FONDUL nr. 6, Administraţia guberniei Basarabia, 1828-1918

FONDUL nr. 6, Administraţia guberniei Basarabia, 1828-1918

Nr. FonduluiNr. InventaruluiDenumirea FonduluiAnii extremi
61Administraţia guberniei Basarabia1828-1918
62Administraţia guberniei Basarabia1828-1918
63Administraţia guberniei Basarabia1828-1918
64Administraţia guberniei Basarabia1828-1918
65Administraţia guberniei Basarabia1828-1918

Fondul nr. 6; un. p. 13 720; anii extremi 1828-1918; 5 inventare, indice tematic, indice geografic, fond de asigurare, fond de utilizare, este catalogat.

A fost instituită prin decretul Senatului din 29 februarie 1828 ca Administraţia regiunii Basarabia, modificându-i în anul 1865 denumirea în Administraţia guberniei Basarabia.

Era instituţia executivă supremă a Basarabiei, la conducerea ei se afla guvernatorul civil al Basarabiei. Administraţia consta din patru secţii, în funcţia cărora intra: administrarea poliţiei orăşeneşti şi de zemstvă, construcţiilor, unităţilor de pompieri; supravegherea activităţii adunării nobilimii din Basarabia, a serviciului pentru ocrotirea sănătăţii; administrarea veniturilor şi cheltuielilor orăşeneşti; examinarea materialelor de anchetă; căutarea ţăranilor fugari, supravegherea întreţinerii închisorilor ş.a. Se subordona Senatului guvernator şi se afla în cadrul MAI. A funcționat până în anul 1918.

În Fond se conțin următoarele documente:

 • Decrete ale Senatului guvernator, registre ale şedinţelor Administraţiei regiunii Basarabia.
 • Corespondenţa cu privire la răspândirea pe teritoriul Basarabiei a unor stipulări ale decretelor cu privire la administraţiile guberniale.
 • Documente cu privire la instituirea Administraţiei regiunii Basarabia.
 • Regulamentul cu privire la ţăranii regiunii Basarabia şi cu privire la punerea lui în aplicare (1834).
 • Numirea general-maiorului Ilinski în funcţia de guvernator militar al Basarabiei.
 • Corespondenţa cu privire la modificarea denumirii regiunii Basarabia în gubernie; cu privire la suspendarea funcţiunii de guvernator general al Novorosiei şi Basarabiei şi punerea obligaţiilor acestuia în seama Ministerului Afacerilor Interne (1873-1874).
 • Alegerile mareşalilor nobilimii din regiuni şi ţinuturi, deschiderea în regiune a tribunalelor stărilor sociale, a magistraturilor orăşeneşti, instituirea cancelariei guvernatorului oraşului Ismail, a primăriilor urbane; alegerea asesorilor în instanţele de judecată şi a organelor de autoadministrare.
 • Statele de serviciu ale funcţionarilor.
 • Primirea supuşeniei, la eliberarea permiselor de a se stabili cu traiul în regiunea Basarabia a coloniştilor din Turcia, Moldova, Valahia, Austria şi care şi-au satisfăcut serviciul militar în armata rusă, a croaţilor, coloniştilor transdanubieni şi voluntarilor.
 • Corespondenţa cu privire la popularea teritoriilor statului cu colonişti transdanubieni şi voluntari; cu privire la acordarea localităţii coloniştilor din regiunea Kursk denumirea de Vasilevskoe (1829).
 • Listele persoanelor care s-au stabilit cu traiul în judeţul Bender după anunţarea manifestului din 1828.
 • Circulare ale departamentului de poliţie al MAI (1913).
 • Corespondenţa cu privire la instituirea direcţiilor de poliţie, a anchetatorilor penali, a tutorelui din Chişinău a închisorilor comitetului (1836), cu privire la suspendarea poliţiei şi formarea miliţiei (1917).
 • Liste de gratificaţie a gardienilor, uriadnicilor şi a altor funcţionari ai poliţiei (1911).
 • Documente cu privire la desfăşurarea recrutării în armata rusă (1828).
 • Desfiinţarea armatei de cazaci din Novorosia.
 • Repartizarea pămîntului oraşului Bender pentru taberele militare (1870-1872).
 • Devize de venituri şi cheltuieli în regiunea Basarabia. Date cu privire la repartizarea prestaţiilor de zemstvă. Liste cu privire la perceperea impozitelor, restanţelor la impozite, impozitelor pentru pămînt în regiunea (gubernia) Basarabia.
 • Dosarul cu privire la instituirea Comitetului pentru statistică în or. Chişinău (1854).

Decretele Senatului cu privire la introducerea pretutindeni a unităţilor de măsură şi greutate unice pentru întreaga Rusie.

 • Date cu privire la numărul întreprinderilor industriale, a şoselelor şi căilor ferate, cu privire la starea semănăturilor în gubernia Basarabia.
 • Desfăşurarea recensămîntului populaţiei. Date cu privire la numărul populaţiei masculine. Planurile şi listele proprietarilor de case din or. Bender (1866).
 • Date cu privire la existenţa pe teritoriul Basarabiei a rămăşiţelor de castele vechi, cetăţi şi monumente (1901).
 • Procese-verbale ale şedinţelor secţiei de construcţie.
 • Dosare cu privire la aprobarea schemelor şi planurilor de construcţie a bisericilor, caselor de rugăciuni, şcolilor, spitalelor, închisorilor, drumurilor, şcolii de viticultură, circului, hotelului „Grand Hotel” (1896), staţiei electrice orăşeneşti şi reţelei de iluminare (1908-1916). Proiecte şi devize cu privire la construcţia apeductului, rezervorului distribuitor de apă, clădirii gimnaziului nr.2 de băieţi în or. Chişinău şi a altor obiective de construcţie.
 • Ghid de preţuri la materialele de construcţie.
 • Listele fabricilor de cărămidă şi de dărăcit lîna.
 • Repartizarea şi hotărnicirea pământurilor, cu privire la proprietarii de pământ din gubernia Basarabia de origine străină, cu privire la administrarea domeniilor mănăstirilor moldoveneşti aflate în Basarabia.
 • Dosare cu privire la examinarea litigiilor funciare şi patrimoniale.
 • Documente cu privire la acordarea privilegiilor negustorilor din Basarabia. Liste de preţuri la provizii, furaje şi produse alimentare.
 • Listele negustorilor din or. Chişinău (1866).
 • Documente cu privire la editarea revistei „Narodnîi uciteli”, a ziarului „Vestnik seliskohozeaistvennogo kredita”, cu privire la deschiderea în or. Chişinău a tipografiilor, a societăţii tehnice ruse, a cinematografelor, a atelierelor fotografice.
 • Corespondenţa cu privire la măsurile de combatere a epidemiei de holeră în regiune.
 • Dări de seamă medico-sanitare din gubernia Basarabia.

Documente cu privire la instituirea comisiei religioase a uniei greceşti.

Etc…

Notă: documentele din perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.