Inventarele Fondului nr. R-3003, „Ministerul Ameliorării Solului și Exploatării Apelor” (1946-1974)”

Inventarele Fondului nr. R-3003, „Ministerul Ameliorării Solului și Exploatării Apelor” (1946-1974)”

Nr. FonduluiNr. InventaruluiDenumirea Fondului Anii extremiDosarele disponibile online
R-30031Ministerul Ameliorării Solului și Exploatării Apelor1946-1974

Fondul R-3003, inventar 1-2,  1160 dosare

Ministerul Ameliorării Solului și Exploatării Apelor, anii extremi 1946-1974.

A fost înfiinţat în anul 1946 în baza Direcţiei Gospodăriei Apelor a Ministerului Agriculturii al RSSM având drept scop de a asigura dirijarea, evidenţa şi aprovizionarea complexă cu apă din lacuri şi a izvoarelor subterane; de a ocroti resursele acvatice. Se ocupa de amelioraţia solurilor, exploatarea reţelei de irigare şi desecare.

Conține date despre: Planurile de muncă. Ordinele cu privire la activitatea de bază. Corespondenţa cu privire la activitatea de bază. Procese-verbale ale şedinţelor colegiului. Procese-verbale ale şedinţelor Consiliului Tehnic. Procese-verbale de dare în exploatare a sistemelor de irigare. Dările de seamă anuale ale Ministerului şi întreprinderilor subordonate. Inventarierea terenurilor irigate.

Notă: documentele din perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.