Fondul nr. 39 „Judecătoria districtului Chişinău” (1870-1918)

Fondul nr. 39 „Judecătoria districtului Chişinău” (1870-1918)

Nr. FonduluiNr. InventaruluiDenumirea FonduluiAnii extremiInventarul ONLINE
391Judecătoria districtului Chişinău1870-1918Inventar ONLINE
393Judecătoria districtului Chişinău1870-1918Inventar ONLINE
394Judecătoria districtului Chişinău1870-1918Inventar ONLINE
3912Judecătoria districtului Chişinău1870-1918Inventar ONLINE
3913Judecătoria districtului Chişinău1870-1918Inventar ONLINE
3914Judecătoria districtului Chişinău1870-1918Inventar ONLINE
3915Judecătoria districtului Chişinău1870-1918Inventar ONLINE

Fondul este constituit din 14 283 unități de păstrare (dosare)

Judecătoria districtului Chişinău a fost creată în anul 1869, asumîndu-se executarea dosarelor neexaminate ale tribunalelor penale şi civile din regiunea Basarabia. Era compus din şase secţii: trei – civile, două – penale şi una administrativă. Tribunalul avea 16 anchetatori. A fost suspendat în anul 1918.

În Fond sunt incluse următoarele documente:

 • Decrete ale Senatului guvernator (anii 1869 – 1878, 1880 – 1906);
 • Circulare, decrete, dispoziţii, avize ale Ministerului Justiţiei (1869 – 1916);
 • Decrete şi dispoziţii ale guvernatorului Basarabiei şi ale Camerei de justiţie din Odessa (1869, 1875, 1877 – 1878, 1880, 1892, 1894, 1901);
 • Hotărîri ale tribunalului districtului Chişinău din anii 1901 – 1904 şi circularele sale din anii 1912 – 1913;
 • Dispoziţii şi circulare ale preşedintelui tribunalului;
 • Corespondenţa cu procurorul Camerei de justiţie din Odessa, direcţia gubernială a jandarmeriei din Basarabia cu privire la întreţinerea în închisori a deţinuţilor politici, la supravegherea de către poliţie a persoanelor acuzate de activitate revoluţionară; cu privire la verificarea scrisorilor adresate deţinuţilor politici; rapoartele şefilor de poliţie cu privire la foile volante şi apelurile organizaţiilor social–democrate descoperite în timpul percheziţiilor şi pe străzi (1902);
 • Dosare cu privire la instituirea celei de-a 3-a secţii civile a tribunalului (1906); cu privire la instituirea în oraşul Bender a noului notariat (1914); instituirea funcţiei de notar în judeţul Akkerman (1913); alegerea membrilor judecătoriei de pace şi a juraţilor;
 • Date cu privire la structura şi funcţiile judecătoriei. Dări de seamă despre activitatea funcţionarilor judecătoriei şi dări de seamă ale judecătoriei. Date şi rapoarte cu privire la activitatea portăreilor;
 • Dosare de anchetă cu privire la acuzarea de deţinerea şi răspîndirea literaturii ilegale (1904–1905), cu privire la greva muncitorilor de la morile din oraşul Chişinău (1902); manifestările din oraşul Chişinău din 18 octombrie 1905; cu privire la pogromurile evreieşti din Chişinău (1905) şi din judeţe (1906-1907);
 • Date despre deţinuţii aflaţi în închisori; regulile de îtreţinere în închisori a deţinuţilor politici. Liste ale deţinuţilor politici.
 • Dosare cu privire la acuzarea redactorilor ziarelor „Kolokol” („Clopotul”), „Bessarabskaia jizni” („Viaţa Basarabiei”), „Drug” („Amicul”), „Golos Kişineva” („Vocea Chişinăului”) şi ai revistelor „Narodnîi uciteli” („Învăţătorul popular”), „Obnovlennaia şcola” („Şcoala înnoită”) de publicarea articolelor cu conţinut revoluţionar (1901-1916);
 • Dosare cu privire la devastarea de către ţărani a moşiilor şi la răpirea pămînturilor moşiereşti (1916-1918);
 • Dosare cu privire la înregistrarea sindicatelor muncitorilor, uniunii funcţionarilor, a elevilor şi a altor uniuni, societăţi, cluburi (1917-1918);
 • Dosare civile cu privire la examinarea acţiunilor funciare, patrimoniale şi financiare; cu privire la intrarea în posesiunea moşiei, patrimoniului; cu privire la recunoaşterea dreptului de moştenire;
 • Dosare penale privind acuzarea de omor, jafuri, maltratări etc. Dosare cu privire la tragerea la răspundere pentru abuz de serviciu, risipă, escrocherie şi contrabandă;
 • Registre ale adunărilor generale şi ale şedinţelor judiciare ale tribunalului;
 • Buletine cu privire la cazurile penale şi civile examinate de tribunal; cu privire la numărul inculpaţilor condamnaţi şi achitaţi; cu privire la numărul de anchete efectuate de anchetatorii penali; cu privire la cheltuielile de judecată şi amenzile aplicate de judecată; cu privire la numărul dosarelor politice înaintate în judecată; cu privire la activitatea portăreilor, notarilor şi notariatelor; cu privire la modul de dezbatere a cazurilor penale şi civile;
 • Liste şi dosare personale ale funcţionarilor tribunalului;
 • Liste şi registre ale dosarelor penale şi civile ale tribunalului;
 • În acest fond pot fi cercetate dosare începute în anii 50 ai sec. XIX şi încheiate în anul 1921;
 • În acest fond există, de asemenea, documente cu text paleografic românesc şi chirilic.

Notă: Inventarele întocmite în perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.