Fondul nr. 50 „Comisia (Uprava) de zemstvă a Guberniei Basarabia”, 1869-1918

Fondul nr. 50 „Comisia (Uprava) de zemstvă a Guberniei Basarabia”, 1869-1918

Nr. FonduluiNr. InventaruluiDenumirea FonduluiAnii extremiInventare ONLINE
651Comisia (Uprava) de zemstvă a Guberniei Basarabia1869-1918Inventar ONLINE
652Comisia (Uprava) de zemstvă a Guberniei Basarabia1869-1918Inventar ONLINE

Comisia (Uprava) de zemstvă a Guberniei Basarabia a fost creată la 30 decembrie 1869, era un organ executiv permanent al adunării de zemstvă a guberniei Basarabia. Era compus dintr-un preşedinte şi patru membri, se ocupa de problemele gospodăriei orăşeneşti şi de zemstvă.
Şi-a încetat activitatea în anul 1918, funcţiile ei au fost transmise Consiliului directorilor.


Fondul conține următoarele tipuri de documente:

 • Decretele Senatului guvernator, circulare şi dispoziţii ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale guvernatorului Basarabiei;
 • Dări de seamă privind activitatea instituţiilor şi administraţiilor de zemstvă, decizii ale administraţiei de zemstvă a guberniei Basarabia;
 • Documente ale adunărilor de zemstvă extraordinare. Rapoarte, registre şi procese-verbale ale şedinţelor adunărilor de zemstvă guberniale şi judeţene;
 • Hotărîri şi dări de seamă cu privire la situaţia financiară a judeţelor. Devize de venituri şi cheltuieli ale mijloacelor administraţiei guberniale de zemstvă, dări de seamă ale administraţiilor judeţene de zemstvă cu privire la cheltuieli;
 • Dosare cu privire la alegerea consilierilor de zemstvă şi listele consilierilor, care au participat la alegerile de zemstvă. Dosare cu privire la alegerea judecătorilor de pace;
 • Corespondenţa cu privire la Congresul al V-lea al agricultorilor ruşi în or. Odessa (1876);
 • Reguli cu privire la stabilirea foştilor colonişti trimişi pe pămînturile statului (1871):
 • Corespondenţa cu privire la irigarea sudului Rusiei (1871);
 • Corespondenţa cu privire la modificarea frontierelor între judeţele guberniei Basarabia (1910);
 • Corespondenţa cu privire la repartizarea şi perceperea taxelor de zemstvă de la populaţie; cu privire la modificarea impozitului pe cap de locuitor prin impozitul pe gospodării şi impozitul funciar;
 • Date cu privire la impozitele percepute de la locuitorii Basarabiei;
 • Date statistice cu privire la vînzarea pămînturilor de împroprietărire în judeţele guberniei. Corespondenţa cu privire la executarea prestaţiilor în natură;
 • Date cu privire la starea agriculturii din Basarabia. Legea cu privire la instituirea organelor locale pentru agricultură;
 • Date cu privire la starea semănăturilor şi recolta de cereale, legume, la numărul de animale. Informaţii ale administraţiilor judeţene de zemstvă, date şi liste cu privire la starea rezervelor de cereale în magazinele Basarabiei;
 • Date cu privire la preţurile la produsele de panificaţie; cu privire la volumul împrumuturilor eliberate sătenilor pentru procurarea cerealelor şi seminţelor în judeţele guberniei;
 • Corespondenţa cu privire la măsurile de ajutorare a locuitorilor guberniei care au suferit de pe urmele secetei;
 • Dosare şi liste ale suprafeţelor de pămînt care aparţineau proprietarilor de pămînt, societăţilor săteşti şi clerului bisericesc;
 • Date cu privire la suprafeţele de pămînt şi apartenenţa acestora în judeţele Basarabiei, privind veniturile obţinute de pe ele şi sumele taxelor pentru prestaţiile de zemstvă;
 • Corespondenţa şi listele de evidenţă a situaţiei moşiilor mănăstirilor de peste hotare, privind veniturile de la ele şi restanţele fiscale;
 • Dosare cu privire la instituirea şi activitatea băncilor agricole; caselor de împrumut şi economii; corespondenţa şi dosare cu privire la asigurarea construcţiilor, bunurilor, pămîntului şi recoltei de cereale;
 • Date cu privire la starea gospodăriei viticole în judeţele Basarabiei; dosare cu privire la situaţia vinificaţiei; cu privire la existenţa în Basarabia a fabricilor de rachiu din fructe;
 • Dări de seamă ale agenţilor pentru combaterea falsificării vinului. Listele vinificatorilor;
