventarele întocmite în perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.