Relații cu publicul

Arhivele subordonate Agenției Naționale a Arhivelor:

-execută și eliberează copii și extrase din documentele Fondului Arhivistic al Republicii Moldova;

-întocmesc Certificate de arhivă și Note informative.

Cererea pentru eliberarea Certificatului se depune  în conformitate cu  formularul tipizat. (vezi formularul aici).

Tarifele cu privire la serviciile prestate sunt reglementate de Hotărârea  Guvernului  nr. 339 din 23.03.2005. (vezi aici)

Cererile pot fi depuse la sediul Agenției Naționale a Arhivelor, str. Gheorghe Asachi, nr. 67/B, mun. Chișinău.

Persoanele pot solicita copii, extrase și certificate de la:

– arhivele  municipale/serviciile de arhivă ale Consiliilor raionale și UTA Găgăuzia (vezi adresele aici);.

-depozitele de stat (vezi adresele aici);

-arhivele departamentale.

Notă: Adresele arhivelor departamentale pot fi găsite pe site-urile consiliilor raionale.