Inventarele Fondul nr. 88 „Adunarea Deputaților Nobilimii din Gubernia Basarabia” (1811-1917)

Inventarele Fondul nr. 88 „Adunarea Deputaților Nobilimii din Gubernia Basarabia” (1811-1917)


Nr. FonduluiNr. InventaruluiDenumirea FonduluiAnii extremiInventar ONLINE
881Adunarea Deputaților Nobilimii din Gubernia Basarabia1811-1916Inventar ONLINE
882Adunarea Deputaților Nobilimii din Gubernia Basarabia1821-1917Inventar ONLINE

Fondul este constituit din 3009 unități de păstrare; limita cronologică – 1811 – 1916.

Adunarea Deputaților Nobilimii din Gubernia Basarabia a fost instituită în anul 1822. Deputaţii erau aleşi pe un termen de trei ani.

Adunarea gubernială a deputaţilor nobilimii alegea consilierii guberniali şi judeţeni ai nobilimii şi a persoanelor cu funcţii de răspundere – reprezentanţi ai nobilimii în instituţiile guberniale şi judeţene. Adunarea examina cele mai importante chestiuni privind administrarea guberniei, asigura registrele genealogice ale nobilimii, confirma drepturile de nobil şi excluderea din starea socială a nobililor.

A fost suspendată în anul 1917.

În Fond sunt următoarele tipuri de documente:

 • Decrete ale ţarului şi Senatului guvernator (1818, 1827-1863, 1867-1868, 1875, 1889, 1891, 1893);
 • Decrete ale Consiliului Suprem al Basarabiei (1819, 1821, 1823);
 • Dispoziţii şi indicaţii circulare ale guvernatorului Basarabiei, MAI şi administraţiei regionale;
 • Hotărîri, registre şi procese-verbale ale şedinţelor Adunării (1822-1917);
 • Manifestul de Pace, încheiat la Adrianopol între Rusia şi Turcia la 12 octombrie 1829. Decizia administraţiei regionale a Basarabiei cu privire la transmiterea unei părţi a regiunii Basarabia Guvernului Moldovei conform Tratatului de la Paris (1856);
 • Date despre războaiele ruso-turce, despre războiul din Crimeea (1853-1856); dosare cu privire la războiul ruso-japonez şi la primul război mondial;
 • Circulare ale MAI cu privire la crearea armatei neregulate de stat, cu privire la formarea gărzilor (1854-1855);
 • Dosare cu privire la constituirea poliţiei de plasă şi celei săteşti în Basarabia;
 • Registre genealogice şi liste ale nobilimii. Dosare cu privire la atribuirea, restabilirea şi excluderea din starea socială a nobililor; cu privire la procurarea şi vînzarea moşiilor nobililor; cu privire la stabilirea tutelei asupra bunurilor nobililor săraci şi minori;
 • Dosare cu privire la desfăşurarea alegerilor deputaţilor nobilimii, la instituirea funcţiei de consilieri judeţeni ai nobilimii; cu privire la întreţinerea instituţiilor nobilimii; la angajarea în serviciu a nobililor regiunii Basarabia. Listele nobililor care aveau dreptul să participe la alegeri; dosare cu privire la întocmirea incorectă a listelor de vot; cu privire la loialitatea politică a nobililor;
 • Dosare cu privire la suprafeţele de pămînt care aparţineau nobililor; cu privire la starea gospodăriilor moşiereşti şi ţărăneşti; Corespondenţa cu privire la anularea totală a pedepselor corporale;
 • Corespondenţa cu privire la colectarea semnăturilor de la nobili privind neparticiparea lor la lojele francmasonice;
 • Liste şi dări de seamă cu privire la taxele funciare în judeţele regiunii Basarabia în anii 1838-1840;
 • Corespondenţa cu privire la dezvoltarea în Basarabia a culturii cartofului şi la creşterea oilor cu lîna fină;
 • Date cu privire la recolta de cereale;
 • Dosare cu privire la construcţia căilor ferate, a telegrafului (1859), a fîntînilor arteziene (1830), cu privire la instituirea serviciului de poştă urgentă (1827);
 • Corespondenţa cu privire la crearea comisiilor pentru locuinţe (1819) şi de revizie, a comitetului de hotărnicire (1819). Date cu privire la deschiderea în or. Chişinău a comitetului pentru statistică (1835);
 • Date cu privire la recensămîntul populaţiei din Basarabia;
 • Lista satelor şi moşiilor din Basarabia;
 • Corespondenţa cu privire la epidemiile de holeră şi ciumă în Basarabia (1829-1830, 1847-1850) şi la adoptarea măsurilor contra maladiilor epidemice;
 • Dosare cu privire la instruirea copiilor de nobili, cu privire la modul de admitere a lor în liceul din Odessa, în liceul militar şi alte instituţii de învăţămînt privilegiate. Date cu privire la numărul de gimnazii, şcoli, pensioane, aziluri; cuprivire la deschiderea în or. Chişinău a bibliotecii publice, a sălilor de lectură populare gratuite de zemstvă, cu privire la organizarea expoziţiei agricole;
 • Corespondenţa cu privire la colectarea mijloacelor în rîndul nobililor basarabeni pentru construcţia bisericilor şi protecţia monumentelor antichităţii;
 • Dosare cu privire la abonarea la presa periodică; operele lui A. S. Puşkin; cu privire la traducerea în limba rusă a cărţilor lui Constantin Armenopulo şi Andronachie Dici;
 • În fond există acte oficiale originale şi copii ale actelor oficiale ale domnilor Moldovei: Ion Duca (1682), Alexandru Suzzo (1828), voievodului moldovean Emanuil Rosset (1788) şi a., un act oficial al împărătesei Ecaterina a II (1788);
 • Există, de asemenea, documente scrise în limbile poloneză, română, texte paleografice cu grafie chirilică.

Notă: Inventarele întocmite în perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.