Academicianul Mihai Cimpoi: 80 de ani de la naştere. Expoziţie de documente foto şi cinematografice din fondul arhivistic al Agenției Naționale a Arhivelor

506
avizeavize

03.09.2022

Mihai Cimpoi, omul de cultură cu preocupări polivalente, personalitate de formaţie enciclopedică, membru de onoare al Academiei Române (1991) şi membru titular al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (1992), se află la ceas aniversar. Critic literar şi istoric al literaturii, „om al culturii, filosof al culturii”, precum se defineşte chiar Domnia Sa, Mihai Cimpoi a avut deschidere, de la începuturile carierei profesionale, către orizonturi intelectuale largi şi către universalitate. Distinsul cărturar trebuie definit şi drept animator al dialogului continuu cu semenii, al schimburilor de idei şi culturale. Om al cetăţii, Mihai Cimpoi s-a implicat activ în evoluţiile politice cruciale pentru soarta concetăţenilor, a Moldovei dintre Prut şi Nistru din a doua jumătate a secolului al XX–lea şi din primele decenii ale veacului în curs: Congresul al III–lea al Scriitorilor din Moldova sovietică (1965), care a dezbătut subiecte legate de scrierea şi de utilizarea limbii  române şi de procesul literar în acest spaţiu, mişcarea de eliberare naţională de la sfârşitul anilor 1980 – începutul anilor 1990, proclamarea Independenţei Republicii Moldova, consolidarea democraţiei şi a neatârnării noastre politice.

Mihai Cimpoi a scris istorie şi, în acelaşi timp, a făurit istorie.

Agenţia Naţională a Arhivelor îl felicită călduros pe academicianul Mihai Cimpoi cu ocazia aniversării a 80–a a naşterii, îi urează mulţi ani prodigioşi în continuare, marcaţi de bucuria cunoaşterii şi a creaţiei, sănătate, fericire în viaţa personală, să-i iasă în cale ceea ce îi procură încântare şi stare de bine!

Cu ocazia evenimentului aniversar, Agenţia Naţională a Arhivelor a pregătit o expoziţie virtuală de documente foto şi cinematografice din fondul arhivistic de stat, menite să ilustreze traseul biografic, profesional şi civic al ilustrului contemporan Mihai Cimpoi.

Mihai Cimpoi. Portret. Colecţia publicaţiei „Literatura şi arta”.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 27/10695

Mihai Cimpoi (în prim plan, primul din stânga) în timpul unei pauze între şedinţele Congresului al III–lea al Scriitorilor din RSS Moldovenească (14–15.10.65). Or. Chişinău/RSSM, anul 1965. Fotograf: A. Simanovschi.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 44472

Mihai Cimpoi (în prim plan, primul din stânga) în timpul unei pauze între şedinţele Congresului al III–lea al Scriitorilor din RSS Moldovenească (14–15.10.65). Or. Chişinău/RSSM, anul 1965. Fotograf: A. Simanovschi.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 44472

Mihai Cimpoi împreună cu scriitorii Andrei Lupan, Grigore Vieru şi Pavel Boţu, în vizită la o şcoală profesională. S. Cucuruzeni, r-nul Orhei/RSSM, anii 1980.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, Fond personal „Grigore Vieru”, c. a. 26/7961.

Mihai Cimpoi participă, alături de prozatorul Ion Druţă şi de poeţii Leonida Lari şi Dumitru Matcovschi, la Ziua RSS Moldoveneşti, organizată la Casa Centrală a literaţilor din capitala URSS. Or. Moscova/RSFSR, anul 1987.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, Fond personal „Dumitru Matcovschi”, c. a. 26/10104.


Mihai Cimpoi şi poeta Leonida Lari în timpul filmării emisiunii televizate „Almanah literar”. Or. Chişinău/RSSM, 03.02.87. Fotograf: E. Roşcovan.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 1/38208.

Mihai Cimpoi împreună cu alţi literaţi la sărbătoarea „Eminesciana”, organizată în pădurea Scorenilor. R-nul Străşeni/RSSM, 1987. Fotograf: M. Roadedeal.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 1/21755.

