Serviciile prestate de către arhivele de stat:

fără plată

confirmarea vechimii în muncă și mărimii salariului, studiilor și calificării;

participării în acțiunile militare în perioada celui de-al doilea război mondial, precum și alte conflicte militare din fosta U.R.S.S.;

confirmarea faptului de rănire și aflarea în spitale militare în perioada acțiunilor militare, de aflare în lagăre de concentrare, de prizonieri și ghetouri în perioada celui de-al doilea război mondial;

decorațiilor de stat;

confirmarea faptului de represiuni, deportări și confiscări ale averii;

datelor de naștere;

solicitările de stat, judiciare și de drept.

cu plată

expertizarea şi ordonarea documentelor cu termen permanent de păstrare, cu termen lung de păstrare şi ale personalului scriptic;

alcătuirea istoricului fondului instituţiilor;

întocmirea inventarelor dosarelor supuse expertizei;

constituirea dosarelor din foi volante;

numerotarea filelor în dosare;

întocmirea foilor de certificare în dosarele supuse expertizei;

definitivarea copertelor dosarelor;

aplicarea cotelor arhivistice pe copertele dosarelor supuse expertizei;

definitivarea foilor de titlu la inventarele dosarelor cu termen permanent de păstrare şi cu termen lung de păstrare;

întocmirea proceselor-verbale de selectare a dosarelor şi documentelor fără valoare istorică şi utilitară, pentru eliminare;

perfectarea şi culegerea la calculator a istoricului fondului instituţiei, inventarelor dosarelor cu termen permanent şi lung de păstrare, procesului-verbal de eliminare a documentelor;

verificarea existentului şi stării fizice a dosarelor;

debroşarea dosarelor constituite greşit;

primirea – predarea dosarelor instituţiei după terminarea lucrului de expertizare şi ordonare a dosarelor.

Tarifele pentru serviciile prestate sunt reglementate conform anexei nr. 1 a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 339 din 23.03.2005, cu completările ulterioare. (vezi aici)

Telefon: 022-72-13-03