Hotărâri ale Guvernului

Hotărârea Guvernului nr. 143 din 27.02.2019 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Arhivelor

Hotărârea Guvernului nr. 535 din 06.06.2018, cu privire la Agenția Națională a Arhivelor

Hotărârea Guvernului nr. 534 din 07.07.2014 cu privire la instituirea sărbătorii profesionale „Ziua arhivistului”

Hotărârea Guvernului nr. 627 din 12.07.2010 , cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 339 din 23.03.2005 cu privire la aprobarea Indicatorului de preţuri la serviciile cu plată prestate de către arhivele de stat şi Listei serviciilor fără plată prestate de către arhivele de stat


Hotărârea Guvernului nr. 152 din 19-02-2004 cu privire la cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile

Hotărârea Guvernului nr. 1335 din 10-10-2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile

Hotărârea Guvernului nr. 115 din 28.02.1996, pentru aprobarea Instrucţiunilor cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice locale ale Republicii Moldova

Hotărârea Guvernului nr. 618 din 05.10.1993, pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova

Hotărârea Guvernului nr. 352 din 27.05.1992, cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului arhivistic de stat