din atelierul de turnătorie a lui V. Râșcanu. Primul din dreapta sculptorul Alexandru Plămădeală cu soția Olga. or. București. anul 1925.