Inventarele Fondurilor Agenției Naționale a Arhivelor, DGAN, pt. II

Inventarele Fondurilor și Colecțiilor Agenției Naționale a Arhivelor, DGAN, pt. II

Fondul R-2352 – Fondul R-3437

Nr. FondDenumirea Fondului/ColecțieiAnii extremiInventare disponibile ONLINE
R-2352Judecătoria norodnică raională Vadul lui Vodă1944-1956Inventar ONLINE
R-2353Judecătoria norodnică raională Chişinău (cu sediul la Durleşti)1945-1953Inventar ONLINE
R-2354Secţia financiară a Comitetului executiv al Sovietului raional Vadul lui Vodă de deputaţi ai oamenilor muncii1949-1956Inventar ONLINE
R-2355Împuternicitul Ministerului Aprovizionării al URSS pentru raionul Vadul lui Vodă al RSSM1945-1955Inventar ONLINE
R-2357Judecătoria norodnică raională Balatina1944-1956Inventar ONLINE
R-2358Secţia gospodăriei comunale a Comitetului executiv al Sovietului raional Baimaclia de deputaţi ai oamenilor muncii1945-1955Inventar ONLINE
R-2359Secţia financiară a Comitetului executiv al Sovietului raional Baimaclia de deputaţi ai oamenilor muncii1944-1956Inventar ONLINE
R-2360Judecătoria norodnică raională Baimaclia1945-1948Inventar ONLINE
R-2361Biroul Notarial raional Baimaclia1945-1954Inventar ONLINE
R-2362Filiala din Chişinău a Institutului de Stat de Proiectări nr. 6 al Asociaţiei „Soiuzstroiproiect” („Союзстройпроект”)1972-1974Inventar ONLINE
R-2363Secţia comercială a Comitetului executiv al Sovietului raional Baimaclia de deputaţi ai oamenilor muncii1950-1955Inventar ONLINE
R-2364Trustul „Moldselihozmontaj” („Молдсельхозмонтаж”) al Asociaţiei republicane „Moldselihoztehnica” („Молдсельхозтехника”)1973-1974Inventar ONLINE
R-2365Secţia de construcţie rurală și colhoznică a Comitetului executiv al Sovietului raional Baimaclia de deputaţi ai oamenilor muncii1949-1955Inventar ONLINE
R-2366Secţia drumuri a Comitetului executiv al Sovietului raional Baimaclia de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM1945-1956Inventar ONLINE
R-2367Secţia asistenţei sociale a Comitetului executiv al Sovietului raional Baimaclia de deputaţi ai oamenilor muncii1945-1955Inventar ONLINE
R-2368Cuzneţov Ivan Gheorghe – participant la cel de al II-lea război mondial (fond personal)1942-1987Inventar ONLINE
R-2369Lisovin Anelia Petru – doctor în istorie (fond personal)1947-1990Inventar ONLINE
R-2370Comitetul executiv al Sovietului raional Baimaclia de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM1944-1956Inventar ONLINE
R-2371Secţia moldovenească a Inspecţiei de Stat privind calitatea produselor exportate1965-1988Inventar ONLINE
R-2372Secţia ocrotirii sănătăţii al Comitetului executiv al Sovietului raional Baimaclia de deputaţi ai oamenilor muncii1945-1949Inventar ONLINE
R-2373Ciocolov Sergiu Simion – plastician, Om Emerit din Republica Moldova, (fond personal)1945-1975Inventar ONLINE
R-2374Palatnik David Israel – arhitect, maiestru în arte (fond personal)1941-1986Inventar ONLINE
R-2375Inspectoratul raional Baimaclia a Direcţiei Centrale de Statistică1944-1948Inventar ONLINE
R-2376Sovhozul „Teplicinîi” („Тепличный”)1971-1974Inventar ONLINE
R-2377Direcția de agricultură și coletare a Comitetului executiv al Sovietului raional Baimaclia de deputaţi ai oamenilor muncii1944-1954Inventar ONLINE
R-2378Colecţia de documente a participanţilor celui de-al doilea război mondial1911-1970Inventar ONLINE
R-2379Staţia de cercetări normative în domeniul forței de muncă a Ministerului Silviculturii al RSSM1971-1974Inventar ONLINE
R-2380Centrul de Calcul şi Informaţii al Asociaţiei Republicane „Moldselihoztehnica” („Молдсельхозтехника”)1970-1974Inventar ONLINE
R-2381Cabinetul instructiv-metodic pentru învăţămîntul seral şi cu frecvenţă redusă1972-1974Inventar ONLINE
R-2382Secția învățămîntului public a Comitetului executiv al Sovietului raional Baimaclia de deputaţi ai oamenilor muncii1944-1956Inventar ONLINE
R-2383Centrul de Calcul al Ministerului Transportului Auto al RSSM1972-1974Inventar ONLINE
R-2385Centrul Republican Agricol de Calcul al Ministerului Agriculturii al RSSM1972-1974Inventar ONLINE
R-2386Biroul tehnologic de proiectare şi construcţie al Ministerului Industriei Cărnii şi Laptelui al RSSM1970-1974Inventar ONLINE
R-2387Secţia financiară a Comitetului executiv al Sovietului raional Balatina de deputaţi ai oamenilor muncii1944-1956Inventar ONLINE
R-2388Comitetul executiv al Sovietului raional Balatina de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM1944-1956Inventar ONLINE
R-2389Secția cultură al Comitetului executiv al Sovietului raional Balatina de deputați ai oamenilor muncii1954-1955Inventar ONLINE
R-2390Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Planificării1972-1974Inventar ONLINE
R-2391Secția învățămîntului public a Comitetului executiv al Sovietului raional Balatina de deputaţi ai oamenilor muncii1947-1956Inventar ONLINE
R-2392Secţiile drumuri a Comitetului executiv al Sovietului raional Balatina de deputaţi ai oamenilor muncii1947-1955Inventar ONLINE
R-2393Secţia ocrotirii sănătăţii a Comitetului executiv al Sovietului raional Balatina de deputaţi ai oamenilor muncii1944-1955Inventar ONLINE
R-2394Secţia asistenţei sociale a Comitetului executiv al Sovietului raional Balatina de deputaţi ai oamenilor muncii1949-1953Inventar ONLINE
R-2395Secţia de construcţii în colhozuri Comitetului executiv al Sovietului raional Balatina de deputaţi ai oamenilor muncii1950-1956Inventar ONLINE
R-2396Inspectoratul raional Balatina a Direcţiei Centrale de Statistică1944-1952Inventar ONLINE
R-2397Ledeaev Serafima Daniil – doctor în filologie, profesor universitar (fond personal)1956-1987Inventar ONLINE
R-2399Şilinţev Nicolae Mihail – doctor în istorie, Om Emerit (fond personal)1907-1986Inventar ONLINE
R-2400Şcorupeev Ivan Semion – doctor în economie, (fond personal)1945-1984Inventar ONLINE
R-2401Terehin Ina Ioasaf – arhivist, om emerit (fond personal)1906-1987Inventar ONLINE
R-2402Ministerul Mediului al Republicii Moldova1968-2009Inventar ONLINE
R-2403Direcţia principală pentru atribuirea centralizată şi plata pensiilor de lîngă Ministerul Protecţiei Sociale al RSSM1971-1980Inventar ONLINE
R-2404Trustul republican de construcţii şi reparaţii „Moldbîtremstroi” („Молдбытремстрой”)1968-1974Inventar ONLINE
R-2406Chischin Petru Hristofor – doctor în ştiinţe biologice; tatăl lui Hristofor Petru – Cetățean de Onoare (fond personal)1940-1987Inventar ONLINE
R-2407Colecția autoreferatelor pentru obținerea titlului de candidat și doctor în știință1972-1975Inventar ONLINE
R-2408Tehnicumul Financiar – Economic din or. Chişinău1968-1970Inventar ONLINE
R-2409Asociaţia de producție a sovhozurilor de lapte „Molocoprom” („Молокопром”)1964-1975Inventar ONLINE
R-2410Trustul „Grajdanstroi” („Гражданстрой”)1968-1969Inventar ONLINE
R-2411Şcoala medie ruso-moldovenească nr. 6, or. Chişinău1978-1979Inventar ONLINE
R-2412Filiala moldovenească a Institutului Unional de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Cererii Populaţiei la Mărfurile de Larg Consum şi a Conjuncturii Comerţului, or. Chișinău1966-1974Inventar ONLINE
R-2413Covcegov Pavel Alexandru – filosof, Om Emerit (fond personal)1916-1983Inventar ONLINE
R-2414Buzilă Serafim Vladimir – compozitor (fond personal)1921-1994Inventar ONLINE
R-2415Asociaţia de producţie a gospodăriei forestiere din or. Chişinău1977-1982Inventar ONLINE
R-2416Secţia asistenţei sociale a Comitetului executiv al Sovietului raional Răspopeni de deputaţi ai oamenilor muncii1945-1955Inventar ONLINE
R-2417Cherdivarenco Vasile Alexandru – doctor în economie, Ministru al Învățământului (fond personal)1928-1989Inventar ONLINE
R-2418Agunov Trofim Nichita și fiul lui Victor Trofim – participanți la cel de al II-lea război mondial (fond personal)1942-1986Inventar ONLINE
R-2419Direcția de agricultură și coletare a Comitetului executiv al Sovietului raional Vadul lui Vodă de deputaţi ai oamenilor muncii1946-1953Inventar ONLINE
R-2420Secția a învățămîntului public a Comitetului executiv al Sovietului raional Vadul lui Vodă de deputaţi ai oamenilor muncii1944–1951Inventar ONLINE
R-2421Inspectoratul raional Vadul lui Vodă a Direcţiei Centrale de Statistică a URSS, RSSM1945-1956Inventar ONLINE
R-2422Comitetul executiv al Sovietului raional Vadul lui Vodă de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM1944-1956Inventar ONLINE
R-2423Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Tutun, or. Chișinău1967-1972Inventar ONLINE
R-2424Direcția de agricultură și coletare a Comitetului executiv al Sovietului raional Chiperceni de deputaţi ai oamenilor muncii1944-1953Inventar ONLINE
R-2425Comitetul executiv al Sovietului raional Chiperceni de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM1944-1956Inventar ONLINE
R-2426Împuternicitul Ministerului Aprovizionării al URSS pentru raionul Chiperceni al RSSM1945-1956Inventar ONLINE
R-2427Secţia drumuri al Comitetului executiv al Sovietului raional Chiperceni de deputaţi ai oamenilor muncii1949-1955Inventar ONLINE
R-2428Centrul de Calcul al Comitetului de Stat pentru Planificare al RSSM1970-1972Inventar ONLINE
R-2429Inspectoratul raional Chiperceni a Direcţiei Centrale de Statistică1945-1950Inventar ONLINE
R-2430Discalenco Andrei Procopie – doctor în medicină (fond personal)1935-1980Inventar ONLINE
R-2431Secţia financiară a Comitetului executiv al Sovietului raional Chiperceni de deputaţi ai oamenilor muncii1944-1956Inventar ONLINE
R-2432Borş Gheorghe Feodor – compozitor, Artist Emerit al RSSM (fond personal)1928-1979Inventar ONLINE
R-2433Filiala moldovenească a Biroului special de construcţie a sistemelor automate de dirijare a industriei laptelui şi a cărnii din URSS1972-1974Inventar ONLINE
R-2434Judecătoria norodnică raională Chiperceni1944-1954Inventar ONLINE
R-2436Secția învățămîntului public a Comitetului executiv al Sovietului raional Chiperceni de deputaţi ai oamenilor muncii1944-1956Inventar ONLINE
R-2437Secţia ocrotirii sănătăţii a Comitetului executiv al Sovietului raional Chiperceni de deputaţi ai oamenilor muncii1951-1956Inventar ONLINE
R-2438Sovietul Colhozurilor1973-1992Inventar ONLINE
R-2439Secţia gospodăriei comunale al Comitetului executiv al Sovietului Chiperceni raional de deputaţi ai oamenilor muncii1946-1956Inventar ONLINE
R-2440Secţia asistenţei sociale al Comitetului executiv al Sovietului Chiperceni raional de deputaţi ai oamenilor muncii1945-1955Inventar ONLINE
R-2441Laboratorul de cercetări ştiinţifice pentru expertiză judiciară1972-1974Inventar ONLINE
R-2442Filiala moldovenească a Institutului Unional de proiectări Tehnologice pentru Mecanizarea Evidenţei şi a Operaţiunilor de Calcul1972-1975Inventar ONLINE
R-2443Comitetul executiv al Sovietului raional Chişinău de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM, s. Durleşti1944-1956Inventar ONLINE
R-2444Secţia financiară a Comitetului executiv al Sovietului raional Chişinău de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM, s. Durleşti1944-1957Inventar ONLINE
R-2445Secția învățămîntului public a Comitetului executiv al Sovietului raional Chişinău de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM, s. Durleşti1944–1956Inventar ONLINE
R-2446Procuratura raională Chişinău (cu sediul la Durleşti)1945-1956Inventar ONLINE
R-2447Casa Centrală de Stat de Economii provenit din muncă nr. 6812, s. Durleşti1944-1947Inventar ONLINE
R-2448Secţia comercială a Comitetului executiv al Sovietului raional Chişinău de deputaţi ai oamenilor muncii1945Inventar ONLINE
R-2449Împuternicitul Ministerului Aprovizionării al URSS pentru raionul Chişinău al RSSM1948-1956Inventar ONLINE
R-2450Direcția agricolă a Comitetului executiv al Sovietului raional Chişinău de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM, s. Durleşti1944-1953Inventar ONLINE
R-2451Secţia drumuri a Comitetului executiv al Sovietului raional Chişinău de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM, s. Durleşti1945-1955Inventar ONLINE
R-2452Trubeţkoi Boris Alexei – doctor habilitat în filologie, cercetător (fond personal)1916-1990Inventar ONLINE
R-2453Combinatul industrial raional Chişinău, s. Durleşti1947-1948Inventar ONLINE
R-2455Culciţchii Semion Ion – doctor în ştiinţe tehnice (fond personal)1965-1986Inventar ONLINE
R-2456Comitetul executiv al Sovietului raional Răspopeni de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM1944-1956Inventar ONLINE
R-2457Secţia ocrotirii sănătăţii a Comitetului executiv al Sovietului raional Răspopeni de deputaţi ai oamenilor muncii1944-1956Inventar ONLINE
R-2458Secția învățămîntului public a Comitetului executiv al Sovietului raional Răspopeni de deputaţi ai oamenilor muncii1944–1956Inventar ONLINE
R-2459Secţia drumuri a Comitetului executiv al Sovietului raional Răspopeni de deputaţi ai oamenilor muncii1944-1956Inventar ONLINE
