Fondul R-2482, „Institutul Tehnologic de Construcții şi Proiectări al Ministerului Industriei Mobilei şi Prelucrarea Lemnului al RSS”, 1967-1970

Fondul R-2482, „Institutul Tehnologic de Construcții şi Proiectări al Ministerului Industriei Mobilei şi Prelucrarea Lemnului al RSS”, 1967-1970

Nr. FonduluiNr. InventaruluiDenumirea FonduluiAnii extremiInventare ONLINE
R-24821Institutul Tehnologic de Construcții şi Proiectări al Ministerului Industriei Mobilei şi Prelucrarea Lemnului al RSS1967-1970Accesează ONLINE
R-24822Institutul Tehnologic de Construcții şi Proiectări al Ministerului Industriei Mobilei şi Prelucrarea Lemnului al RSS1967-1970Accesează ONLINE

Notă: Inventarele întocmite în perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.