Fondul nr. 90 „Institutul de cercetări social-politice pe lângî CC al PCM”, Inventarul nr. 3

Fondul nr. 90 „Institutul de cercetări social-politice pe lângî CC al PCM”, Descrierea și prezentarea generală a Fondului și a Inventarului nr. 3, istoric, conținut și modalități de valorificare


Notă: Inventarele întocmite în perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.