R-2460Ministerul Gospodăriei Legumelor şi Fructelor al RSSM1972-1986Inventar ONLINE
R-2461Inspectoratul raional Răspopeni a Direcţiei Centrale de Statistică1944-1953Inventar ONLINE
R-2462Filiala Chişinău a Institutului Central de Deservire Agrochimică1970-1974Inventar ONLINE
R-2463Biroul republican de statistică medicală şi a economiei în domeniul ocrotirii sănătăţii1969-1975Inventar ONLINE
R-2464Combinatul ştiinţifico-restaurator specializat în producţia de sculptură1969-1974Inventar ONLINE
R-2465Asociaţia de producţie din Chișinău pentru dobîndire şi prelucrare a materialelor de construcţie nefieroase „Nerudstroi” („Нерудстрой”)1971-1974Inventar ONLINE
R-2466Secția cultură a Comitetului executiv al Sovietului raional Răspopeni de deputați ai oamenilor muncii1954-1956Inventar ONLINE
R-2467Împuternicitul Ministerului Aprovizionării al URSS pentru raionul Răspopeni al RSSM1954-1956Inventar ONLINE
R-2468Direcția agricolă al Comitetului executiv al Sovietului raional Răspopeni de deputați ai oamenilor muncii1947-1953Inventar ONLINE
R-2469Ţaranov Stepan Vasile – politician (fond personal)1942-1986Inventar ONLINE
R-2471Secţia financiară a Comitetului executiv al Sovietului raional Susleni de deputați ai oamenilor muncii1944-1955Inventar ONLINE
R-2472Secția a învățămîntului public a Comitetului executiv al Sovietului raional Susleni de deputați ai oamenilor muncii1944-1954Inventar ONLINE
R-2473Secţia drumuri a Comitetului executiv al Sovietului raional Susleni de deputați ai oamenilor muncii1945-1956Inventar ONLINE
R-2474Secţia gospodăriei comunale a Comitetului executiv al Sovietului raional Susleni de deputați ai oamenilor muncii1945-1955Inventar ONLINE
R-2475Împuternicitul Ministerului Aprovizionării al URSS pentru raionul Susleni al RSSM1944-1956Inventar ONLINE
R-2476Filiala Chişinău a Centrului Unional de Servicii de Patente al Comitetului de Stat pentru Invenţii din URSS1968-1975Inventar ONLINE
R-2477Agenţia de stat pentru drepturile de autor a Republicii Moldova1947-1996Inventar ONLINE
R-2478Secţia de iluminare culturală a Comitetului executiv al Sovietului raional Susleni de deputați ai oamenilor muncii1945-1952Inventar ONLINE
R-2479Direcția agricolă a Comitetului executiv al Sovietului raional Susleni de deputați ai oamenilor muncii1944-1953Inventar ONLINE
R-2480Redacţia principală a Enciclopediei Sovietice Moldoveneşti1967-1970Inventar ONLINE
R-2481Judecătoria norodnică raională Susleni1944-1954Inventar ONLINE
R-2482Institutul Tehnologic de Construcții şi Proiectări al Ministerului Industriei Mobilei şi Prelucrarea Lemnului al RSS1967-1970Inventar ONLINE
R-2483Secţia asistenţei sociale a Comitetului executiv al Sovietului raional Susleni de deputați ai oamenilor muncii1945-1954Inventar ONLINE
R-2484Inspectoratul raional Susleni al Direcţiei Centrale de Statistică 1945-1948Inventar ONLINE
R-2485Direcţia republicană a drumurilor auto locale a Ministerului Construcţiilor şi Exploatării Drumurilor Auto al RSSM1974-1980Inventar ONLINE
R-2486Secţia ocrotirii sănătăţii a Comitetului executiv al Sovietului raional Susleni de deputați ai oamenilor muncii1948-1955Inventar ONLINE
R-2487Trustul „Orgdorstroi” („Оргдорстрой”)1972-1974Inventar ONLINE
R-2488Zagorski Vasile Gheorghe – compozitor, preşedinte al Uniunii Compozitorilor din Moldova, artist al poporului, Laureat al Premiului de Stat al RSSM, (fond personal)1971-1984Inventar ONLINE
R-2489Comitetul executiv al Sovietului de deputaţi ai oamenilor muncii din raionul Sovietic (Botanica), or. Chişinău1977-1979Inventar ONLINE
R-2490Uzina de sticlă din or. Chişinău1969-1974Inventar ONLINE
R-2491Secţia de amenajare a reţelelor cinematografice a Comitetului executiv al Sovietului raional Susleni de deputați ai oamenilor muncii1948-1952Inventar ONLINE
R-2492Judecătoria norodnică raională Zguriţa1944-1956Inventar ONLINE
R-2493Ministerul Construcţiilor şi Exploatării Drumurilor Auto al RSSM1967-1974Inventar ONLINE
R-2494Direcţia drumurilor magistrale auto a Ministerului Construcţiilor şi Exploatării Drumurilor Auto al RSSM1973-1980Inventar ONLINE
R-2495Secţia drumuri a Comitetului executiv al Sovietului raional Zguriţa de deputați ai oamenilor muncii 1946-1956Inventar ONLINE
R-2496Secţia de construcţie rurală și colhoznică a Comitetului executiv al Sovietului raional Zguriţa de deputați ai oamenilor muncii1952-1954Inventar ONLINE
R-2497Direcția agricolă a Comitetului executiv al Sovietului raional Zguriţa de deputați ai oamenilor muncii1947-1948Inventar ONLINE
R-2498Secţia comercială a Comitetului executiv al Sovietului raional Zguriţa de deputați ai oamenilor muncii1945-1948Inventar ONLINE
R-2499Colecția documentaţiei tehnice privind construcţia şi reconstrucţia obiectelor căilor ferate pe teritoriul RASSM 1918-1939Inventar ONLINE
R-2500Secţia ocrotirii sănătăţii a Comitetului executiv al Sovietului raional Zguriţa de deputați ai oamenilor muncii1946-1949Inventar ONLINE
R-2501Secţia gospodăriei comunale a Comitetului executiv al Sovietului raional Zguriţa de deputați ai oamenilor muncii1944-1948Inventar ONLINE
R-2502Stolear Zinovie Lazăr – muzicolog, maiestru în arte (fond personal)1937-1983Inventar ONLINE
R-2503Tehnicumul Tehnologic din or. Chişinău1967-1974Inventar ONLINE
R-2504Trustul moldovenesc de construcţii a sistemelor de irigare „Moldmeliovodstroi” („Молдмелиоводстрой”)1964-1974Inventar ONLINE
R-2505Sovietul Central al Societății Moldovenești pentru protecția Naturii din RSSM1964-1974Inventar ONLINE
R-2506Institutul de Stat din Moldova de Proiectări în Domeniul Gospodăriei Apelor „Moldghiprovodhoz” („Молдгироводхоз”)1938-1975Inventar ONLINE
R-2508Institutul Tehnologic de Proiectări şi Construcţii al Ministerului Industriei Alimentare al RSSM1967-1970Inventar ONLINE
R-2510Secția învățămîntului public a Comitetului executiv al Sovietului raional Zguriţa de deputați ai oamenilor muncii1944–1955Inventar ONLINE
R-2511Ranga Alexandru Grigore – compozitor, maiestru în arte (fond personal)1903-1980Inventar ONLINE
R-2512Comitetul executiv al Sovietului raional Zguriţa de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM1944-1956Inventar ONLINE
R-2513Împuternicitul Ministerului Aprovizionării al URSS pentru raionul Zguriţa al RSSM1944-1956Inventar ONLINE
R-2514Inspectoratul raional Zguriţa al Direcţiei Centrale de Statistică1944-1955Inventar ONLINE
R-2515Combinatul interșcolar de studii și producere pentru formarea și orientarea profesională a elevilor, or. Chişinău1974–1977Inventar ONLINE
R-2516Comitetul executiv al Sovietului raional Congaz de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM1950-1955Inventar ONLINE
R-2517Inspectoratul raional Congaz, a Direcţiei Centrale de Statistică1944-1955Inventar ONLINE
R-2518Comitetul de Stat pentru Preţuri al RSSM1965-1990Inventar ONLINE
R-2519Secţia gospodăriei comunale a Comitetului executiv al Sovietului raional Congaz de deputaţi ai oamenilor muncii 1950-1954Inventar ONLINE
R-2520Judecătoria norodnică raională Congaz1945-1956Inventar ONLINE
R-2521Şerban Petru Gheorghe – compozitor (fond personal)1943-1980Inventar ONLINE
R-2522Secţia financiară a Comitetului executiv al Sovietului raional Congaz de deputaţi ai oamenilor muncii1946-1955Inventar ONLINE
R-2523Stîrcea Alexei Gheorghe – compozitor (fond personal)1928-1979Inventar ONLINE
R-2524Institutul Unional de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Elaborării Metodelor Nedistructive şi a Mijloacelor de Control al Calităţii Materialelor (”Introscop”)1961-1989Inventar ONLINE
R-2525Ministerul Construcţiilor Rurale al RSSM1965-1979Inventar ONLINE
R-2526Burhart Victor Samuil – actor, artist emerit (fond personal)1950-1981Inventar ONLINE
R-2527Direcția agricolă a Comitetului executiv al Sovietului raional Congaz de deputaţi ai oamenilor muncii1952-1953Inventar ONLINE
R-2528Biroul special de construcţie a sistemelor automate de dirijare „Moldpişeprom” („Молдпищепром”)1969-1974Inventar ONLINE
R-2529Împuternicitul Sovietului pentru Problemele Religiei pe lîngă CM al URSS pentru RSSM1966-1974Inventar ONLINE
R-2530Inspectoratul raional de stat Congaz privind calitatea semințelor1946-1947Inventar ONLINE
R-2531Staţia de cercetări normative a Ministerului Gospodăriei Comunale şi de Locuinţe al RSSM1968-1969Inventar ONLINE
R-2532Tehnicumul Industrial-Economic din or. Chişinău1966-1974Inventar ONLINE
R-2533Casa republicană de cultură a elevilor şcolilor profesional tehnice din RSSM1966-1969Inventar ONLINE
R-2534Asociaţia din Chișinău a Societății Unionale pe Acțiuni pentru Turismul Internaţional „Inturist” („Интурист”)1976-1981Inventar ONLINE
R-2535Secţia financiară a Comitetului executiv al Sovietului judeţean Bălţi de deputaţi ai oamenilor muncii1944-1947Inventar ONLINE
R-2536Secţia financiară a Comitetului executiv al Sovietului judeţean Bender de deputaţi ai oamenilor muncii1944-1947Inventar ONLINE
R-2537Secţia financiară a Comitetului executiv al Sovietului judeţean Cahul de deputaţi ai oamenilor muncii1944-1947Inventar ONLINE
R-2538Secţia financiară a Comitetului executiv al Sovietului judeţean Chişinău de deputaţi ai oamenilor muncii1944-1947Inventar ONLINE
R-2539Secţia financiară a Comitetului executiv al Sovietului judeţean Orhei de deputaţi ai oamenilor muncii1944-1947Inventar ONLINE
R-2540Combinatul Materialelor de Construcţie, or. Chişinău1969-1974Inventar ONLINE
R-2541Comitetul executiv al Sovietului raional Bravicea de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM1944-1956Inventar ONLINE
R-2542Şcoala de Medicină din orașul Chişinău1975-1979Inventar ONLINE
R-2543Secţia drumuri a Comitetului executiv al Sovietului raional Bravicea de deputaţi ai oamenilor muncii1946-1955Inventar ONLINE
R-2544Direcţia republicană de reclamă „Timpul”1966-1969Inventar ONLINE
R-2545Secţia agricolă a Comitetului executiv al Sovietului raional Bravicea de deputaţi ai oamenilor muncii1945-1950Inventar ONLINE
R-2546Inspectoratul raional Bravicea a Direcţiei Centrale de Statistică1945-1956Inventar ONLINE
R-2547Secţia asistenţei sociale a Comitetului executiv al Sovietului raional Bravicea de deputaţi ai oamenilor muncii1945-1956Inventar ONLINE
R-2548Secţia financiară a Comitetului executiv al Sovietului raional Bravicea de deputaţi ai oamenilor muncii1944-1956Inventar ONLINE
R-2549Împuterniciţii Ministerului Aprovizionării al URSS pentru raionul Bravicea al RSSM1944-1956Inventar ONLINE
R-2550Trustul specializat de construcţii şi montaj în domeniul construcţiei liniilor de transmisie electrică şi a substaţiilor electrice „Moldelectrosetistroi” („Молдэлектросетьстрой”)1963-1967Inventar ONLINE
R-2551Secția învățămîntului public a Comitetului executiv al Sovietului raional Bravicea de deputaţi ai oamenilor muncii1946–1956Inventar ONLINE
R-2552Direcţia Industriei Uleiurilor şi Grăsimilor1965-1970Inventar ONLINE
R-2553Secţia ocrotirii sănătăţii a Comitetului executiv al Sovietului raional Bravicea de deputaţi ai oamenilor muncii1946-1951Inventar ONLINE
R-2554Direcţia Industriei Produselor de Tutun şi Uleiuri Eterice 1964-1965Inventar ONLINE
R-2555Naumov Feodor Petru – arhitect, maiestru în arte (fond personal)1930-1982Inventar ONLINE
R-2557Cabinetul instructiv-metodic al Ministerului Industriei Alimentare al RSSM1966-1981Inventar ONLINE
R-2558Direcţia Industriei Fabricării Berii şi a Produselor Fără alcool1965-1970Inventar ONLINE
R-2559Laboratorul de cercetări ştiinţifice în domeniul transportului auto1966-1974Inventar ONLINE
R-2560Tehnicumul Industrial-Pedagogic din or. Chişinău1966-1970Inventar ONLINE
R-2562Levinzon Vitalii Efimovici – actor, artist emerit al RSSM (fond personal)1951-1982Inventar ONLINE
R-2563Întreprinderea Mixtă „Vismos” S.R.L.1966-2019Inventar ONLINE
R-2564Cabinetul instructiv-metodic al Ministerului Culturii al RSSM.1968-1978Inventar ONLINE
R-2565Trustul de construcţii şi montaj „Gorstroi” („Горстрой”), or. Chişinău1980-1983Inventar ONLINE
R-2566Direcţia alimentaţiei publice a Comitetului executiv al Sovietului orăşănesc Chişinău de deputaţi ai oamenilor muncii1976-1979Inventar ONLINE
R-2567Asociaţia de producere, construcţie şi montaj „Chişinevstroi” („Кишиневстрой”)1977-1981Inventar ONLINE
R-2568Trustul organizațiilor și tehnologiilor construcţiilor rurale „Moldorgtehselistroi” („Молдоргтехсельстрой”)1967-1970Inventar ONLINE
R-2570Biroul de proiectare şi construcţie al Ministerului Comunicaţiilor al RSSM1957-1975Inventar ONLINE
R-2571Grecul Andrei Vasile – doctor habilitat în istorie, profesor universitar, participant la cel de al II-lea război mondial; Grecul Ana Roman – jurnalistă (soţia) (fond personal)1932-1984Inventar ONLINE
R-2572Comitetul Controlului Popular al raionului Sovietic (Botanica) din or. Chişinău1977-1990Inventar ONLINE