Mihai Cimpoi (în prim plan, al doilea din stânga) împreună cu alţi literaţi la sărbătoarea consacrată clasicului literaturii ruse Aleksandr Puşkin în parcul omonim din capitala Moldovei sovietice. La microfon, poetul Grigore Vieru. Or. Chişinău/RSSM, iunie 1987. Fotograf: E. Roşcovan.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 1/31541

Mihai Cimpoi (la microfon) la Ziua Poeziei, pe Aleea Clasicilor din oraşul Chişinău. Or. Chişinău/RSSM, 14.10.87. Fotograf: D. Dovgaliuc.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 1/24746

Mihai Cimpoi (la microfon) la Ziua Poeziei, pe Aleea Clasicilor din oraşul Chişinău. Or. Chişinău/RSSM, 14.10.87. Fotograf: D. Dovgaliuc.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 1/24746

Mihai Cimpoi şi poetul Ion Vieru în vizită la redacţia publicaţiei raionale „Leninski puti”/Calea leninistă. Portret de grup cu colaboratorii publicaţiei. Or. Lazovsk (actualmente, Sângerei)/RSSM, 30.07.88. Fotograf: V. Crigan.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 1/23190

Mihai Cimpoi (primul din dreapta), la serata consacrată aniversării a 150–a a naşterii scriitorului Ion Creangă, organizată la Teatrul de Stat de Operă şi Balet „A. S. Puşkin” din capitala Moldovei sovietice. Or. Chişinău/RSSM, 11.06.89. Fotograf: B. Capnin.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 3/12573

Mihai Cimpoi în timpul desfăşurării lucrărilor Sesiunii a XIII-a a Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti. Or. Chişinău/RSSM, 29.08.89. Fotograf: A. Şciuchin.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 1/27502.

Mihai Cimpoi în timpul desfăşurării lucrărilor Sesiunii a XIII-a a Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti. Or. Chişinău/RSSM, 31.08.89. Fotograf: A. Simanovschi.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 1/27476.

Mihai Cimpoi (la microfon) la inaugurarea monumentului poetului Mihai Eminescu pe piaţa din faţa Casei de Cultură din or. Teleneşti, împreună cu poeţii Leonida Lari, Nina Josu, Gheorghe Vodă. Or. Teleneşti/RSSM, 03.09.89. Fotograf: G. Vasilache.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 1/24899

Mihai Cimpoi împreună cu deputaţii Grigore Vieru, Ion Hadârcă, Leonida Lari, Constantin Oboroc şi Mihai Gimpu în timpul desfăşurării lucrărilor Sesiunii a XIV-a a Sovietul Suprem al RSS Moldoveneşti. Or. Chişinău/RSSM, 21.11.89. Fotograf: A. Simanovschi.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 1/33868.

Mihai Cimpoi. Portret. Din colecţia publicaţiei „Glasul Naţiunii”. Or. Chişinău/RSSM, anul 1990.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 26/3308.

Secvenţă de la o serată literară organizată în incinta Teatrului Verde din oraşul Chişinău. La microfon, Mihai Cimpoi. Or. Chişinău/Republica Moldova, anul 1991. Fotograf: Radu Grozescu.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, Fond personal „Dumitru Matcovschi”, c. a. 26/10129

Secvenţă de la o serata literară organizată în incinta Teatrului Verde din oraşul Chişinău. La microfon, Mihai Cimpoi. Or. Chişinău/Republica Moldova, anul 1991. Fotograf: Radu Grozescu.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, Fond personal „Dumitru Matcovschi”, c. a. 26/10130.

Mihai Cimpoi, Ion Ungureanu şi alte personalităţi ale culturii române în biroul lui Mircea Druc, prim-ministru al Republicii Sovietice Socialiste Moldova. Or. Chişinău/RSSM, anul 1991.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, Fond personal „Ion Ungureanu”, c. a. 26/11660.


Mihai Cimpoi, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, la sărbătoarea dedicată limbii române. Or. Chişinău/Republica Moldova, 31.08.94. Fotograf: S. Cojocaru.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 1/34339

Mihai Cimpoi şi Mihail Cibotaru, ministru al Culturii al Republicii Moldova, la dezvelirea bustului scriitorului George Coşbuc pe Aleea Clasicilor din oraşul Chişinău, în cadrul sărbătorii dedicate limbii române. Or. Chişinău/Republica Moldova, 31.08.94. Fotograf: S. Cojocaru,
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 1/34343

Mihai Cimpoi, Mihail Cibotaru, ministru al Culturii al Republicii Moldova, şi Marian Enache, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Republica Moldova, în timpul dezvelirii bustul scriitorului George Coşbuc pe Aleea Clasicilor din oraşul Chişinău, în cadrul sărbătorii dedicate limbii române. Or. Chişinău/Republica Moldova, 31.08.94. Fotograf: S. Cojocaru.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 1/34354

Mihai Cimpoi împreună cu poetul Grigore Vieru şi alţi literaţi, după ceremonia depunerii de flori la monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, în cadrul sărbătorii dedicate limbii române. Or. Chişinău/Republica Moldova, 31.08.94. Fotograf: S. Cojocaru.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 1/34350.

