Seminar de instruire arhivistică (SIA) – „Organizarea preluării la păstrare de stat a documentelor Instituţiilor-surse de completare a Fondului Arhivistic al Republicii Moldova”

208
avizeavize
O nouă ediție a seminarelor de instruire arhivistică (SIA) a avut loc în data de 12 aprilie 2023, în incinta Agenției Naționale a Arhivelor (ANA), moderată de doamna Aurica Fărâmă, șef direcție completare a arhivelor departamentale, ANA.
 
Participanții la seminar, angajați ai ANA, au avut posibilitatea să facă cunoștință cu cadrul normativ cu privire la procesul de preluare la păstrarea de stat a documentelor instituțiilor-surse de completare a Fondului Arhivistic al Republicii Moldova (FARM), precum și cu impedimentele inerente preluării documentelor la păstrare de stat de la unele instituții-surse de competare a FARM, mai ales în cazul organizațiilor și instituțiilor desființate sau restructurate. Participanții la seminar au subliniat nevoia aplicării unor pedepse disciplinare față de conducătorii instituțiilor, inclusiv a unor ministere, care refuză să ordoneze ani de zile documentele de arhivă sau au restanțe acumulate decenii la rând în ce privește transmiterea fondurilor permanente la păstrare în depozitele ANA. Pe de altă parte, chestiunea e și în insuficiența spațiilor de depozitare aflate în gestiunea ANA și nevoia construirii unui depozit modern preconizat în cadrul bugetar pe termen mediu pe următorii 3 ani (CBTM 2024-2026) și solicitarea sprijinului guvernului și a Ministerului de Finanțe în vederea realizării acestui deziderat în condițiile în care guvernarea actuală e prima de după 1991 care a inclus modernizarea arhivelor în prioritățile programului său de guvernare.
 
Următorul seminar de instruire arhivistică (SIA) va avea loc în data de 26 aprilie 2023 și se va referi la Evidența documentelor aflate la păstrare de stat și va fi moderat de doamna Nelli Crasovschi, ANA, cu o experiență de lucru în arhive de peste cinci decenii.
 
Sursa: Serviciul comunicare și relații internaționale, ANA.
 
NOTĂ: seminarele de instruire arhivistică (SIA) sunt organizate, deocamdată, doar pentru angajații Agenției Naționale a Arhivelor.