R-2573Institutul Tehnologic de Proiectare pentru Organizarea Teritoriilor şi Reabilitării Viilor şi Livezilor „Colhozvinsadproiect” („Колхозвинсадпроект”)1968-1971Inventar ONLINE
R-2574Trustul de construcţii generale „Moldpişcestroi” („Молдпищестрой”) al Ministerului Industriei Alimentare al RSSM1967-1974Inventar ONLINE
R-2575Secţia asistenţei sociale de stat a Comitetului executiv al Sovietului raional Bravicea de deputaţi ai oamenilor muncii1944-1946Inventar ONLINE
R-2577Judecătoria norodnică raională Bravicea1945-1958Inventar ONLINE
R-2578Crasovschii Eugen Ivan – participant la cel de al II-lea război mondial (fond personal)1940-1985Inventar ONLINE
R-2579Secția cultură a Comitetului executiv al Sovietului raional Susleni de deputaţi ai oamenilor muncii1955Inventar ONLINE
R-2580Societatea pe Acțiuni „Metal”1956-2006Inventar ONLINE
R-2581Şcoala-internat republicană medie cu profil sportiv1971-1974Inventar ONLINE
R-2582Trustul sovhozurilor suburbane al Comitetului executiv al Sovietului orășenesc Chişinău de deputaţi ai oamenilor muncii 1944-1949Inventar ONLINE
R-2583Sovhozul nr. 1, or. Chișinău1946-1950Inventar ONLINE
R-2584Sovhozul nr. 2, or. Chișinău1948Inventar ONLINE
R-2585Sovhozul nr. 3, or. Chișinău1944-1948Inventar ONLINE
R-2586Sovhozul nr. 4, or. Chișinău1945-1948Inventar ONLINE
R-2587Secţia învăţămîntului public a Comitetului executiv al Sovietului raional Sovietic (Botanica) de deputați ai poporului, or. Chişinău 1977–1981Inventar ONLINE
R-2588Secţia financiară a Comitetului executiv al Sovietului raional Sovietic (Botanica) de deputați ai poporului, or. Chişinău1977-1979Inventar ONLINE
R-2589Macarov Serghei Nicolae – doctor în ştiinţe agricole (fond personal)1924-1979Inventar ONLINE
R-2590Direcţia republicană de aprovizionare tehnică a automobilelor şi drumuri1946-1957Inventar ONLINE
R-2591Biroul republican de aprovizionare tehnică şi distribuirie „Uprtehsnabsbît” („Упртехснабсбыт”) al Ministerului Industriei Materialelor de Construcţie al RSSM1946-1956Inventar ONLINE
R-2592Direcţia principală de aprovizionare cu produse alimentare1946-1957Inventar ONLINE
R-2593Direcţia principală de aprovizionare și distribuirie a Ministerului Industriei Locale al RSSM1945-1957Inventar ONLINE
R-2594Biroul republican de aprovizionare materială și tehnică al Ministerului Industriei Uşoare al RSSM1947-1957Inventar ONLINE
R-2595Direcţia de aprovizionare, comerţ şi distribuirie „Moldsnabpros” („Молдснабпрос”) al Ministerului Învăţămîntului al RSSM1947-1957Inventar ONLINE
R-2597Biroul republican de aprovizionare şi comercializare „Moldcommunsnabtorg” („Молдкоммунснабторг”) al Ministerului Gospodăriei Comunale al RSSM1946-1957Inventar ONLINE
R-2603Cabinetul instructiv-metodic al Comitetului de Stat pentru Învăţămîntul Tehnico-Profesional de pe lîngă CM al RSSM1960-1972Inventar ONLINE
R-2604Secția învățămîntului public a Comitetului executiv al Sovietului raional Cotiujeni de deputați ai oamenilor muncii1944–1956Inventar ONLINE
R-2605Secţia drumuri a Comitetului executiv al Sovietului raional Cotiujeni de deputați ai oamenilor muncii1944-1956Inventar ONLINE
R-2606Inspectoratul raional Cotiujeni al Direcţiei Centrale de Statistică1944-1957Inventar ONLINE
R-2607Secţia gospodăriei comunale a Comitetului executiv al Sovietului raional Cotiujeni de deputați ai oamenilor muncii1947-1956Inventar ONLINE
R-2608Secţia gospodăriei comunale a Comitetului executiv al Sovietului raional Cotiujeni de deputați ai oamenilor muncii1944-1956Inventar ONLINE
R-2609Comitetul executiv al Sovietului raional Cotiujeni de deputați ai oamenilor muncii1944-1957Inventar ONLINE
R-2610Secţia asistenţei sociale a Comitetului executiv al Sovietului raional Cotiujeni de deputați ai oamenilor muncii1944-1956Inventar ONLINE
R-2611Trustul de construcţii a drumurilor din Chișinău1963-1974Inventar ONLINE
R-2612Şapiro Solomon Boris – compozitor (fond personal)1928-1966Inventar ONLINE
R-2613Faierman Timofei Avraam – participant la cel de al II-lea război mondial (fond personal)1960-1979Inventar ONLINE
R-2614Împuternicitul Ministerului Aprovizionării al URSS pentru raionul Cotiujeni al RSSM 1945-1956Inventar ONLINE
R-2615Secția cultură a Comitetului executiv al Sovietului raional Cotiujeni de deputați ai oamenilor muncii1954-1956Inventar ONLINE
R-2616Secţia de construcţie rurală și colhoznică a Comitetului executiv al Sovietului raional Cotiujeni de deputați ai oamenilor muncii1950-1955Inventar ONLINE
R-2617Judecătoria norodnică raională Cotiujeni1944-1951Inventar ONLINE
R-2618Secţia financiară a Comitetului executiv al Sovietului raional Cotiujeni de deputați ai oamenilor muncii1944-1957Inventar ONLINE
R-2619Secţia financiară a Comitetului executiv al Sovietului raional Cotiujeni de deputați ai oamenilor muncii1944-1956Inventar ONLINE
R-2620Casa orășenească de cultură, or. Chişinău1973-1978Inventar ONLINE
R-2621Secţia ocrotirii sănătăţii a Comitetului executiv al Sovietului raional Cotiujeni de deputați ai oamenilor muncii1944-1956Inventar ONLINE
R-2622Casa orășenească tineretului, or. Chişinău1961-1977Inventar ONLINE
R-2623Trustul orășenesc Chișinău de construcţii și reparaţii specializat în construcțiile spațiilor verzi „Chişinevzelenstroi” („Кишиневзеленстрой”)1971-1979Inventar ONLINE
R-2624Secţia agricolă a Comitetului executiv al Sovietului raional Cotiujeni de deputați ai oamenilor muncii1944-1954Inventar ONLINE
R-2625Staţia de Cercetări în domeniul normelor din sfera agriculturii a Ministerului Agriculturii al RSSM1964-1969Inventar ONLINE
R-2626Dailis Daniel Lev – critic de artă (fond personal)1940-1981Inventar ONLINE
R-2627Judecătoria norodnică raională Răspopeni1944-1945Inventar ONLINE
R-2628Şcoala de mecanizare a agriculturii din Cuhureştii de Sus, r-nul Cotiujeni (r. Fălești)1947-1953Inventar ONLINE
R-2632Asociaţia de producţie a industriei produselor de pîine „Moldhlebprom” („Молдхлебпром”)1965-1973Inventar ONLINE
R-2633Comitetul executiv al Sovietului de raional Lazo deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM1944-1957Inventar ONLINE
R-2635Secţia gospodăriei comunale a Comitetului executiv al Sovietului de raional Lazo deputaţi ai oamenilor muncii1945-1956Inventar ONLINE
R-2636Inspectoratul raional Lazo a Direcţiei Centrale de Statistică1945-1951Inventar ONLINE
R-2637Secţia drumuri a Comitetului executiv al Sovietului de raional Lazo deputaţi ai oamenilor muncii1946-1956Inventar ONLINE
R-2638Secţia financiară a Comitetului executiv al Sovietului de raional Lazo deputaţi ai oamenilor muncii1948-1952Inventar ONLINE
R-2639Procuratura raionului Octombrie, or. Chişinău1972-1975Inventar ONLINE
R-2641Redacţia revistei „Pomicultura, viticultura şi vinificaţia Moldovei” („Садоводство, виноградство и виноделие Молдавии”)1954-1969Inventar ONLINE
R-2642Direcţia industriei mobilei şi a prelucrării lemnului de pe lîngă CM al RSSM1962-1974Inventar ONLINE
R-2643Secţia ocrotirii sănătăţii a Comitetului executiv al Sovietului de raional Lazo deputaţi ai oamenilor muncii1946-1951Inventar ONLINE
R-2644Împuternicitul Ministerului Aprovizionării al URSS pentru raionul Chişcăreni al RSSM (r. Lazo)1944-1945Inventar ONLINE
R-2645Şcoala Profesional-Tehnică nr. 2 din or. Chişinău1949-1979Inventar ONLINE
R-2646Judecătoria norodnică raională Chişcăreni (r. Lazo)1944-1950Inventar ONLINE
R-2647Comitetul Controlului Popular al raionului Octombrie (Rîşcani), or. Chişinău1963-1990Inventar ONLINE
R-2650Direcţia Industriei Produselor din Uleiuri Eterice1965-1969Inventar ONLINE
R-2653Comitetul Controlului Popular al raionului Frunze (Buiucani), or. Chişinău1965-1990Inventar ONLINE
R-2660Staţia principală de cercetări normative pe lîngă trustul „Promstroi” („Промстрой”)1956-1967Inventar ONLINE
R-2663Secţia de amenajare a reţelelor cinematografice a Comitetului executiv al Sovietului raional Cotiujeni de deputați ai oamenilor muncii1946-1953Inventar ONLINE
R-2664Secţia de iluminare culturală a Comitetului executiv al Sovietului raional Cotiujeni de deputați ai oamenilor muncii1948-1953Inventar ONLINE
R-2665Secția asistență socială a Comitetului executiv al Sovietului județean Tiraspol de deputați ai oamenilor muncii1921Inventar ONLINE
R-2666Centrala Termoelectrică din Chişinău1961-1971Inventar ONLINE
R-2667Direcţia funciară a raionului Tiraspol1922-1923Inventar ONLINE
R-2668Inspectorul secţiei raionale Odesa a Trustului de Panificaţie din Ucraina pentru judeţul Tiraspol1922Inventar ONLINE
R-2669Agenţia Tiraspol a Biroului regional Odesa a Trustului de producere a zahărului din Ucarina1925-1926Inventar ONLINE
R-2671Împuternicitul pentru comerţul de stat din raionul Tiraspol1925-1926Inventar ONLINE
R-2672Biroul militar sanitar al judeţului Tiraspol1922Inventar ONLINE
R-2673Trustul „Speţmontajstroi” („Спецмонтажстрой”)1964-1970Inventar ONLINE
R-2674Agenţia Tiraspol a Biroului de tranzit portuar din Odesa1922Inventar ONLINE
R-2675Direcţia industriei materialelor de construcţie şi de aprovizionare cu lemn1964-1970Inventar ONLINE
R-2676Asociaţia republicană de producere, aprovizionare, prelucrare şi furnizare a legumelor, fructelor şi a strugurilor „Moldplodovoş” („Молдплодовощ”) de pe lîngă Consiliul de Miniştri al RSSM1963-1972Inventar ONLINE
R-2678Lobel Solomon Moisei – compozitor (fond personal)1943-1981Inventar ONLINE
R-2679Combinatul de producere a vinurilor şi coniacurilor din or. Chişinău1966-1974Inventar ONLINE
R-2682Comisariatul militar raional Făleşti1941-1956Inventar ONLINE
R-2683Comisariatul militar regional al RASSM1940Inventar ONLINE
R-2684Trustul de proiectări şi tehnologii „Orgstroi” („Оргстрой”)1962-1965Inventar ONLINE
R-2685Procuratura raională Lenin, or. Chişinău1972-1976Inventar ONLINE
R-2686Livşiţ Matus Iacob – critic de artă, maiestru în artă (fond personal)1941-1980Inventar ONLINE
R-2687Asociaţia agroindustrială „Moldplodoovoşiprom” („Молдплодоовощпром”) or. Chişinău1972-1978Inventar ONLINE
R-2688Comitetul raional Lenin al Controlului Popular, or. Chişinău1966-1990Inventar ONLINE
R-2689Itchis Mark Boris – doctor în istorie (fond personal)1916-1980Inventar ONLINE
R-2690Colecția de amintiri ale locuitorilor satului Lozova privind participarea lor în ianuarie 1918 la luptele contra intervenţioniştilor1918Inventar ONLINE
R-2691Secția învățămîntului public a Comitetului executiv al Sovietului de raional Lazo deputaţi ai oamenilor muncii1945–1956Inventar ONLINE
R-2692Uniunea agroindustrială pentru tutun „Moldtabakprom” ("Молдтабакпром")1965-1981Inventar ONLINE
R-2694Filiala Institutul de Proiectări „Ţentrosoiuzproect” ("Центросоюзпроект") din or. Chişinău1966-1974Inventar ONLINE
R-2696Direcţia Generală a Industriei Zahărului1965-1971Inventar ONLINE
R-2697Institutul de Cercetări Economiei și Informaţie Tehnico-Ştiinţifică pe lîngă Comitetul de Stat pentru Planificare al RSSM1965-1970Inventar ONLINE
R-2698Biroul special tehnologic de construcţii a pompelor ermetice și de foraj1961-1974Inventar ONLINE
R-2699Artelul agricol „Viaţa Nouă” („Новая жизнь”), s. Revaca, r-nul Chişinău1947-1950Inventar ONLINE
R-2700Asociaţia de producere a sovhozurilor-fabrici din or. Chişinău1966-1972Inventar ONLINE
R-2701Redacţia ziarului „Chişinău, gazetă de seară” („Вечерний Кишинев”)1966-1979Inventar ONLINE
R-2702Artelul agricol „S. Lazo”, s. Broasca, r. Bulboaca1949-1950Inventar ONLINE
R-2703Direcţia republicană de producere pentru gazificare1963-1969Inventar ONLINE
R-2704Secția gospodăriei comunale a Comitetului executiv al Sovietului județean Orhei de deputați ai oamenilor muncii1944-1947Inventar ONLINE
R-2705Secţia republicană de comunicaţii speciale1973-2008Inventar ONLINE
R-2706Comitetul executiv al Sovietului raional Vertiujeni de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM1944-1957Inventar ONLINE
R-2707Secţia financiară a Comitetului executiv al Sovietului raional Vertiujeni de deputaţi ai oamenilor muncii 1944-1957Inventar ONLINE
R-2708Secţia de agricultură și colectare a Comitetului executiv al Sovietului raional Vertiujeni de deputaţi ai oamenilor muncii1944-1953Inventar ONLINE
R-2709Secţia gospodăriei comunale a Comitetului executiv al Sovietului raional Vertiujeni de deputaţi ai oamenilor muncii1946-1954Inventar ONLINE
R-2710Secţia ocrotirii sănătăţii a Comitetului executiv al Sovietului județean Orhei de deputați ai oamenilor muncii1944-1947Inventar ONLINE
R-2711Secţia comercială a Comitetului executiv al Sovietului județean Orhei de deputați ai oamenilor muncii1944-1947Inventar ONLINE
R-2712Comitetul executiv al Sovietului de orășel Ghidighici (Vatra) de deputaţi ai oamenilor muncii al RSSM1963-1979Inventar ONLINE
R-2713Secţia cultură a Comitetului executiv al Sovietului raional Chiperceni de deputaţi ai oamenilor muncii1952-1956Inventar ONLINE