Mihai Cimpoi în timpul unei solemnităţii în cinstea limbii române organizate în incinta Teatrului Verde din oraşul Chişinău. La microfon, poetul şi publicistul Nicolae Dabija. Or. Chişinău/Republica Moldova, 31.08.94. Fotograf: S. Cojocaru.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 1/34348

Mihai Cimpoi şi scriitorul Augustin Buzura, preşedinte al Fundaţiei Culturale Române, la sărbătorirea aniversării a 60-a de la naşterea regizorului Ion Ungureanu. Or. Bucureşti/România, 1995.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, Fond personal „Ion Ungureanu”, c. a. 26/11680

Mihai Cimpoi împreună cu renumiţii compozitori Eugen Doga şi Tudor Chiriac, în faţa casei în care a locuit, în anul 1871, Mihai Eminescu. Or. Viena/Republica Austria, anii 1990.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, Fond personal „Eugen Doga”, c. a. 26/11373.

Mihai Cimpoi ţine un discurs festiv în Grădina Publică Ştefan cel Mare şi Sfânt din oraşul Chişinău. Or. Chişinău/Republica Moldova, anul 1997. Fotograf: A. Simanovschi.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 27/7186

Mihai Cimpoi participă la solemnităţile consacrate Zilei Independenţei Republicii Moldova, alături de demnitarii Mircea Snegur, Dumitru Diacov, Serafim Urechean, Petru Lucinschi, Ion Ciubuc. La microfon, poeta Leonida Lari. Or. Chişinău/ Republica Moldova, 27.08.98. Fotograf: A. Mardari.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 27/7358

Mihai Cimpoi (la microfon) la solemnităţile consacrate Zilei Independenţei Republicii Moldova. În prim plan, de la stânga spre dreapta, politicienii Mircea Snegur, Dumitru Diacov, Serafim Urechean, Petru Lucinschi, Ion Ciubuc. Or. Chişinău/ Republica Moldova, 27.08.98. Fotograf: A. Mardari.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 27/7357

Secvenţă de la inaugurarea Casei Limbii Române. Centru de Cultură şi Asistenţă Didactică. În rândul întâi, al doilea din stânga, Mihai Cimpoi. Or. Chişinău/Republica Moldova, 31.08.98. Fotograf: A. Mardari.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 27/7365

Mihai Cimpoi împreună cu scriitorii Vasile Vasilache, Ion Ciocanu, Ion Hadârcă ş. a. şi politicianul Grigore Eremei la hramul oraşului Chişinău. Mun. Chişinău/Republica Moldova, anul 1999.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, Fond personal „Grigore Eremei”, c. a. 26/3497.

Mihai Cimpoi în compania Ambasadorului Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Franceză, Regatul Spaniei şi Republica Portigheză Mihail Popov, a cercetătorul ştiinţific Ana Bantoş şi a scriitorilor Ion Hadârcă, Iulian Filip, Alexandru Bantoş, Grigore Vieru şi Vasile Romanciuc. Republica Franceză, anul 1999.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 26/5833

Mihai Cimpoi împreună cu Vasile Nedelciuc şi Grigore Eremei la şedinţa Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Or. Strassbourg/ Republica Franceză, anul 2000.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, Fond personal „Grigore Eremei”, c. a. 26/3505

Mihai Cimpoi la inaugurarea bustului scriitorului George Bacovia pe Aleea Clasicilor din Grădina Publică Ştefan cel Mare şi Sfânt, în capitala Republicii Moldova. Mun. Chişinău/Republica Moldova, 31.08.01. Fotograf: A. Mardari.
Sursa: Agenţia Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 27/7962

Preşedintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova Mihai Cimpoi, la lansarea cărţii „Brad frumos cu amintiri. Jurnal vienez” de Valeria Dascăl, în prezenţa autoarei. Mun. Chişinău/Republica Moldova, anii 2000.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, Fond personal „Petru Dascăl”, c. a. 26/10344

Mihai Cimpoi în compania Mariei Bieşu, primadona Teatrului de Operă şi Balet din municipiul Chişinău, a lui Vasile Iovu, naist, Artist al Poporului din Republica Moldova şi laureat al Premiului Naţional, şi a Ninelei Caranfil, actriţă, Artistă Emerită din Republica Moldova. Mun. Chişinău/Republica Moldova, anul 2004.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, Fond personal „Maria Bieşu”, c. a. 26/12165

