Fondul nr. 9 „Oficiul afacerilor orăşeneşti şi zemstvă al Guberniei Basarabia” (1891-1917)

Fondul nr. 9 „Oficiul afacerilor orăşeneşti şi zemstvă al Guberniei Basarabia” (1891-1917)


Nr. FonduluiNr. InventaruluiDenumirea FonduluiAnii extremi
91 partea IOficiul afacerilor orăşeneşti şi zemstvă al Guberniei Basarabia1891-1917
91 partea IIOficiul afacerilor orăşeneşti şi zemstvă al Guberniei Basarabia1891-1917
92Oficiul afacerilor orăşeneşti şi zemstvă al Guberniei Basarabia1891-1917

Fondul conține 6 191 unități de păstrare (dosare), limita cronologică – 1892 – 1917; inventare, indice geografic, catalogat.

Oficiul afacerilor orăşeneşti şi zemstvă al Guberniei Basarabia a fost instituit în anul 1892 în baza a două oficii guberniale pentru problemele orăşeneşti şi de zemstvă.

Era compus din guvernator, mareşalul nobilimii din gubernie, viceguvernator, preşedintele tribunalului de district, administratorul camerei de stat, preşedintele upravei guberniale de zemstvă, primarul oraşului şi un membru din partea adunării guberniale. Oficiul controla hotărîrile şi dispoziţiile instituţiilor de zemstvă şi ale organelor autoadministrării orăşeneşti. A fost suspendat în martie 1917.

Fondul conține următoarele tipuri de documente:

 • Circulare ale guvernatorului Basarabiei şi departamentului economic al MAI cu privire la modul de desfăşurare a reformei orăşeneşti în gubernia Basarabia în temeiul Regulamentului din 1892;
 • Dispoziţii circulare ale Guvernului provizoriu, ale administraţiei guberniale din Basarabia pentru prestaţiile militare şi ale comisarului gubernial (1917);
 • Hotărîri şi registre ale şedinţelor administraţiei din Basarabia pentru problemele orăşeneşti şi de zemstvă, ale adunărilor de zemstvă. Rapoarte ale administraţiilor judeţene de zemstvă;
 • Dări de seamă ale administraţiei. Procese-verbale ale şedinţelor dumelor orăşeneşti şi ale suburbiilor; hotărîri ale dumei orăşeneşti din Chişinău;
 • Dosare cu privire la stabilirea impozitelor, taxelor, cu privire la perceperea şi adunarea restanţelor;
 • Devize şi repartizări ale taxelor judeţene şi de zemstvă. Devize de venituri şi cheltuieli ale mijloacelor zemstvei în oraşe şi suburbii (1892-1917). Date cu privire la mărimea taxelor de zemstvă şi a restanţelor în toate ramurile economiei de zemstvă în gubernia Basarabia;
 • Dosare cu privire la alegerile în Duma de Stat, dumele orăşeneşti, organele orăşeneşti şi judeţene de administrare, cu privire la examinarea reclamaţiilor privind acţiunile dumelor şi upravelor; cu privire la instituirea băncilor agricole pe lîngă administraţiile judeţene de zemstvă;
 • Dosare cu privire la construcţia clădirilor de stat, obşteşti şi private, a liniilor secundare de cale ferată şi a şoselelor, a reţelei telegrafice şi telefonice; cu privire la amenajarea oraşelor, consolidarea malurilor rîurilor, construcţia podurilor şi digurilor; construcţia apeductului, liniilor de tramvai, iluminării electrice în oraşe; organizarea unităţilor de pompieri, a supravegherii comerţului şi meşteşugurilor, deschiderea iarmaroacelor şi tîrgurilor;
 • Date cu privire la dobîndirea sării şi transportarea acesteia în Basarabia;
 • Date statistice şi economice privind gubernia Basarabia;
 • Revista agrară a Basarabiei pentru anii 1908-1910. Date despre recolta de cereale, cu privire la starea rezervelor de cereale de la sate şi a capitalurilor obşteşti de produse alimentare în gubernia Basarabia;
 • Dosar cu privire la deschiderea staţiei experimentale de vinificaţie din Basarabia (1909);
 • Dosare cu privire la măsurile de combatere a animalelor de pradă şi a rozătoarelor, a lăcustelor şi a altor dăunători;
 • Date cu privire la cheltuielile zemstvelor pentru necesităţile învăţămîntului public (1907-1911). Dosare cu privire la deschiderea instituţiilor de învăţămînt; introducerea învăţămîntului general în gubernia Basarabia;
 • Corespondenţa cu privire la organizarea şcolii de vinificaţie din Basarabia (1911);
 • Dări de seamă şi statute ale instituţiilor filantropice din gubernia Basarabia;
 • Date despre monumentele istorice înălţate pe teritoriul guberniei (1913);
 • Dosare cu privire la construcţia spitalelor, la măsurile de combatere a ciumei, holerei şi difteriei;
 • Date cu privire la numărul de muncitori care au plecat din oraşe la sate; cu privire la mobilizarea populaţiei la săparea tranşeelor şi la muncile de amenajare a drumurilor;
 • Dosare cu privire la aprovizionarea armatei cu echipament, produse alimentare, furaje şi transport (1914-1917);
 • Corespondenţa cu privire la folosirea prizonierilor de război la muncile agricole. Liste ale prizonierilor de război.

Notă: Inventarele întocmite în perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.