 • Dosare cu privire la măsurile de combatere a dăunătorilor agriculturii, a filoxerei şi mildiului. Corespondenţa cu privire la studierea solurilor care suferă de cloroză plantate cu viţă de vie (1913);
 • Dosare cu privire la rezultatele semănăturilor experimentale a tutunului macedonean „Diubek” (1886);
 • Corespondenţa cu privire la organizarea expoziţiei agricole la Chişinău (1902);
 • Date cu privire la dezvoltarea creşterii oilor şi a cailor, a sericiculturii şi apiculturii. Statutul societăţii de apicultură şi sericicultură (1912). Date cu privire la industria meşteşugărească; cu privire la dezvoltarea şi starea industriei inului şi cînepei;
 • Cu privire la construcţia şi reparaţia şoselelor şi căilor ferate din Basarabia, a podurilor, a liniilor de telegraf şi telefon; cu privire la studierea stării rîului Nistru şi măsurile de îmbunătăţire a navigaţiei pe el. Notă informativă cu privire la clasificatea drumurilor în gubernia Basarabia şi la legile obligatorii pentru construcţia drumurilor de zemstvă;
 • Corespondenţa cu privire la pregătirile de desfăşurare a recensămîntului populaţiei (1913). Deciziile şi instrucţiunile cu privire la desfăşurarea recensămîntului agricol în gubernie (1916);
 • Corespondenţa şi listele preţurilor la provizii, furaje, transporturile terestre, forţa de muncă, materialele de construcţie, combustibil.
  Corespondenţa cu privire la alocarea mijloacelor pentru construcţia staţiilor meteorologice în Basarabia (1887). Buletine meteorologice.
  Corespondenţa cu privire la acordarea asistenţei medicale populaţiei; cu privire la activitatea instituţiilor medicale; cu privire la sporirea efectivului personalului medical în judeţe; cu privire la congresele medicilor de zemstvă; cu privire la construcţia spitalelor;
 • cu privire la măsurile de combatere a mortalităţii infantile (1871), a epidemiilor de holeră şi variolă;
 • Corespondenţa cu privire la deschiderea în Basarabia a unei instituţii în domeniul vaccinării contra variolei şi cu privire la vaccinarea contra variolei (1888);
 • cu privire la deschiderea unui stabiliment de băi cu nămol în s.Budachi, judeţul Akkerman; cu privire la fondarea staţiunii bacteriologice (1909);
 • Corespondenţa cu privire la adoptarea măsurilor de prevenire a răspîndirii sifisului în satele guberniei (1885);
 • Corespondenţa cu privire la starea sanitaro-veterinară a judeţelor, la combaterea epidemiilor;
 • Date cu privire la starea învăţămîntului public în Basarabia (1875); dări de seamă cu privire la activitatea administraţiilor în domeniul învăţămîntului public; cu privire la cheltuielile de întreţinere a instituţiilor de învăţămînt;
 • Corespondenţa cu privire la acordarea burselor şi indemnizaţiilor; organizarea grădiniţelor de copii şi azilurilor;
 • Dosare cu privire la deschiderea şcolilor de zemstvă şi parohiale; deschiderea în or. Chişinău a gimnaziului clasic de băieţi (1871), a şcolii reale (1872); a seminarului de învăţători (1913). Paşapoarte ale şcolilor parohiale, ale şcolilor ministeriale şi de zemstvă.
 • Date cu privire la reţeaua de şcoli din Basarabia (1914);
 • Corespondenţa cu privire la editarea revistei „Vestnik Bessarabskogo zemstva”; fondarea arhivei şi a muzeului zemstvei guberniale din Basarabia; dosare cu privire la alocarea mijloacelor pentru construcţia şi întreţinerea muzeului, pentru procurarea exponatelor. Dări de seamă despre activitatea muzeului în anii 1912-1918;
 • Date şi corespondenţa cu privire la zăcămintele minerale pe teritoriul guberniei Basarabia (1874); cu privire la descoperirea zăcămintelor de minereu de fier în plasa Taraclia (1902); dări de seamă cu privire la studierea solurilor; dosare cu privire la construcţia fîntînilor arteziene;
 • Dosare cu privire la încartiruirea trupelor în Basarabia; repartizarea locurilor pentru tabere de instrucţie, la construcţia cazarmelor; cu privire la formarea unităţilor armatei neregulate de stat; cu privire la acordarea ajutorului familiilor de militari, ostaşilor bolnavi şi răniţi (1913). Legea cu privire la evacuare (1914);
 • Dosare personale şi scheme de personal ale funcţionarilor; liste de plată a salariului.

Notă: Inventarele întocmite în perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.