Orașul Iași pe harta relațiilor româno-sovietice, reflectate în producția cinematografică din RSS Moldovenească

110
avizeavize

Articolul intitulat „Orașul Iași pe harta relațiilor româno-sovietice, reflectate în producția cinematografică din RSS Moldovenească” realizat de Aurelia Felea, șefă direcție activități științifice din cadrul Agenției Naționale a Arhivelor, a fost publicat în ediția a V-a, seria a-III a Buletinului Muzeului Municipal „Regina Maria”, Iași, România.

Materialul are la bază intenția de a oferi cercetătorilor în științe socio-umane, în general, și istoricilor, în particular, o privire de ansamblu asupra unei categorii de surse încă puțin valorificate, anume aceea a documentelor cinematografice.

Conform autoarei, sursele filmice sunt relevante pentru cercetările științifice, atât în sensul recuperării faptelor, cât și a imaginării și reconstrucției unor spații geografice și de habitat, a stărilor de spirit în contexte sociale anume, a particularităților comportamentale și caracterologice ale actorilor sociali.

În acest context, Aurelia Felea face referire la importanța documentelor cinematografice păstrate în depozitele Agenției Naționale a Arhivelor, unele dintre care au permis identificarea subiectelor legate de instaurarea regimului comunist în România și de relațiile româno-sovietice.

La finalul articolului sunt anexate ilustrații din Fondul cinematografic al ANA, care reflectă unele aspecte ale relațiilor dintre România și RSS Moldovenească.

Articolul integral poate fi citit la următoarea adresă:

http://arhiva.gov.md/wp-content/uploads/2024/05/FELEA_IN_V_2023.pdf