Primul proiect de reparație capitală a acoperișului și fațadelor sediului Agenției Naționale a Arhivelor

134
avizeavize

Proiectul acoperișului și fațadelor sediului Agenției Naționale a Arhivelor, amplasat pe str. Gh. Asachi 67/B, mun. Chișinău

23.02.2012

Agenția Națională a Arhivelor va demara în anul curent reparația capitală a acoperișului și fațadelor clădirii cu destinație specială de arhivă a Agenției Naționale a Arhivelor, amplasată pe str. Gheorghe Asachi, nr. 67/B, mun. Chișinău, conform Proiectului de execuție elaborat.

Actualmente, acoperișul Agenției este într-o stare tehnică nesatisfăcătoare, cu grad avansat de uzură, iar durata normativă de exploatarea a materialului lemnos este depășită. Porțiuni ale acoperișului nu corespund prescripțiilor tehnice în vigoare și nu este asigurată protecția construcției contra apelor pluviale, cât și evacuarea acestora de la construcție.               

Menționăm că edificiul de importanță națională al Agenției prevede păstrarea a 1 100 000 unități de păstrare și a fost dat în exploatare în anul 1964. Timp de 56 ani clădirea n-a fost supusă unei reparații capitale.                        

În prezent, Agenția Națională a Arhivelor păstrează și valorifică, în cele 6 depozite (1887 Fonduri arhivistice):

  • documente pe suport de hârtie – 1 030 620 unități de păstrare (u.p.);
  • documente fotografice – 258 946 u. p.;
  • documente fono – 5 900 u. p.;
  • documente cinematografice – 15 660 u. p.;
  • cărți, broșuri, ziare/reviste – 55 586 (fondul Bibliotecii ştiințifico-informative).

Documentele fac parte din tezaurul arhivistic național și au fost emise începând cu anul 1420 și până în prezent.                                 

Proiectul fațadelor sediului Agenției Naționale a Arhivelor, amplasat pe str. Gh. Asachi 67/B, mun. Chișinău

Serviciul comunicare și relații internaționale, (022)729793