R-2714Secţia asistenţei sociale a Comitetului executiv al Sovietului orăşenesc Chişinău de deputați ai oamenilor muncii1945-1956Inventar ONLINE
R-2715Secţia gospodăriei comunale a Comitetului executiv al Sovietului raional Chişinău (Durleşti) de deputaţi ai oamenilor muncii1950-1955Inventar ONLINE
R-2716Institutul Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice în Zootehnie şi Medicina Veterinăriei1956-1969Inventar ONLINE
R-2718Teatrul Repeblican pentru Tineret şi Copii „Luceafărul”1960-1974Inventar ONLINE
R-2719Redacţia revistei „Agricultura Moldovei” („Сельское хозяйство Молдавии”)1955-1975Inventar ONLINE
R-2720Tehnicumul de Comerţ Sovietic din or. Chişinău1944-1974Inventar ONLINE
R-2721Secţia de construcţie rurală și colhoznică a Comitetului executiv al Sovietului raional Vertiujeni de deputați ai oamenilor muncii1950-1955Inventar ONLINE
R-2722Împuternicitul Ministerului Aprovizionării al URSS pentru raionul Vertiujeni al RSSM 1944-1955Inventar ONLINE
R-2723Secţia comercială a Comitetului executiv al Sovietului raional Vertiujeni de deputați ai oamenilor muncii1947-1955Inventar ONLINE
R-2724Bogaciov Grigore Mihail – compozitor (fond personal)1941-1980Inventar ONLINE
R-2725Procuratura raionului Frunze din or. Chişinău1972-1977Inventar ONLINE
R-2726Direcţia afacerilor industriei poligrafice a editurilor şi a comerţului cu carte pe lîngă Comitetele executive ale Sovietelor districtuale de deputaţi ai oamenilor muncii (Bălţi, Cahul, Chişinău, Tiraspol)1952-1953Inventar ONLINE
R-2727Bogdesco Ilie Trofim – plastician, artist plastic al poporului din URSS (fond personal)1942-1980Inventar ONLINE
R-2728Inspectoratul raional Vertiujeni al Direcţiei Centrale de Statistică1944-1957Inventar ONLINE
R-2729Secţia asistenţei sociale a Comitetului executiv al Sovietului raional Vertiujeni de deputaţi ai oamenilor muncii1944-1957Inventar ONLINE
R-2730Secția cultură a Comitetului executiv al Sovietului raional Vertiujeni de deputaţi ai oamenilor muncii1946-1957Inventar ONLINE
R-2731Institutul de Proiectări „Moldcommunproiect” („Молдкоммунпроект”)1959-1970Inventar ONLINE
R-2732Judecătoria norodnică raională Vertiujeni1941-1957Inventar ONLINE
R-2733Secţia drumuri a Comitetului executiv al Sovietului raional Vertiujeni de deputaţi ai oamenilor muncii1946-1957Inventar ONLINE
R-2735Gluşco Boris Vladimir – doctor în ştiinţe agricole, Erou al Muncii Socialiste (fond personal)1938-1978Inventar ONLINE
R-2736Comitetul executiv al Sovietului raional Sculeni de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM1944-1955Inventar ONLINE
R-2737Secţia financiară a Comitetului executiv al Sovietului raional Sculeni de deputaţi ai oamenilor muncii1944-1956Inventar ONLINE
R-2738Direcţia agricultură și recoltare a Comitetului executiv al Sovietului raional Sculeni de deputaţi ai oamenilor muncii1946-1953Inventar ONLINE
R-2739Secţia gospodăriei comunale a Comitetului executiv al Sovietului raional Sculeni de deputaţi ai oamenilor muncii1944-1949Inventar ONLINE
R-2740Biroul principal specializat de proiectare a maşinilor pentru mecanizarea lucrărilor în vii şi livezi1959-1970Inventar ONLINE
R-2742Biroul Judeţean Bender al Trustului Republican Moldovenesc „Iaiţeptiţeprom” („Яйцептицепром”)1944-1947Inventar ONLINE
R-2743Ministerul Industriei Gustative al RSSM1946-1949Inventar ONLINE
R-2744Împuternicitul Ministerului Aprovizionării al URSS pentru raionul Sculeni al RSSM 1944-1955Inventar ONLINE
R-2745Secţia comercială a Comitetului executiv al Sovietului raional Sculeni de deputaţi ai oamenilor muncii1949-1958Inventar ONLINE
R-2746Inspectoratul raional Sculeni a Direcţiei Centrale de Statistică1944-1949Inventar ONLINE
R-2747Secţia asistenţei sociale a Comitetului executiv al Sovietului raional Sculeni de deputaţi ai oamenilor muncii1944-1945Inventar ONLINE
R-2748Secţia de iluminare culturală a Comitetului executiv al Sovietului raional Sculeni de deputaţi ai oamenilor muncii1947-1953Inventar ONLINE
R-2749Judecătoria norodnică raională Sculeni1944-1956Inventar ONLINE
R-2750Procuratura raională Sculeni1944-1948Inventar ONLINE
R-2751Secția învățămîntului public a Comitetului executiv al Sovietului raional Sculeni de deputaţi ai oamenilor muncii1944–1955Inventar ONLINE
R-2752Secţia ocrotirii sănătăţii a Comitetului executiv al Sovietului raional Sculeni de deputaţi ai oamenilor muncii1944-1949Inventar ONLINE
R-2753Staţia sanitar-epidemiologică din judeţul Bender1945-1947Inventar ONLINE
R-2754Secţia ocrotirii sănătăţii a Comitetului executival Sovietului de deputaţi județean Bender ai oamenilor muncii1944-1947Inventar ONLINE
R-2756Comitetul Republican pentru premiile de stat al RSSM în domeniul literaturii şi artelor1966-1980Inventar ONLINE
R-2757Cupcea Valeriu Pimen – artist al poporului, regizor (fond personal)1937-1999Inventar ONLINE
R-2758Biroul Notarial raional Sculeni1946Inventar ONLINE
R-2759Comitetul de Stat pentru construcţii al RSSM1959-1990Inventar ONLINE
R-2760Comitetul executiv al Sovietului de deputaţi județean Cahul ai oamenilor muncii din RSSM1944-1947Inventar ONLINE
R-2761Arhiva Istorică Centrală de Stat (AICS) a MAI al RSSM1944-1958Inventar ONLINE
R-2764Direcţia principală pentru aprovizionarea tehnico-materială a Ministerului Construcţiilor Urbane şi Rurale al RSSM1944-1957Inventar ONLINE
R-2765Secţia financiară a Comitetului executiv al Sovietului districtual Bălţi de deputaţi ai oamenilor muncii1952-1953Inventar ONLINE
R-2767Secţia financiară a Comitetului executiv al Sovietului districtual Chişinău de deputaţi ai oamenilor muncii1952-1953Inventar ONLINE
R-2768Secţia financiară a Comitetului executiv al Sovietului districtual Cahul de deputaţi ai oamenilor muncii1952-1953Inventar ONLINE
R-2769Secția de învățămînt a Comitetului executiv al Sovietului județean Cahul de deputaţi ai oamenilor muncii1944-1947Inventar ONLINE
R-2770Secţia comercială a Comitetului executiv al Sovietului județean Cahul de deputaţi ai oamenilor muncii1944-1946Inventar ONLINE
R-2771Secţia asistenţei sociale a Comitetului executiv al Sovietului județean Cahul de deputaţi ai oamenilor muncii1945Inventar ONLINE
R-2772Secţia ocrotirii sănătăţii a Comitetului executiv al Sovietului județean Cahul de deputaţi ai oamenilor muncii1944-1947Inventar ONLINE
R-2774Secţia de iluminare culturală a Comitetului executiv al Sovietului județean Soroca de deputaţi ai oamenilor muncii1945-1947Inventar ONLINE
R-2775Comitetul executiv al Sovietului de deputaţi ai oamenilor muncii din orăşelul Vadul lui Vodă al RSSM1945-1979Inventar ONLINE
R-2776Direcţia de amenajare a reţelelor cinematografice ale Comitetului executiv al Sovietelui orăşănesc Chişinău de deputaţi ai oamenilor muncii1971-1982Inventar ONLINE
R-2777S.A. Centru de Proiectare a Întreprinderilor și de prestarea Serviciilor de Engineering și Marketing „Ceproserving”1948-2021Inventar ONLINE
R-2779Secţia traficului feroviar din Basarabia a Direcției căii ferate Odesa-Chișinău a Ministerului Căilor de Comunicație al URSS1953-1956Inventar ONLINE
R-2780Secţia traficului feroviar din Chişinău a Direcției căii ferate Odesa-Chișinău a Ministerului Căilor de Comunicație al URSS1953-1956Inventar ONLINE
R-2781Uzina maşinelor de calcul „50 ani a URSS” din or. Chişinău1963-1974Inventar ONLINE
R-2782Asociaţia Națională de Turism „Moldova-Tur”1964-1988Inventar ONLINE
R-2783Institutul Tehnologic de Proiectare şi Construcţii al Ministerului Industriei Materialelor de Construcţie al RSSM1964-1971Inventar ONLINE
R-2784Secţia Chișinău a Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Materialelor și Produselor de Construcţie1963-1970Inventar ONLINE
R-2785Casa de copii nr. 11949-1967Inventar ONLINE
R-2786Arhiva Centrală de Stat a Revoluţiei din Octombrie şi a Construcţiei Socialiste (ACSROCS) al MAI din RSSM1944-1958Inventar ONLINE
R-2787Comitetul executiv al Sovietului judeţean Bălţi de deputaţi ai truditorilor din RSSM1944-1947Inventar ONLINE
R-2788Comitetul executiv al Sovietului judeţean Bender de deputaţi ai truditorilor din RSSM1944-1947Inventar ONLINE
R-2789Comitetul executiv al Sovietului judeţean Chişinău de deputaţi ai truditorilor din RSSM1944-1947Inventar ONLINE
R-2790Comitetul executiv al Sovietului judeţean Orhei de deputaţi ai truditorilor din RSSM1945-1947Inventar ONLINE
R-2791Comitetul executiv al Sovietului judeţean Soroca de deputaţi ai truditorilor din RSSM1944-1947Inventar ONLINE
R-2792Comitetul executiv al Sovietului districtual Cahul de deputați a oamenilor muncii din RSSM1952-1953Inventar ONLINE
R-2793Comitetul executiv al Sovietului districtual Bălți de deputați a oamenilor muncii din RSSM1952-1953Inventar ONLINE
R-2794Comitetul executiv al Sovietului districtual Chişinău de deputați a oamenilor muncii din RSSM1951-1953Inventar ONLINE
R-2796Gordin Rufin Rufin – scriitor, publicist (fond personal)1875-1992Inventar ONLINE
R-2797Tehnicumul de Finanţe şi Credit din Chişinău1946-1958Inventar ONLINE
R-2798Institutul Politehnic „S. Lazo” din Chişinău1964-1974Inventar ONLINE
R-2799Biroul specializat de construcţie a tractoarelor speciale cu omidă cu forţa de tracţiune 2T1961-1970Inventar ONLINE
R-2800Şcoala republicană pentru calificare înaltă în domeniul sportului1946-1972Inventar ONLINE
R-2801Asociația de Producție și Comerț în Agricultură și Servicultură „Apicultură”1946-2001Inventar ONLINE
R-2802Întreprinderea reţelelor electrice centrale1955-1969Inventar ONLINE
R-2803Staţia republicană de turism şi excursii pentru copii1944-1972Inventar ONLINE
R-2804Ministerul Transporturilor și Comunicaţiilor al Republicii Moldova1941-2011Inventar ONLINE
R-2805Secţia arhivă a MAI a RSSM1940-1959Inventar ONLINE
R-2806Secţia de amenajare a reţelelor cinematografice a Comitetului executiv al Sovietului raional Vertiujeni de deputaţi ai oamenilor muncii1951-1953Inventar ONLINE
R-2807Secţia de iluminare culturală a Comitetelor executive al Sovietului raional Vertiujeni de deputaţi ai oamenilor muncii1948-1952Inventar ONLINE
R-2808Dispensarul republican dermato-venerologic1948-1970Inventar ONLINE
R-2809Muratov Nicolai Grigore – scriitor (fond personal)1948-1970Inventar ONLINE
R-2810Secţia drumuri al Comitetului executiv al Sovietului raional Congaz de deputaţi ai oamenilor muncii1950Inventar ONLINE
R-2811Secţia de amenajare a reţelelor cinematografice a Comitului executiv al Sovietului raional Chişcăreni (Lazo) de deputaţi ai oamenilor muncii1952-1953Inventar ONLINE
R-2812Secția cultură a Comitetului executiv al Sovietului raional Chişcăreni (Lazo) de deputați ai oamenilor muncii1954Inventar ONLINE
R-2813Redacţia ziarului „Munca Slobodă” („Свободный труд”) din raionul Lazo (Chişcăreni)1950-1956Inventar ONLINE
R-2815Şubin Anatolie Efim – pictor al poporului din RSSM (fond personal)1929-1980Inventar ONLINE
R-2816Molohov Alexei Nicolae - doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar (fond personal)1876-1966Inventar ONLINE
R-2817Lungu (Ploaie) Raisa Ion – scriitoare (fond personal)1957-1975Inventar ONLINE
R-2818Cărare Petru Profirie – scriitor (fond personal)1969-1975Inventar ONLINE
R-2819Ciocanu Anatol Haralambie – scriitor (fond personal)1966-1981Inventar ONLINE
R-2820Nirca Eugen Alexandru – chimist, om emerit (fond personal)1923-2000Inventar ONLINE
R-2821Curţ Robert Eugeniu – arhitect, maiestru în arte (fond personal)1925-1980Inventar ONLINE
R-2822Şcoala tehnică Nr. 1 „I. F. Fedko”1945-1979Inventar ONLINE
R-2823Secţia financiară a Comitetului executiv al Sovietului raional Frunze (Buiucani) de deputaţi ai poporului, or. Chișinău1961-1979Inventar ONLINE
R-2824Direcţiile agricole ale Comitetelor executive ale Sovietelor judeţene de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM1940-1947Inventar ONLINE
R-2825Direcţiile agricole ale Comitetelor executive ale Sovietelor districtuale de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM1952-1953Inventar ONLINE
R-2826Institutul de Proiectări „Moldmestpromproiect” („Молдместпромпроект”) al Ministerului Industriei locale al RSSM.1945-1979Inventar ONLINE
R-2827Şcoala republicană pentru pregătirea şi reciclarea instructorilor superiori de pionieri1965-1975Inventar ONLINE
R-2828Spitalul clinic de psihiatrie1944-1969Inventar ONLINE
R-2829Trustul specializat „Otdelstroi” („Отделстрой”) din or. Chişinău1968- 1976Inventar ONLINE
R-2830Spitalul clinic republican de boli infecţioase1945-1972Inventar ONLINE
R-2831Combinatul de vinuri spumante1944-1956Inventar ONLINE
R-2832Uzina de frigidere din Chişinău1964-2004Inventar ONLINE
R-2834Vasiliev Alexei Alexandru– pictor al poporului din RSSM (fond personal)1926-1974Inventar ONLINE
