Subdiviziunile agenției

Denumirea subdiviziunii Telefon de serviciu
Direcția dezvoltare și evidență a fondului arhivistic727-066
Direcția monitorizare şi control al arhivelor departamentale721-244
Direcția generală Arhiva NaționalăDirecția relații cu publicul și prestări servicii735-827, 735-496
Direcția completare a arhivelor departamentale721-303
Direcția conservare a documentelor fondului arhivistic735-833
Direcția documente cinematografice și audiovizuale286-020
Direcția Arhiva organizațiilor social-politice237-410, 234-311
Secţia financiară şi evidenţă contabilă721-325
Serviciul juridic și resurse umane735-826
Serviciul logistic și administrare281-640
Anticameră 729-793