Legi

Legea nr. 880 din 22.01.1992, privind fondul arhivistic al Republicii Moldova, publicată în Monitorul Parlamentului Nr. 1 din 01.02.1992http://lex.justice.md/md/312887/
Legea nr. 98 din 04.05.2012, privind administrația publică centrală de specialitate, publicată în Monitorul Oficial Nr. 160-164 din 03.08.2012http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=344256&lang=1
Codul Contravențional al Republicii Moldova, publicat în Monitorul Oficial Nr. 3-6 din 16.01.2009 – art. 72, 328-329http://lex.justice.md/md/330333/