R-2835Smirnov Victor Feodor – arhitect, maiestru în arte; Smirnov Feodor Vladimir – inginer; Taisia Grigore (soţia, născută Silinicenco) – architect 1912 (fond personal)1871-1975Inventar ONLINE
R-2836Alentiev Nicolai Alexei – pictor, maestru în arte din RSSM (fond personal)1959-1973Inventar ONLINE
R-2837Ştirbu Chiril Anton – artist al poporului din Moldova şi URSS (fond personal)1937-1991Inventar ONLINE
R-2838Biblioteca republicană pentru Copii „A. S. Puşkin”1945-1973Inventar ONLINE
R-2839Camera de Stat a Cărţii1957-1972Inventar ONLINE
R-2840Direcţia republicană „Moldmedtehnica” („Молдмедтехника”)1964-1972Inventar ONLINE
R-2841Casa republicană de educaţie sanitară1959-1970Inventar ONLINE
R-2843Şcoala moldovenească medie-internat nr. 1 „50 Ani ai Comsomolului”, or. Chişinău1956–1980Inventar ONLINE
R-2844Мinisterul Industriei Locale al RSSM1941-1999Inventar ONLINE
R-2845Ministerul Finanţelor1941-1993Inventar ONLINE
R-2846Ministerul Industriei Materialelor de Construcţie al RSSM1944-1990Inventar ONLINE
R-2848Guvernul Republicii Moldova1940-2000Inventar ONLINE
R-2849Comitetul executiv al Sovietului raional Camenca de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM1946-1955Inventar ONLINE
R-2850Secţia politică a Direcției de miliție1947-1956Inventar ONLINE
R-2851Comitetul executiv al Sovietului orăşenesc Tiraspol de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM1940-1962Inventar ONLINE
R-2852Oficiul de comunicații a or. Tiraspol1944-1945Inventar ONLINE
R-2853Direcţia principală a cooperativei pomiviticole pe lîngă CM al RSSM1947-1949Inventar ONLINE
R-2854Ministerul Construcţiilor al RM1944-1997Inventar ONLINE
R-2855Ministerul Justiţiei al RSSM1944-1974Inventar ONLINE
R-2856Ministerul Indistriei Uşoare al RSSM1944-1994Inventar ONLINE
R-2857Ministerul Industriei Cărnii şi a Laptelui al RSSM1944-1985Inventar ONLINE
R-2858Statul major pentru apărarea antiaeriană locală a or. Chişinău1944-1960Inventar ONLINE
R-2859Comisariatul militar raional Călăraşi1944-1956Inventar ONLINE
R-2860Comisariatul militar raional Căinari1944-1956Inventar ONLINE
R-2861Comisariatul militar raional Glodeni1944-1956Inventar ONLINE
R-2862Comisariatul militar raional Volontirovca (Volentiri)1947-1956Inventar ONLINE
R-2863Comisariatul militar raional Susleni1945-1956Inventar ONLINE
R-2864Comisariatul militar raional Cotiujeni1944-1957Inventar ONLINE
R-2865Comisariatul militar raional Rezina1944-1956Inventar ONLINE
R-2866Comisariatul militar raional Corneşti1946-1956Inventar ONLINE
R-2867Comisariatul militar raional Chiperceni1944-1956Inventar ONLINE
R-2868Comisariatul militar raional Orhei1945-1956Inventar ONLINE
R-2869Comisariatul militar raional Nisporeni1948-1956Inventar ONLINE
R-2870Comisariatul militar raional Olăneşti1945-1956Inventar ONLINE
R-2871Comisariatul militar raional Basarabeasca1944-1956Inventar ONLINE
R-2872Comisariatul militar raional Balatina1944-1956Inventar ONLINE
R-2873Comisariatul militar raional Drochia1947-1956Inventar ONLINE
R-2874Comisariatul militar raional Congaz1945-1956Inventar ONLINE
R-2875Comisariatul militar raional Zguriţa1944-1956Inventar ONLINE
R-2876Comisariatul militar raional Tîrnova1944-1956Inventar ONLINE
R-2877Comisariatul militar raional Soroca1946-1956Inventar ONLINE
R-2878Comisariatul militar raional Rîşcani1946-1956Inventar ONLINE
R-2879Comisariatul militar raional Străşeni1944-1954Inventar ONLINE
R-2880Comisariatul militar raional Sculeni1945-1956Inventar ONLINE
R-2881Comisariatul militar raional Ungheni1945-1956Inventar ONLINE
R-2882Comisariatul militar raional Răspopeni1946-1955Inventar ONLINE
R-2883Comisariatul militar raional Octombrie (raionul Stalin), or. Chișinău1945-1957Inventar ONLINE
R-2884Comisariatul militar raional Edineţ1950-1956Inventar ONLINE
R-2885Comisariatul militar raionul Chişinău, s. Durlești1948-1954Inventar ONLINE
R-2886Comisariatul militar raional Lipcani1944-1956Inventar ONLINE
R-2887Maternitatea republicană1949-1970Inventar ONLINE
R-2888Comisariatul militar raional Bravicea1945-1956Inventar ONLINE
R-2889Comisariatul militar raional Ocniţa1946-1954Inventar ONLINE
R-2890Comisariatul militar raional Brătuşeni1952-1959Inventar ONLINE
R-2891Comisariatul militar raional Otaci1945-1953Inventar ONLINE
R-2892Comisariatul militar raional Comrat1944-1956Inventar ONLINE
R-2893Comisariatul militar raional Floreşti1944-1957Inventar ONLINE
R-2894Comisariatul militar raional Căuşeni1945-1956Inventar ONLINE
R-2895Comisariatul militar raional Taraclia1946-1953Inventar ONLINE
R-2896Statut major republican pentru apărarea antiaeriană locală a Ministerului Afacerilor Interne al RSSM1944-1956Inventar ONLINE
R-2897Statut major republican pentru apărarea antiaeriană locală a or. Tiraspol1945-1958Inventar ONLINE
R-2898Statut major republican pentru apărarea antiaeriană locală a or. Bălţi1945-1957Inventar ONLINE
R-2899Comisariatul militar raional Vertiujeni1948-1956Inventar ONLINE
R-2900Comisariatul militar raional Grigoriopol1948-1955Inventar ONLINE
R-2901Comisariatul militar raional Dubăsari1948-1955Inventar ONLINE
R-2902Muzeul republican „Gr. I. Kotovski şi S. Lazo”1946-1975Inventar ONLINE
R-2903Casa-muzeu „Gr. I. Kotovski”1945-1954Inventar ONLINE
R-2904Casa-Muzeu „A. S. Puşkin”1948-1975Inventar ONLINE
R-2907Teatrul Republican Dramatic Rus „A. P. Cehov”1944-1974Inventar ONLINE
R-2908Trustul de construcţii generale din Chişinău „Chişinevstroi” („Кишиневстрой”) 1945-1969Inventar ONLINE
R-2909Inspectoratul Comisiei de stat pentru încercarea soiurilor de culturi agricole1944-1974Inventar ONLINE
R-2910Gruzin Trofim Ion – artist al poporului din Moldova (fond personal)1937-1974Inventar ONLINE
R-2911Lungul Simion Vasile – compozitor, maiestru în arte (fond personal)1958-1977Inventar ONLINE
R-2912Axionov Lidia Alexandru – muzicolog (fond personal)1945-1976Inventar ONLINE
R-2913Neaga Gheorghe Ştefan – compozitor (fond personal)1949-1975Inventar ONLINE
R-2914Grupul moldovenesc de cercetări complexe al „Ucrgidepa” (Молдавская комплексно-изыскательная партия Укргидэпа)1946-1954Inventar ONLINE
R-2915Procuratura de Transport din RSSM1944-1974Inventar ONLINE
R-2917Institutul de Proiectări ”Moldghiproselistroi” („Молдгипросельстрой”)1947-1974Inventar ONLINE
R-2918Şcoala medie ruso-moldovenească nr. 8, or. Chişinău1967-1979Inventar ONLINE
R-2919Postolachi Ioachim Nicolae – pictor (fond personal)1918-1977Inventar ONLINE
R-2920Combinatul de Panificaţie din or. Chişinău1956-1972Inventar ONLINE
R-2921Redacţia revistei „Învăţătorul sovietic”1964-1975Inventar ONLINE
R-2922Institutul Tehnologic de Proiectare şi Construcţii în domeniul Deservirii Sociale1953-1970Inventar ONLINE
R-2924Biroul de expertiză medico-legală1945-1969Inventar ONLINE
R-2925Darienco Domnica Timofei – artistă a poporului din URSS şi Moldova (fond personal)1946-2002Inventar ONLINE
R-2926Lodzeischii Constantin Ion – plastician, maiestru în arte (fond personal) 1913-1977Inventar ONLINE
R-2927Trustul „Selistroi” („Сельстрой”) din or. Chişinău 1963-1976Inventar ONLINE
R-2928Întreprinderea de producere a conservelor naturale „Agroconservit” S.A.1963-2007Inventar ONLINE
R-2929Cameneva Nelly Ivan – actriţă, artistă a poporului din URSS (fond personal)1942-1977Inventar ONLINE
R-2930Biroul interraional Camenca pentru sericicultură1951-1955Inventar ONLINE
R-2931Colecţia de documente a ministerelor, departamentelor şi a organizaţiilor nonguvernamentale din RSSM cu privire la dezvoltarea economică şi social cultrală, preluate din fondurile Arhivei Institutului de Istorie a Partidului de pe lângă CC PC din Moldova1945-1960Inventar ONLINE
R-2932Institutul de Proiectări „Moldghiproavtodor” („Молдгипроавтодор”)1959-1975Inventar ONLINE
R-2933Biroul Republican al Actelor de Stare Civilă1957-1974Inventar ONLINE
R-2934Cabinetul instructiv-metodic pentru învăţămîntul mediu de specialitate1963-1969Inventar ONLINE
R-2935Institutul de Proiectări „Colhozstroiproiect” („Колхозстройпроект”)1959-1974Inventar ONLINE
R-2936Arhiva Naţională a Republicii Moldova1944-2012Inventar ONLINE
R-2937Casa republicană de creaţie populară1944-1979Inventar ONLINE
R-2938Agenţia Moldovenească de Informații (ATEM)1944-1990Inventar ONLINE
R-2939Muzeul de Stat de Arte Plastice al RSSM (Muzeul Naţional de Arte Plastice)1944-1972Inventar ONLINE
R-2940Redacţia revistei literar-artistice și socio-politice „Nistru” („Octombrie”)1945-1957Inventar ONLINE
R-2942Teatrul Academic de Stat de Operă, Balet şi Dramă „A. S. Puşkin”1942-1974Inventar ONLINE
R-2943Direcţia pentru problemele retrocedării proprietăţilor şi utilajelor de pe lîngă SCN din RSSM1945-1947Inventar ONLINE
R-2944Secţia moldovenească a Institutului Unional de Cercetări Ştiinţifice şi Proiectări „Selienergoproiect” („Сельэнергопроект”)1965-1974Inventar ONLINE
R-2945Neceaev Valentina Eugen – pictoriţă (fond personal)1901-1975Inventar ONLINE
R-2946Redacţia revistei „Ocrotirea sănătăţii”1957-1970Inventar ONLINE
R-2947Prezidiul Sovietului Suprem al Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldoveneşti1924-1941Inventar ONLINE
R-2948Prezidiul Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldova (Parlamentul RM)1940-1994Inventar ONLINE
R-2949Oficiul de poştă şi telegraf din Raşcov1918-1922Inventar ONLINE
R-2950Institutul Unional Tehnologic de Proiectare a Maşinilor şi Aparatelor Electrice de Uz Casnic 1964-1975Inventar ONLINE
R-2951Ocinschi Ion Vasile – doctor în filologie, profesor universitar, cercetător (fond personal)1917-1962Inventar ONLINE
R-2954Institutul de Cercetări Ştiinţifice a Culturilor de Cîmp 1944-1970Inventar ONLINE
R-2956Cana Ion Ion – scriitor (fond personal)1942-1961Inventar ONLINE
R-2957Dementiev Veaceslav Lvov – arhitect (fond personal)1951-1961Inventar ONLINE
R-2958Zlatov Semion Vladimir – compozitor (fond personal)1938-1965Inventar ONLINE
R-2959Ponomarenco Nicolae Stepan- compozitor, maiestru în arte (fond personal)1918-1954Inventar ONLINE
R-2960Cotlearov Boris Iacob – muzicolog, doctor în studiul artelor (fond personal)1920-1981Inventar ONLINE
R-2962Comisia de Stat de Planificare a RASSM (or. Balta, or. Tiraspol)1930-1938Inventar ONLINE
R-2964Direcţia locativă a Comitetului executiv al Sovietului orăşenesc Cahul de deputaţi ai oamenilor muncii1941Inventar ONLINE
R-2965Adam Grigore Constantin – scriitor (fond personal)1925-1974Inventar ONLINE
R-2966Şcoala medie rusă nr. 34 „N. A. Ostrovski”, or. Chişinău1951-1979Inventar ONLINE
R-2967Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Construcţiei de Aparate Electrice din Chişinău 1959-1973Inventar ONLINE
R-2968Bucov Emilian Nestor – poet (fond personal)1932-1956Inventar ONLINE
R-2969Bătrîn Constantin Achim – actor (fond personal)1952-1955Inventar ONLINE
R-2970Grinenco Ecaterina Trofim – actriţă (fond personal)1949-1960Inventar ONLINE
R-2971Biblioteca republicană ştiinţifico-medicală1946-1970Inventar ONLINE
R-2972Lipcovscaia Lidia Iacob – interpretă de operă (fond personal)1900-1966Inventar ONLINE
R-2974Deleanu (Cligman) Liviu Samuil– scriitor, dramaturg (fond personal)1942-1963Inventar ONLINE
R-2975Vetrov–Fixman David Iacob – scriitor (fond personal)1935-1948Inventar ONLINE
R-2976Corneanu (Cornfeld) Leonid Efim, – scriitor, dramaturg (fond personal)1928-1957Inventar ONLINE
R-2977Coroban Vasile Pavel – critic literar, (fond personal)1948-1961Inventar ONLINE
R-2978Gaţapuc Iacob Andrei – actor, (fond personal)1959Inventar ONLINE
R-2979Gurevici Zahar Iosif – participant la războiul civil, (fond personal)1918-1958Inventar ONLINE
R-2980Narţov Naum Arian – doctor în istorie, profesor universitar (fond personal)1926-1962Inventar ONLINE
R-2981Şcoala feroviară nr. 10 din or. Tiraspol1940-1941Inventar ONLINE
R-2982Comisariatul orăşenesc Tiraspol1935Inventar ONLINE
R-2983Bezviconi Gheorghe Gavril – academician (fond personal)1861-1997Inventar ONLINE
R-2984Senchevici Vasile Mark – doctor în istorie, (fond personal)1940-1955Inventar ONLINE
R-2985Şestacov Semion Alexandru – aviator, revoluţionar, participant la cel de al II-lea război mondial (fond personal)1929-1931Inventar ONLINE
R-2986Panfil-Romanenco Vera Constantin – scriitoare, critic literar, (fond personal)1951-1959Inventar ONLINE
R-2987Şciusev Alexei Victor – arhitect emerit din URSS, academician, (fond personal)1896-1956Inventar ONLINE
R-2988Grigoriev Nicolae Constantin (Nectarie) – mitropolit, (fond personal)1921-1966Inventar ONLINE
R-2989Auguste Baillayre – pictor, (fond personal)1956-1962Inventar ONLINE
R-2990Comisia Controlului de Stat a Consiliului de Miniştri al RSSM1954-1963Inventar ONLINE
R-2991Ministerul Educației și Științei al RM1940-2001Inventar ONLINE
R-2993Direcțiile districtuale de învățămînt ale RSSM (Bălţi, Cahul, Chişinău, Tiraspol)1952-1953Inventar ONLINE
R-2994Oficiul poştei şi telegrafului din Bergdorf (Kolosovo)1920-1926Inventar ONLINE
