Sala de studiu a Direcției Arhiva organizațiilor social-politice

PROGRAMUL DE LUCRU:

Marți, miercuri, joi 8:30-16:30
Informaţii suplimentare la nr. de telefon:
022-23-43-11; 022-23-74-10.

Sala de studiu a Direcţiei Arhiva organizaţiilor social-politice este la dispoziţia cercetătorilor care doresc să studieze documentele ce reflectă o multitudine de aspecte a istoriei noastre de la începutul sec. al XX-lea și până în prezent.

Cele mai valoroase şi solicitate sunt documentele Comitetului Central al PCM, Comitetului Central al ULCTM, Comitetelor judeţene, raionale şi orăşeneşti ale PCM, un şir de documente ce reflectă activitatea ilegală a PC bolşevic, o gamă largă de documente constituite ca urmare a activităţii organizaţiilor obşteşti, etc.

 

Îndrumătorul Fondurilor al Direcției Arhiva organizațiilor social-politice
Regulamentul de funcționare și organizare a sălilor de studiu ale Agenției Naționale a Arhivelor