Fondul nr. 706 „Cabinetul de administrare a Basarabiei, Bucovinei şi Transnistriei”, 1941-1944

Fondul nr. 706 „Cabinetul de administrare a Basarabiei, Bucovinei şi Transnistriei”, 1941-1944

Nr. FonduluiNr. InventaruluiDenumirea FonduluiAnii extremiInventarul Online
7061Cabinetul de administrare a Basarabiei, Bucovinei şi Transnistriei1941-1944Accesează INVENTARUL
7062Cabinetul de administrare a Basarabiei, Bucovinei şi Transnistriei1941-1944Accesează INVENTARUL
7063Cabinetul de administrare a Basarabiei, Bucovinei şi Transnistriei1941-1944Accesează INVENTARUL

Scurt istoric:

Fondul nr. 706 conține 1501 un. p. (dosare), limita cronologică – 1941-1944

Cabinetul de administrare a Basarabiei, Bucovinei și Transnistriei a fost înființat în condițiile participării României în calitate de aliat al Germaniei în cel de-al Doilea Război Mondial împotriva Uniunii Sovietice. Cabinetul era format din 10 secții. A fost desființat în anul 1944.

Fondul conține următoarele tipuri de documente:

  • Fondul conține scheme de încadrare a Cabinetului. Ordinele și dispozițiile guvernatorulului, generalului Alexeianu, în probleme administrative.
  • Împărțirea teritorial-administrativă a județelor, incluzând plasele și localitățile rurale. Listele localităților. Hărți.
  • Dările de seamă lunare privind activitatea Guvernământului.
  • Informații despre obținerea creditelor și a finanțării instituțiilor și întreprinderilor de comerț (1942). Date cu privire la situația întreprinderilor industriale și comerciale.
  • Dări de seamă și informații despre activitatea secției de inventariere și cu privire la transportul de mărfuri pe teritoriul României (1942).
  • Informații ale jandarmeriei privind starea moral-politică a locuitorilor satelor și orașelor.
  • Corespondența cu Directoratul Învățământului și Cultelor referitor la numirea și permutarea învățătorilor și preoților. Liste.
  • Liste ale funcționarilor instituțiilor și întreprinderilor cărora li se amâna mobilizarea în armata română (1943-1944).
  • Corespondența cu Cartierul General al armatei privitoare la evacuarea instituțiilor din Basarabia (1944). Harta-schemă cu indicarea punctelor de evacuare.
  • Listele persoanelor evacuate (1944).

Notă: Inventarele întocmite în perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.