R-2995Şcoala agricolă din Berdgorf, plasa Glikstal, jud. Tiraspol1921-1922Inventar ONLINE
R-2996Procuratura or. Chişinău1945-1977Inventar ONLINE
R-2997Direcţia de Organizare Agricolă a Teritorului1940-1959Inventar ONLINE
R-2998Rodnin Kir Dumitru – critic de artă, artist emerit (fond personal)1905-1975Inventar ONLINE
R-2999Comitetul de Stat pentru Învăţămîntul Tehnico-Profesional de pe lîngă CM al RSSM1944-1985Inventar ONLINE
R-3000Comitetul de Stat pentru Planificare al RSSM1940-1990Inventar ONLINE
R-3001Comitetul de Stat pentru Coordonarea Activităţii de Cercetare Ştiinţifică pe lîngă CM al RSSM1957-1965Inventar ONLINE
R-3002Ministerul Serviciilor Comunale şi a Exploatării Fondului de Locuințe al Republicii Moldova1937-1997Inventar ONLINE
R-3003Ministerul Ameliorării şi Gospodăriei Apelor al RSSM1946-1974Inventar ONLINE
R-3004Ministerul Gospodăriilor Silvice al RSSM1941-1990Inventar ONLINE
R-3005Biroul republican moldovenesc „Agrolessem” („Агролессем”)1945-1952Inventar ONLINE
R-3006Secţia de aprovizionare industrială a Ministerului Silviculturii al RSSM1947-1953Inventar ONLINE
R-3007Comitetul pentru Învăţămîntul Superior şi Mediu de Specialitate al CM al RSSM1960-1962Inventar ONLINE
R-3009Comitetul de Stat pentru Aprovizionarea Tehnico-Materială a Agriculturii din RSSM1944-1986Inventar ONLINE
R-3011Ministerul Culturii al RSSM1953-1987Inventar ONLINE
R-3013Ministerul Agriculturii al RSSM1940-2004Inventar ONLINE
R-3014Biroul Notarial Nr. 2 din or. Chişinău1954-1970Inventar ONLINE
R-3016Comitetul executiv al Sovietului orăşenesc Chişinău de deputaţi ai oamenilor muncii din RSSM1944-1974Inventar ONLINE
R-3017Neaga Ştefan Timofei – compozitor (fond personal)1903-1964Inventar ONLINE
R-3018Secţia ocrotirii sănătăţii a Comitetului executiv al Sovietului orășenesc Chişinău de deputaţi ai oamenilor muncii1944-1979Inventar ONLINE
R-3019Comitetul executiv al Sovietului raional Krasnoarmeisk de deputaţi ai oamenilor muncii, or. Chişinău1946-1959Inventar ONLINE
R-3020Secţia învăţămîntului public a Comitetului executiv al Sovietului orășenesc Chişinău de deputaţi ai oamenilor muncii1946–1982Inventar ONLINE
R-3021Direcţia Centrală de Statistică de pe lîngă CM al RSSM1944-1989Inventar ONLINE
R-3022Comitetul executiv al Sovietului raional Lenin (Sectorul Centru) de deputaţi ai oamenilor muncii, or. Chişinău1946-1979Inventar ONLINE
R-3023Secţia asistenţei sociale a Comitetului executiv al Sovietului orășenesc Chişinău de deputaţi ai oamenilor muncii1944-1979Inventar ONLINE
R-3024Direcţia întreprinderilor comunale şi de amenajare a Comitetului executiv al Sovietului orăşănesc Chişinău de deputaţi ai oamenilor muncii1944-1979Inventar ONLINE
R-3025Direcţia gospodăriei comunale a Comitetului executiv al Sovietului orăşănesc Chişinău de deputaţi ai oamenilor muncii1945-1979Inventar ONLINE
R-3026Comitetul Instituţiilor de Iluminare Culturală de pe lîngă CM al RSSM şi secţiile districtuale de iluminare culturală (Bălţi, Cahul, Chişinău, Tiraspol)1944-1953Inventar ONLINE
R-3027Comitetul de Stat pentru Cinematografie al CM al RSSM1944-1970Inventar ONLINE
R-3028Ministerul Asigurării Sociale al RSSM1944-1989Inventar ONLINE
R-3030Reprezentanţa Consiliului pentru Problemele Colhozurilor pe lîngă CM al URSS pentru RSSM1948-1953Inventar ONLINE
R-3031Direcţia industriei constructoare de maşini şi electrotehnice1957-1965Inventar ONLINE
R-3033Ministerul Industriei Produselor Alimentare al RSSM1940-1957Inventar ONLINE
R-3034Direcţia industriei constructoare de maşini şi chimice1964-1966Inventar ONLINE
R-3035Direcţia industriei electrotehnice şi de construcţie a aparatelor1964-1966Inventar ONLINE
R-3036Direcţia principală de creştere a bumbacului pe lîngă CM al RSSM1949-1956Inventar ONLINE
R-3038Secţia învăţămîntului public a Comitetului executiv al Sovietului raional Octombrie de deputaţi ai oamenilor muncii, or. Chişinău1959–1979Inventar ONLINE
R-3041Direcţia Principală a Farmaciilor1944-1969Inventar ONLINE
R-3043Institutul de Cercetari Ştiinţifice în Domeniul Pedagogiei1946-1970Inventar ONLINE
R-3044Comitetul executiv al Sovietului raional Octombrie (Sectorul Rîşcani)de deputaţi ai oamenilor muncii, or. Chişinău1948-1979Inventar ONLINE
R-3045Instituţiile republicane sanitar-epidemiologice din RSSM1944-1974Inventar ONLINE
R-3046Împuternicitul Consiliului pentru Problemele Bisericii Ortodoxe Ruse pe lîngă SCN al URSS pentru RSSM1944-1965Inventar ONLINE
R-3047Direcţia de arte pe lîngă CM al RSSM1944-1953Inventar ONLINE
R-3048Școala de Muzică „Ştefan Neaga” din or. Chişinău1945-1974Inventar ONLINE
R-3049Uniunea de stat a întreprinderilor și organizațiilor de deservire socială a populației ”Moldova-Service”1957-1998Inventar ONLINE
R-3050Institutul de Stat de Arte „Gavriil Musicescu”1944-1973Inventar ONLINE
R-3051Direcţia de comerţ a Comitetului executiv al Sovietului orăşănesc Chişinău de deputaţi ai oamenilor muncii1945-1979Inventar ONLINE
R-3052Şeveliev Victor Macarie – scriitor (fond personal)1949-1959Inventar ONLINE
R-3054Editura de Stat didactică și pedagogică „Şcoala Sovietică”1947-1959Inventar ONLINE
R-3055Editura de Stat „Cartea Moldovenească”1943-1971Inventar ONLINE
R-3056Centrul Republican de Transfuzie a Sîngelui1946-1972Inventar ONLINE
R-3059Institutul de Stat de Medicină din or. Chişinău1945-1971Inventar ONLINE
R-3060Ministerul Comerţului al RSSM1944-1997Inventar ONLINE
R-3061Ministerul Transportului Auto al RSSM1946-1970Inventar ONLINE
R-3064Trustul de construcţii şi montaj „Moldpromstroi” („Молдпромстрой”)1945-1956Inventar ONLINE
R-3065Trustul republican de construcţii „Jilcomstroi” („Жилкоммунстрой”)1951-1954Inventar ONLINE
R-3066Trustul interraional de construcţii din or. Chişinău1947-1976Inventar ONLINE
R-3067Direcţia asistenţei sociale a Comitetului executiv al Sovietului raional Octombrie de deputaţi ai oamenilor muncii, or. Chişinău1944-1963Inventar ONLINE
R-3068Secţia asistenţei sociale a Comitetului executiv al Sovietului raional Krasnoarmeisk de deputaţi ai oamenilor muncii, or. Chişinău1944-1959Inventar ONLINE
R-3069Secţia asistenţei sociale a Comitetului executiv al Sovietului raional Lenin de deputaţi ai oamenilor muncii, or. Chişinău1944-1966Inventar ONLINE
R-3070Sovhozul-școala de vinificație și viticultură din Chișinău1940-1972Inventar ONLINE
R-3071Asociația de producție a pielii din or. Chişinău1945-1974Inventar ONLINE
R-3073Comitetul pentru Cultura Fizică şi Sport pe lîngă CM al RSSM1944-1970Inventar ONLINE
R-3075Trustul de construcţii generale „Promstroi” („Промстрой”)1945-1966Inventar ONLINE
R-3076Secţia drumuri al Comitetelor executive al Sovietelor districtuale de deputaţi ai oamenilor muncii (Bălți, Cahul, Chișinău, Tiraspol)1952-1953Inventar ONLINE
R-3077Fabrica de producere a lichiorului şi a rachiurilor din or. Chişinău1945-1959Inventar ONLINE
R-3078Combinatul de vinuri din or. Chişinău1944-1966Inventar ONLINE
R-3079Fabrica de vinuri nr. 2 din or. Chişinău1945-1959Inventar ONLINE
R-3080Școala Republicană de Arte Plastice „I. Ef. Repin” (A. Plămădeală)1944-1974Inventar ONLINE
R-3082Judecătoria norodnică a raionului Krasnoarmeisk din or. Chişinău1945-1959Inventar ONLINE
R-3083Judecătoria norodnică a raionului Lenin din or. Chişinău1944-1965Inventar ONLINE
R-3085Procuratura RSS Moldoveneşti1941-1995Inventar ONLINE
R-3086Ministerul Resurselor Materiale al Republicii Moldova1944-1992Inventar ONLINE
R-3087Trustul orăşenesc Chişinău al cantinelor, restaurantelor şi cafenelelor1944-1966Inventar ONLINE
R-3088Combinatul Produselor din Carne din or. Chişinău1945-1970Inventar ONLINE
R-3089Combinatul Avicol din or. Chişinău1948-1955Inventar ONLINE
R-3090Ministerul Ocrotirii Sănătăţii al RSSM1945-1991Inventar ONLINE
R-3092Combinatul de Tutun din or. Chişinău1944-1969Inventar ONLINE
R-3095Institutul de Stat de Proiectări în Domeniul Construcţiilor „Moldghiprostroi” („Молдгипрострой”)1945-1973Inventar ONLINE
R-3096Direcţia Gospodăriei Piscicole pe lîngă CM al RSSM1945-1974Inventar ONLINE
R-3097Biroul republican moldovenesc „Zagotscot” („Заготскот”)1945-1962Inventar ONLINE
R-3099Firma Produselor Lactate din or. Chişinău1948-1969Inventar ONLINE
R-3100Comitetul de Stat pentru utilizarea forţelor de muncă al CM al RSSM1947-1988Inventar ONLINE
R-3101Consiliul pentru problemele Gospodăriei Norodnice (C.G.N. ”Совет народного хозяйства МССР”)1957-1966Inventar ONLINE
R-3102Spitalul Clinic Republican1946-1969Inventar ONLINE
R-3104Fabrica de Medicamente „Farmaco”1944-1971Inventar ONLINE
R-3105Direcţia de Construcţii „Moldselielectrostroi” („Молдсельэлектрострой”)1944-1962Inventar ONLINE
R-3106Procuraturile din județele RSSM1944-1947Inventar ONLINE
R-3107Procuraturile din districtile RSSM1952-1953Inventar ONLINE
R-3108Secţia financiară a Comitetului executiv al Sovietului raional Lenin (Centru) de deputaţi ai oamenilor muncii, or. Chişinău 1945-1979Inventar ONLINE
R-3109Fabrica de mobilă nr. 2 din or. Chişinău1946-1974Inventar ONLINE
R-3110Secţia învăţămîntului public a Comitetului executiv al Sovietului raional Lenin de deputaţi ai oamenilor muncii, or. Chişinău1959–1982Inventar ONLINE
R-3111Asociaţia republicană cooperatistă de stat pentru colectarea şi prelucrarea cerealelor „Moldhlebproduct” („Молдхлебпродукт”)1944-1989Inventar ONLINE
R-3112Trustul republican al sovhozurilor de pepenieră1945-1961Inventar ONLINE
R-3113Trustul republican al staţiilor avicole1952-1961Inventar ONLINE
R-3114Fabrica de mobilă nr. 1 din or. Chişinău1945-1974Inventar ONLINE
R-3115Societatea pe Acţiuni de tip închis Firma de tricotat „Steaua”1944-2009Inventar ONLINE
R-3117Institutul moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Pomiculturii, Viticulturii şi Vinificaţiei1944-1973Inventar ONLINE
R-3118Filiala Chişinău a Institutului Unional de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Viticulturii şi Vinificaţiei „Magaraci” („Магарач”)1945-1956Inventar ONLINE
R-3119Comisia de Stat pentru Selectarea Soiurilor de Culturi Pomicole1950-1957Inventar ONLINE
R-3120Institutul de Perfecţionare a Calificării Învăţătorilor1944-1975Inventar ONLINE
R-3121Societatea pe Acțiuni „Moldpresa”1950-2014Inventar ONLINE
R-3122Direcţia construcţiilor capitale a Comitetului executiv al Sovietului orășenesc Chişinău de deputaţi ai oamenilor muncii1957-1979Inventar ONLINE
R-3123Fabrica de mobilă nr. 6 din or. Chişinău1956-1967Inventar ONLINE
R-3124Fabrica de cofetărie din Chişinău „Bucuria” 1947-1969Inventar ONLINE
R-3125Inspectoratul de Stat Republican de Protecţia Plantelor1961-2009Inventar ONLINE
R-3126Direcţia Centrală a Asigurării de Stat1944-1970Inventar ONLINE
R-3127Comitetul Controlului Popular al RSSM1963-1990Inventar ONLINE
R-3128Uzina de beton armat nr.1 din or. Chişinău1946-1964Inventar ONLINE
R-3129Uzina mecanică din Chişinău1946-2007Inventar ONLINE
R-3132Ministerul Industriei Alimentare al RSSM1960-1985Inventar ONLINE
R-3133Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Igienei şi Epidemiologiei1946-1970Inventar ONLINE
R-3134Trustul republican moldovenesc „Iaiţeptiţeprom” („Яйцептицепром”)1944-1952Inventar ONLINE
R-3135Fabrica de prelucrare a fructelor din Chişinău1956-1963Inventar ONLINE
R-3136Fabrica de conserve din Chişinău1944-1963Inventar ONLINE
R-3137Cobizeva Claudia Simeon– sculptor, Om Emerit din Republica Moldova (fond personal)1932-1985Inventar ONLINE
R-3138Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”1945-1974Inventar ONLINE
R-3139Şcoala-internat medie specială muzicală din Chișinău „E. Coca”1944-1975Inventar ONLINE
R-3140Lîsenco Dumitru Grigore – artist al poporului din Moldova (fond personal)1943-1967Inventar ONLINE
R-3141Societatea pe Acțiuni „Codru”1958-2008Inventar ONLINE
R-3142Spitalul de traumatologie şi ortopedie1945-1965Inventar ONLINE
R-3143Institutul Pedagogică de Stat din Bălţi „Alecu Russo” 1945-1974Inventar ONLINE
R-3145Spitalul Direcţiei nr. IV 1944-1974Inventar ONLINE
R-3146Spitalul clinic republican pentru copii1948-1972Inventar ONLINE
R-3147Biroul republican moldovenesc al Băncii Unionale de finanţare a investiţiilor de capital „Stroibank URSS” („Стройбанк СССР”)1944-1969Inventar ONLINE
R-3148Banca Comunală a RSSM1944-1959Inventar ONLINE
R-3149Sesiunea permanentă din Chişinău a Judecătoriei de transport liniar din Odesa (Кишиневская постоянная сессия Одесского линейного транспортного суда)1940-1953Inventar ONLINE
R-3150Trustul Republican a Industriei Produselor din Carne din Moldova „Moldmiasotrest” („Молдмясотрест”)1944-1956Inventar ONLINE
R-3151Trustul Republican a Industriei Untului şi a Brînzeturilor din Moldova „Maslosîrprom” („Маслосырпром”)1944-1957Inventar ONLINE
R-3152Trustul Republican al Sovhozurilor din Moldova „Moldavsovhoztrest” („Молдавсовхозтрест”)1946-1948Inventar ONLINE
R-3154Inspectoratul principal de stat pentru carantină fitosanitară al RM1944-2009Inventar ONLINE
R-3155Trustul al sovhozurilor specializate în colectarea şi îngrăşarea vitelor „Zagotscotcorm” („Заготскототкорм”)1963-1967Inventar ONLINE
R-3156Societatea pe Acțiuni Firma pentru producerea, achiziționarea și realizarea semințelor de culturi legumicole „Semințe”1944-2019Inventar ONLINE
R-3157Uzina materialelor de finisaj din Chişinău1956-1974Inventar ONLINE
R-3158Studioul de filme artistice, documentare şi de popularizare a ştiinţei „Moldova-Film”1952-1974Inventar ONLINE
R-3159Direcţia de control privind colectarea produselor agricole şi a materiei prime1964-1968Inventar ONLINE
R-3160Banca comercială pe acțiuni „Banca de Economii”1940-2017Inventar ONLINE
R-3163Oficiul republican al Staţiunilor Balneare1949-1959Inventar ONLINE
R-3164Asociaţia republicană pentru colectarea vitelor de rasă „Moldplemjivobiedinenie” („Молдплемживобъединение”)1945-1964Inventar ONLINE
R-3165Ocuşco Rostislav Vladimir – pictor, maiestru în arte (fond personal)1904-1967Inventar ONLINE
R-3166Romanov Constantin Constantin – compozitor (fond personal)1920-1950Inventar ONLINE
R-3167Fiurer Grigore Alexandru – pictor (fond personal)1908-1958Inventar ONLINE
R-3168Colesnic Leonid Vasile – savant-biolog, (fond personal)1925-1965Inventar ONLINE
R-3169Nesvedov Boris Gheorghe – pictor (fond personal)1907-1964Inventar ONLINE
R-3170Gamburd Moisei Efim și soția lui Eugenia Iacob – pictori (fond personal)1922-1999Inventar ONLINE
R-3172Asociația de producere a încălțămintei din Chişinău „Zorile” 1945-2012Inventar ONLINE
R-3173Trustul specializat „Stroimehanizaţia” („Строймеханизация”)1964- 1968Inventar ONLINE
R-3175Trustul Industriei de panificaţie, a berii şi a produselor fără alcool „Moldhlebpivovodtrest” („Молдхлебпивоводтрест”)1957-1959Inventar ONLINE
R-3176Uzina de pompe din Chişinău „G. I. Kotovski” 1946-1972Inventar ONLINE
R-3177Direcţia deservirii sociale şi industriei locale a Comitetului executiv al Sovietului orăşenesc Chişinău de deputaţi ai poporului1957-1979Inventar ONLINE
R-3178Ministerul Viticulturii şi Vinificaţiei din RSSM1945-1986Inventar ONLINE
R-3179Institutul de Proiectări „Moldghiproprom” („Молдгипропром”)1950-1970Inventar ONLINE
R-3180Uzina din Chişinău „Microprovod” („Микропровод”) 1958-1974Inventar ONLINE
R-3183Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Oncologiei din Moldova1945-1974Inventar ONLINE
R-3184Fabrica de confecţii „Congresul XXIII al PCUS” din Chişinău1945-1969Inventar ONLINE
R-3185Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova1963-2014Inventar ONLINE
R-3186Universitatea de Stat „V. I. Lenin” din Chişinău decorată cu ordinul „Drapelul Roşu de Muncă”1946-1974Inventar ONLINE
R-3187Direcţia de consrucţii nr. 8 a Trustului „Promstroi” („Промстрой”)1946-1969Inventar ONLINE
R-3188Uzina de produse chimice de uz casnic din Chişinău1957-1969Inventar ONLINE
R-3189Direcţia de construcţii nr. 5 a Trustului de construcţii generale din Chişinău „Chişinevstroi” („Кишиневстрой”)1949-1965Inventar ONLINE
R-3190Comitetul Controlului Popular din Chişinău1963-1990Inventar ONLINE
R-3191Prezidiul Colegiului Avocaţilor din RSSM1944-1974Inventar ONLINE
R-3192Judecătoria norodnică a raionului Octombrie din or. Chişinău1946-1966Inventar ONLINE
R-3193Podrajanschi Alexandru Lev – doctor în ştiinţe agricole (fond personal)1919-1967Inventar ONLINE
R-3194Biroul republican de colectare a materiei prime a produselor animaliere şi a blănurilor din Moldova „Zagotjivsîriio” („Заготживсырьё”)1946-1955Inventar ONLINE
R-3195Direcţia principală autogestionară pentru achiziţii şi comercializarea produselor agricole şi a materiei prime 1944-1969Inventar ONLINE
R-3197Arbitrajul de Stat pe lîngă CM al RSSM1941-1974Inventar ONLINE
R-3198Direcţia Generală a Industriei de Producere a Conservelor „Glavuprconservprom” („Главупркосервпром”)1944-1972Inventar ONLINE
R-3199Comitetul executiv al Sovietului raional Frunze (Sectorul Buiucani) de deputaţi ai oamenilor muncii, or. Chişinău1965-1979Inventar ONLINE
R-3200Uzina de beton armat şi construcţii locative din panouri mari, or. Chişinău1954-1965Inventar ONLINE
R-3201Societatea pe Acțiuni de Producție „ELCAS”1956-2006Inventar ONLINE
R-3202Trustul specializat de montare „Moldsantehmontaj” („Молдсантехмонтаж”)1946-1988Inventar ONLINE
R-3203Cabinetul metodic republican de iluminare culturală1946-1979Inventar ONLINE
R-3204Casa-Muzeu „A. V. Şciusev”1945-1960Inventar ONLINE
R-3205Gospodăria silvică mecanizată din Chişinău1961-1977Inventar ONLINE
R-3206Vlăstaru Boris Moisei – scriitor (fond personal)1958-1962Inventar ONLINE
R-3207Sainciuc Gleb Vasile– pictor, maiestru în arte, (fond personal)1944-1973Inventar ONLINE
R-3208Calea Ferată din Moldova1940-1974Inventar ONLINE
R-3209Direcţia principală privind apărarea secretelor de stat în presă1944-1993Inventar ONLINE
R-3211Combinatul de pieli artificiale şi articole tehnice din cauciuc1958-1974Inventar ONLINE
R-3212Şcoala medie rusă nr. 15 din Chişinău1950-1968Inventar ONLINE
R-3213Şcoala medie moldovenească nr. 1 „Gr. I. Kotovski”, or. Chişinău1947-1979Inventar ONLINE
R-3214Societatea pe Acțiuni Firma pentru dezvoltarea asortimentelor modei și culturii vestimentației „Centrul de Modă”1954-1974Inventar ONLINE
R-3215Şcoala medie cu frecvenţă redusă, or. Chişinău1950-1982Inventar ONLINE
R-3217Direcţia pentru supraveghere de stat în domeniul securităţii muncii în domeniile industriei şi a mineritului pe lîngă CM al RSSM „Gosgortehnadzor” („Госгортехнадзор”)1945-1974Inventar ONLINE
R-3218Şcoala republicană sportivă pentru copii şi adolescenţi, or. Chișinău1949-1969Inventar ONLINE
R-3219Direcţia republicană de producere, colectare, prelucrarea şi comercializare a metalelor negre din Moldova „Moldvtorcermet” („Молдвторчермет”)1951-1974Inventar ONLINE
R-3220Direcţia teritorială de producere a transportul auto din Chişinău1963-1972Inventar ONLINE
R-3222Sevastianov Dumitru Cozma – pictor (fond personal)1928-1956Inventar ONLINE
R-3223Sofronov Alexandru Serghei – muzicolog (fond personal)1922-1965Inventar ONLINE
R-3224Uzina experimentală din Chișinău „Etalon”1945-1991Inventar ONLINE
R-3225Tehnicumul de Transport şi Drumuri din Chişinău1946-1974Inventar ONLINE
R-3226Biroul republican moldovenesc al Băncii de Comerţ a RSSM1944-1956Inventar ONLINE
R-3227Biroul republican moldovenesc al Băncii Agricole din URSS1943-1959Inventar ONLINE
R-3228Biroul republican moldovenesc al Băncii de Stat din URSS1940-1974Inventar ONLINE
R-3229Asociaţia de producere pentru construcţii rurale „Colhozstroi” („Колхозстрой”)1959-1979Inventar ONLINE
R-3230Institutul Unional de Cercetări Ştiinţifice a Metodelor Biologice de Protecţie a Plantelor1946-1969Inventar ONLINE
R-3231Сomitetul de Stat pentru Presă al CM al RSSM1944-1969Inventar ONLINE
R-3232Trustul „Stroiindustria” („Стройиндустрия”)1962-1992Inventar ONLINE
R-3233Palatul Republican al Pionerilor şi Elevilor1944–1975Inventar ONLINE
R-3234Combinatul de articole tehnice, or. Chişinău1960-1972Inventar ONLINE
R-3235Fabrica de piele și galanterie din or. Chişinău1946-1970Inventar ONLINE
R-3236Şcoala de Bază de Medicină din Chişinău1949-1974Inventar ONLINE
R-3238Tehnicumul Electromecanic din Chişinău1955-1976Inventar ONLINE
R-3239Tehnicumul Seral Mecanico-Tehnologic din Chişinău1956-1974Inventar ONLINE
R-3240Asociația Științifică de producere din Chișinaă „Volna” („Волна”)1959-2011Inventar ONLINE
R-3241Direcția Unită a Filarmonicii de Stat Moldovenești și Palatului „Octombrie”1942-1974Inventar ONLINE
R-3243Direcţia serviciului hidro-meteo al RSSM1944-1974Inventar ONLINE
R-3245Uzina radiotehnică „Semnal” („Сигнал”) din or. Chişinău1959-1991Inventar ONLINE
R-3246Uzina de construcție a aparatelor din Chişinău „Vibropribor” („Виброприбор”) 1958-1996Inventar ONLINE
R-3247Uzina de tractoare din Chişinău1946-2011Inventar ONLINE
R-3248Uzina de pompe ermetice din Chişinău „M. V. Frunze”1959-1970Inventar ONLINE
R-3249Redacţia ziarului „Sovetscaia Moldavia” („Советская Молдавия”)1948-1969Inventar ONLINE
R-3250Comisia orășenească de planificare a Comitetului executiv al Sovietului orășenesc Chişinău de deputaţi ai oamenilor muncii1951-1984Inventar ONLINE
R-3251Direcţia republicană moldovenească a Standardului de Stat al URSS1944-2008Inventar ONLINE
R-3252Direcţia Statistică a or. Chişinău1960-1978Inventar ONLINE
R-3253Inspectoratele raionale a statisticii de stat1944-1960Inventar ONLINE
R-3254Tehnicumul Cooperatist din Moldova1944-1969Inventar ONLINE
R-3256Direcţia republicană pentru colectarea şi comercializarea produselor petroliere pe lîngă CM al RSSM „Neftesnobsbît” („Нефтеснобсбыт”)1944-1970Inventar ONLINE
R-3257Institutul Moldovenesc de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului al Ministerului Agricuturii al RSSM 1936-1984Inventar ONLINE
R-3258Asociaţia republicană a comerţului cu cărţi („Moldcnigotorg”)1944-1970Inventar ONLINE
R-3261Staţia zonală de stat din Moldova pentru experimentarea maşinilor, or. Chişinău1955-1970Inventar ONLINE
R-3262Direcția geologiei pe lîngă CM al RSSM1958-1989Inventar ONLINE
R-3263Biroul republican moldovenesc pentru închirierea filmelor1944-1970Inventar ONLINE
R-3265Teatrul de Stat de Operă şi Balet din Moldova1957-1973Inventar ONLINE
R-3266Direcția Aviație Civile din Moldova1945-1996Inventar ONLINE
R-3267Fabrica de bere din Chişinău1946-1967Inventar ONLINE
R-3268Gherșfeld David Grigorievici – compozitor (fond personal)1934-1991Inventar ONLINE
R-3269Tufescu-Poleacova Valentina Constantin - plasticiană (fond personal)1881-1968Inventar ONLINE
R-3270Volcomici Mark Israel – poet (fond personal)1933-1968Inventar ONLINE
R-3271Editura „Lumina”1966-1971Inventar ONLINE
R-3272Şcoala medie profesional-tehnică nr. 3 din Chişinău1945-1979Inventar ONLINE
R-3273Centrul Principal de Calcul al Departamentului Statistică și Sociologie al Republicii Moldova1959-2003Inventar ONLINE
R-3274Staţia experimentală în domeniul culturilor de uleiuri esențiale și oleaginoase din Moldova1949-1971Inventar ONLINE
R-3275Redacţia ziarului „Moldova Socialistă”1939-1971Inventar ONLINE
R-3277Asociaţia de producere a întreprinderilor industriei poligrafice „Poligrafprom” („Полиграфпром”)1968-1973Inventar ONLINE
R-3279Climaşevski Alexandru Vladimir – plastician (fond personal)1903-2007Inventar ONLINE
R-3280Filatov Grigore Nichifor – pictor-decorator (fond personal)1889-1972Inventar ONLINE
R-3281Ivanov Victor Andrei – pictor (fond personal)1934-1998Inventar ONLINE
R-3282Dimo Nicolae Alexandru – academician, savant-pedolog (fond personal)1898-1969Inventar ONLINE
R-3283Tehnicumul Republican de Cultură Fizică din Moldova1945-1974Inventar ONLINE
R-3285Comitetul pentru cultura fizică şi sport, or. Chişinău1946-1979Inventar ONLINE
R-3287Zaikin Ivan Mihail – campion la lupte (fond personal)1900-1998Inventar ONLINE
R-3288Copîlov Eugeniu Nicolae – scriitor (fond personal)1903-1964Inventar ONLINE
R-3289Anghel Vsevolod Gheorghe – actor (fond personal)1933-1962Inventar ONLINE
R-3290Curlov Ivan Nicolae – doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, om emerit (fond personal)1910-1959Inventar ONLINE
R-3291Papaiani Dumitri Dumitru– pictor amator (fond personal)1889-1970Inventar ONLINE
R-3292Poleacov Valerie Leonid – compozitor, Maiestru în arte, (fond personal)1941-1970Inventar ONLINE
R-3293Aranov (Aranovici) Şico Beniamin – compozitor (fond personal)1930-1968Inventar ONLINE
R-3294Direcția Principală a Lucrărilor de Calcul 1960-1966Inventar ONLINE
R-3295Institutul Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Pedologiei şi Agrochimiei „N. A. Dimo”1952-1971Inventar ONLINE
R-3296Secția cultură a Comitetului executiv al Sovietului orășenesc Chişinău de deputați ai oamenilor muncii1959-1982Inventar ONLINE
R-3297Chirtoaca Alexandru Savelie – actor (fond personal)1930-1973Inventar ONLINE
R-3298Secţia învăţămîntului public a Comitetului executiv al Sovietului raional Frunze de deputați ai oamenilor muncii, or. Chişinău1964–1982Inventar ONLINE
R-3299Institutul Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice în Tuberculoză1945-1970Inventar ONLINE
R-3300Centrul republican de transmisie teleradio1944-1974Inventar ONLINE
R-3301Trustul Specializat „Moldburvod” („Молдбурвод”)1954-1974Inventar ONLINE
R-3302Direcţia Principală Energetică şi Electrificare1955-2008Inventar ONLINE
R-3303Reţelele electrice din Chişinău1946-1973Inventar ONLINE
R-3304Direcţia arhitectură şi planificare a Comitetului executiv al Sovietului orășenesc Chişinău de deputaţi ai oamenilor muncii1944-1977Inventar ONLINE
R-3305Împuternicitul Consiliului pentru Problemele Cultelor Religioase pe lîngă CM al URSS pentru RSSM1944-1989Inventar ONLINE
R-3307Centrul Republican de Radioteleviziune 1956-1990Inventar ONLINE
R-3308Comitetul de Stat pentru Televiziune şi Radiofuziune1946-2004Inventar ONLINE
R-3309Zubcov Anatol Anatol – doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar (fond personal)1920-1967Inventar ONLINE
R-3310Jumatii Ion Dorofei – pictor (fond personal)1945-1982Inventar ONLINE
R-3311Gherşfeld Grigore Isaac – compozitor; Gherşfeld David Grigore – compozitor, maiestru în arte (fond personal)1897-1966Inventar ONLINE
R-3312Doga Eugen Dumitru – compozitor, Artist al Poporului din URSS şi RSSM (fond personal)1958-1974Inventar ONLINE
R-3313Expoziţia Realizărilor Economiei Naţionale a RSSM1954-1975Inventar ONLINE
R-3314Suşcov Constantin Nicolae – scriitor (fond personal)1948-1959Inventar ONLINE
R-3315Secţia agricolă a Comitetului executiv al Sovietului orăşănesc Chişinău de deputaţi ai oamenilor muncii1944-1954Inventar ONLINE
R-3316Trustul sovhozurilor pepenieristice şi semincere1965-1974Inventar ONLINE
R-3317Asociaţia Republicană Moldovenească a Întreprinderilor Intercolhoznice pentru Creşterea Vitelor „Mejcolhozotcorm” („Межколхозоткорм”)1966-1973Inventar ONLINE
R-3319Direcţiile de amenajare a reţelelor cinematografice ale Comitetelor executive ale Sovietelor districtuale de deputaţi ai oamenilor muncii: Bălţi, Cahul, Chişinău, Tiraspol1952-1953Inventar ONLINE
R-3320Secţia de iluminare culturală a Comitului executiv al Sovietului raional Balatina de deputaţi ai oamenilor muncii1952-1953Inventar ONLINE
R-3321Secţia de iluminare culturală a Comitului executiv al Sovietului raional Răspopeni de deputaţi ai oamenilor muncii1950-1953Inventar ONLINE
R-3322Secţia de iluminare culturală a Comitului executiv al Sovietului raional Căinari de deputaţi ai oamenilor muncii1948-1953Inventar ONLINE
R-3323Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Industriei Alimentare1956-1975Inventar ONLINE
R-3326Prinţ Iacob Ion – academician, biolog (fond personal)1939-1966Inventar ONLINE
R-3327Andreev Vasile Andrei – participant la cel de al II-lea război mondial (fond personal)1938-1980Inventar ONLINE
R-3328Verhola Vitalie Ivan – compozitor (fond personal)1963-1984Inventar ONLINE
R-3329Şibaev Iurie Nicolae– pictor (fond personal)1953-1986Inventar ONLINE
R-3330Smirnov Gheorghe Dumitru – arheolog (fond personal)1925-1973Inventar ONLINE
R-3331Ciobanu Tamara Savelii – artistă a poporului din URSS şi Moldova (fond personal)1946-2018Inventar ONLINE
R-3332Comitetul Controlului Norodnic din raionul Dnestrovsc, or. Chişinău1985-1990Inventar ONLINE
R-3333Colecţia de documente ale membrilor asociaţiei republicane literare „Lira” (Robu Ivan Mihail – scriitor)1952-1990Inventar ONLINE
R-3334Colecţia documentelor oamenilor de artă din RSSM (Conunov Alexandru Filip, redactor, traducător, Masaliskaia Nina Nicolai – artistă a poporului din URSS, Picupov Semeon Andrei – pictor)1954-1989Inventar ONLINE
R-3335Drobenco Ivan Feodor – doctor în ştiinţe tehnice (fond personal)1958-1990Inventar ONLINE
R-3336Marciuc Iurie Alexandru – arhivist, lucrător emerit al culturii (fond personal)1943-1991Inventar ONLINE
R-3337Filiala din Moldova a Institutului Interramural de Perfecţionare a angajaţilor din Domeniul Evidenţei şi Statisticii 1986-1991Inventar ONLINE
R-3338Filiala Chişinău a Centrului Unional Interramural Ştiinţifico-Instructiv pentru Problemele Tehnicii de Calcul şi Informaticii 1987-1991Inventar ONLINE
R-3339Eremei Grigore Isidor – politician, doctor în filosofie (fond personal)1966-1991Inventar ONLINE
R-3340Asociaţia de producere a gospodăriilor silvice „Moldles” („Молдлес”)1988-1990Inventar ONLINE
R-3341Hazin Mihail Grigore– scriitor (fond personal)1927-1994Inventar ONLINE
R-3342Direcţia de difuzare a Comitetului de Stat pentru Televiziune şi Radiodifuzare al RSSM1977-1989Inventar ONLINE
R-3343Studioul „Telefilm-Chişinău”1976-1985Inventar ONLINE
R-3344Arhiva Centrală de Stat a Documentelor Cinefotofonografice1977-1991Inventar ONLINE
R-3345Asociaţia „Moldspecimont” din Republica Moldova1990-1995Inventar ONLINE
R-3346Polingher Zigfrid Bazil – pictor, grafician, caricaturist (fond personal)1923-1990Inventar ONLINE
R-3347Banca Comercială „Moldova Agroindbanc” SA1988-1991Inventar ONLINE
R-3348Spirer Rozalia Ludvig – arhitect (fond personal)1900-1985Inventar ONLINE
R-3349Dmitriev (Dimitriu) Pavel Gheorghe – doctor în istorie (fond personal) 1947-1989Inventar ONLINE
R-3350Jabiţchi Lidia Gherman – doctor în psihologie (fond personal)1948-1996Inventar ONLINE
R-3351Sfatul Republican al Mişcării pentru egalitate în drepturi din Republica Moldova ”Unitatea-Edinstvo”Fără datăInventar ONLINE
R-3352Dron Ion Vasile, doctor habilitat în filologie, cercetător (fond personal)1918-2001Inventar ONLINE
R-3353Мinisterul Industriei Locale şi Deservirii Sociale din RSS Moldova1988-1990Inventar ONLINE
R-3354Ciacovschii (Mureşanu) Gleb Simion – muzicolog, folclorist, artist al poporului, (fond personal)1915-1999Inventar ONLINE
R-3355Ţopa Tudor Gheorghe – scriitor, publicist, Om Emerit din Republica Moldova, (fond personal)1932-2018Inventar ONLINE
R-3356Societatea pe Acțiuni „Alfa”, or. Chişinău1976-2005Inventar ONLINE
R-3357Liviţchi Marina Petru – doctor habilitat în sociologie, deputat (fond personal)1974-2007Inventar ONLINE
R-3358Lunchevici Serghei Alexandru – artist a poporului din URSS şi Moldova, laureat al multiplelor premii (fond personal)1957-1995Inventar ONLINE
R-3359Întreprinderea de Stat pentru Comerţul Extern „Moldova-EXIM”1987-2000Inventar ONLINE
R-3360Societatea pe Acţiuni „Lemes”1990-1999Inventar ONLINE
R-3361Centrul Tehnic Internațional ”CTI-CAPITAL” S.A.1952-1991Inventar ONLINE
R-3362Societatea pe Acţiuni „Tirex-Petrol”1972-2001Inventar ONLINE
R-3363Centrul de modă SVG „Elegant”1980-1997Inventar ONLINE
R-3364Grati Mihail Ion – pictor (fond personal)1958-2002Inventar ONLINE
R-3365Covali Victor Gavriil – plastician, maiestru în arte (fond personal)1946-1984Inventar ONLINE
R-3366Întreprinderea de Stat „Centrul de Evidenţă şi Informaţie”1994-2003Inventar ONLINE
R-3367Panico Victor Dumitru – ziarist (fond personal)1941-2002Inventar ONLINE
R-3368Gherman Diomid Grigore – medic neurolog, academician (fond personal) 1960-2008Inventar ONLINE
R-3369Asociaţia de construcţii şi proiectări din Republica Moldova „Moldova-Construcţia”1992-1995Inventar ONLINE
R-3370Lupan Ana Pavel– scriitoare (fond personal)1961-1996Inventar ONLINE
R-3371Redacţia săptămînalului „Viaţa satului”1990-2000Inventar ONLINE
R-3372Publicaţia „Dialog”1997-2003Inventar ONLINE
R-3373Budilevschi Valentin Semion – dirijor, artist al poporului (fond personal)1958-2004Inventar ONLINE
R-3374Trofimovschi Anatolie Pavel – participant al mişcării ilegaliste (fond personal)1926-1996Inventar ONLINE
R-3375Madan Leonid Andrei – scriitor, secretar ştiinţific al Comitetului Ştiinţific Moldovenesc al RASSM (fond personal)1925-1938Inventar ONLINE
R-3376Trofăilă Vasile Matei – ziarist, scriitor documentalist, Om Emerit din Republica Moldova (fond personal)1917-2005Inventar ONLINE
R-3377Societatea pe Acţiuni Fondul de Investiţii Nemutual „Viitorul Tău”1994-2007Inventar ONLINE
R-3378Perev Sofia Vasile – doctor în filologie, profesor universitar, cercetător (fond personal)1952-1986Inventar ONLINE
R-3379Cantacuzino Irina Lev – principesă, soţia lui Pavel Canatacuzino (fond personal)Fără datăInventar ONLINE
R-3380Stația Antiseptică din Moldova1973-1988Inventar ONLINE
R-3381Axionov Băno Maxim – actor, regizor al teatrului dramatic rus ”A. P. Cehov” (fond personal)1960-2009Inventar ONLINE
R-3382Zevin Ada Miron – plasticiană, maiestru în arte (fond personal)1910-2005Inventar ONLINE
R-3383Curbet Vladimir Cozma – directorul Ansamblului Naţional Academic de Dansuri Populare „Joc” (fond personal)1954-2006Inventar ONLINE
R-3384Furdui Galina Pantelimon – poetă (fond personal)1961-2007Inventar ONLINE
R-3385Colecția de documente a persoanelor de naționalitate germană, originari din Basarabia și RASSM1941-1953Inventar ONLINE
R-3386Ministerul Industriei și Infrastricturii al Republicii Moldova 1990-2008Inventar ONLINE
R-3387Şpac Ion Isac – bibliograf (fond personal)Fără datăInventar ONLINE
R-3388Druţă Boris Victor, scriitor (fond personal)1967-2021Inventar ONLINE
R-3389Departamentul Control Financiar și Revizie1993-2009Inventar ONLINE
R-3390Cibotaru Teodor Teodor – veteran al vieţii culturale şi politice din R.M. (fond personal)Fără datăInventar ONLINE
R-3391Şleagun Valentin Nicolae – pedagog, jurnalist emerit din RSSM (fond personal)Fără datăInventar ONLINE
R-3392Ministerul Administraţiei Publice Locale al Republicii Moldova2006-2011Inventar ONLINE
R-3393Fişman Max Şahnovici – compozitor, pianist şi pedagog (fond personal)Fără datăInventar ONLINE
R-3394Visteria de Stat a Republicii Moldova1996-2010Inventar ONLINE
R-3395Redacția ziarului „Nezavisimaia Moldova” Guvernul Republicii Moldova1961-2009Inventar ONLINE
R-3396Colecția de documente a „Troicii Speciale” a Comisariatului Poporului pentru Afacerile Interne a RASSM1935-1938Inventar ONLINE
R-3397Colecția documentelor persoanelor expulzate și deportate de pe teritoriul RASSM și RSSM în anii 1930, 1941-19511930-1951Inventar ONLINE
R-3398Colecția documentelor persoanelor condamnate nu pe cale judiciară, tribunalele militare, judecătoriile liniare1920-1990Inventar ONLINE
R-3399Secția de afaceri ale internaților și prizonierilor de război ale CPAI al RSSM1945-1965Inventar ONLINE
R-3400Spitalul special Nr. 3376 pentru prizonierii de război al CPAI al URSS, or. Bălți1944-1949Inventar ONLINE
R-3401Colecția documentelor persoanelor supuse represiunilor politice în perioada regimului totalitar1920-1990Inventar ONLINE
R-3402Colecția de documente a „Troicii Speciale” a NKVD a RASSM1937-1958Inventar ONLINE
R-3403Colecția documentelor persoanelor deportate de pe teritoriul RSSM, operațiile „Sud” și „Nord”1949-1952Inventar ONLINE
R-3404Colecția de documente privind evacuarea germanilor de pe teritoriul Basarabiei pe teritoriul Germaniei1940Inventar ONLINE
R-3405Comisia RSSM cu privire la reexaminarea dosarelor de urmărire penală a persoanelor condamnate pentru activitate contrarevoluționară1954-1955Inventar ONLINE
R-3406Isac Vasile Dumitru – doctor în istorie, director al Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova (fond personal)Fără datăInventar ONLINE
R-3407Banca Comercială pe Acţiuni „CAPITAL-BANK” S.A.1993-1997Inventar ONLINE
R-3408Banca Comercială de Investiţii pe acţiuni „VIAS”1993-2001Inventar ONLINE
R-3409Departamentul Controlului de Stat al RM1991-1994Inventar ONLINE
R-3410Curtea de Conturi a Republicii Moldova1995-2007Inventar ONLINE
R-3411Banca Internațională de Investiții și Dezvoltare Moldo-Bulgară S. A.1994-2000Inventar ONLINE
R-3412Banca ”GUINEIA” S. A.1994-1999Inventar ONLINE
R-3413Banca Comercială pe Acţiuni”BANCOSIND”1991-1998Inventar ONLINE
R-3414Banca Comercială ”BASARABIA”1990-1996Inventar ONLINE
R-3415Agenția Agroindustrială ”Moldova-Tutun” 2002-2009Inventar ONLINE
R-3416Agenția Agroindustrială ”Moldova-Vin” a Republicii Moldova2002-2009Inventar ONLINE
R-3417Agenția Națională pentru Dezvoltarea Ramurii Tutunului1999-2008Inventar ONLINE
R-3418Ministerul Învățămîntului Superior și Mediu de Specialitate al RSSM1978-1988Inventar ONLINE
R-3419Banca Comercială ”INVESTPRIVATBANK” S. A.1994-2014Inventar ONLINE
R-3420Banca Comercială ”UNIVERSALBANK” S. A.1994-2020Inventar ONLINE
R-3421Banca Comercială pe Acțiuni ”ÎNTREPRINZBANCA”1990-1999Inventar ONLINE
R-3422Î.S. ”Centrul Național pentru Frecvențe Radio” 1996-2011Inventar ONLINE
R-3423Banca Comercială de Investiții ”OGUZBANK” S.A.1991-2004Inventar ONLINE
R-3424Asociația Curativ-Sanatorială și de Recuperare1993-2018Inventar ONLINE
R-3425Inspectoratul de Stat pentru produsele cerealiere și de panificație a RM1995-2008Inventar ONLINE
R-3426Savițchi Valentina – solistă a Teatrului Moldovenesc de Operă și Balet din or. Chișinău (fond personal)1942-2017Inventar ONLINE
R-3427Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcțiilor și Gospodăriei Comunale al RM1990-1999Inventar ONLINE
R-3429Concernul Republican de Producere al Industriei Materialelor de Construcții „INMACOM”1991-2008Inventar ONLINE
R-3430Î.S. Publicația Periodică Revista Social – Culturală „Moldova”2003-2019Inventar ONLINE
R-3431Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al RM1996-2017Inventar ONLINE
R-3432Județul ChișinăuFără datăInventar ONLINE
R-3433Gavrilov Vsevolod – actor moldovenesc și sovietic, Artist al Poporului din RM (fond personal)Fără datăInventar ONLINE
R-3434Chiriac Tudor – compozitor, prof. univ., doctor în muzică, Maestru al Artelor (fond personal)2006-2018Inventar ONLINE
R-3435Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor al RM1996-2017Inventar ONLINE