Mihai Cimpoi întreţinându-se cu reputaţi etnologi şi folclorişti din Republica Moldova şi din România, în cadrul conferinței consacrate folcloristului şi sociologului basarabean Petre Ștefănucă: Vasile Vetișanu, director al Institutului de Etnografie şi Folclor ,,Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, Maria Bâtcă, Gheorghe Spătaru, Sergiu Moraru, Ialoveni/Republica Moldova, anul 2006.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, Fond personal „Grigore Botezatu”

Mihai Cimpoi, poetul Grigore Vieru, diplomatul român Vasile Nanea şi redactorul revistei „Limba Română” Alexandru Bantoş, în timpul unei întâlnirii cu elevii din satul Bălăşeşti, raionul Sângerei, în incinta Casei Limbii Române. Mun. Chişinău/Republica Moldova, 14.02.06.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 26/5846

Mihai Cimpoi în timpul unei întâlniri cu elevii din satul Bălăşeşti, raionul Sângerei, în incinta Casei Limbii Române, împreună cu poetul Grigore Vieru, diplomatul român Vasile Nanea, redactorul revistei „Limba Română” Alexandru Bantoş şi cercetătorul ştiinţific Ana Bantoş. Mun. Chişinău/Republica Moldova, 14.02.06.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 26/5847

Mihai Cimpoi antrenat într-o discuţie în sediul săptămânalului „Literatura şi arta” cu poeţii Grigore Vieru şi Nina Josu, generalul Ion Costaş, regizorii şi actorii Ion Ungureanu şi Andrei Vartic şi istoricul Ion Buga, profesor universitar. Mun. Chișinău/Republica Moldova, 26.04.07. Fotograf: Victor Lavric.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 27/10614

Mihai Cimpoi şi poetul Grigore Vieru în sediul publicaţiei „Literatura şi arta”. Mun. Chișinău/Republica Moldova, 26.04.07. Fotograf: Victor Lavric.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 27/10616

Mihai Cimpoi împreună cu cercetătorul ştiinţific Ana Bantoş, poetul Grigore Vieru şi profesorul universitar Anatol Ciobanu la celebrarea aniversării a 80–a a naşterii membrului titular al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova Silviu Berejan. Mun. Chişinău/Republica Moldova, 27.09.07.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, DGAN, c. a. 26/5856.

Mihai Cimpoi la celebrarea aniversării a 80-a a nașterii folcloristului Grigore Botezatu, împreună cu Ana Bantoș, directorul Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, şi Mariana Șlapac, vice preşedintele Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Mun. Chişinău/Republica Moldova, 27.01.09.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, Fond personal „Grigore Botezatu”

Mihai Cimpoi la celebrarea aniversării a 80-a a nașterii folcloristului Grigore Botezatu. Mun. Chişinău/Republica Moldova, 27.01.09.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, Fond personal „Grigore Botezatu”.

Mihai Cimpoi împreună cu scriitorul Dumitru Matcovschi după premiera spectacolului „Neamul Cain” de Dumitru Matcovschi. Mun. Chişinău/Republica Moldova, anul 2009.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, Fond personal „Dumitru Matcovschi”, c. a. 26/10207

Mihai Cimpoi în sala teatrului „Satiricus Ion Luca Caragiale”, la celebrarea aniversării a 60–a a naşterii publicistului Constantin Tănase. Mun. Chişinău/Republica Moldova, 24.06.09.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 26/5898

Mihai Cimpoi la inaugurarea Salonului Internaţional de Carte, ediţia a 18-a, consacrat memoriei poetului Grigore Vieru, organizat în cadrul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova. Mun. Chişinău/Republica Moldova, 31.08.09.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 26/5887

Mihai Cimpoi în compania regizorului şi actorului Ion Ungureanu, a criticului de teatru Pavel Proca şi a directorului artistic al teatrului „Licurici” Titus Jucov. Municipiul Chişinău/Republica Moldova, anul 2009.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, Fond personal „Ion Ungureanu”, c. a. 26/11733

Membrul titular al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (AŞM) Mihai Cimpoi (rândul întâi, al doilea din stânga) după festivitatea de înmânare a însemnelor de Doctor Honoris Causa al Universităţii AŞM Dimitrie Cantemir ex-preşedintelui României Emil Constantinescu (în rândul întâi, al cincilea din stânga). Printre participanţii la eveniment se află Marius Lazurcă, ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Republica Moldova (RM), Mariana Şlapac, vice preşedinte al AŞM, Andrei Galben, rector al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, Maria Duca, rector al Universităţii AŞM, Petru Lucinschi, ex-preşedinte al RM, Ion Sturza, ex-prim-ministru al RM, Gheorghe Duca, preşedinte al AŞM. Mun. Chişinău/ Republica Moldova, 31.08.09. Fotograf: Victor Lavric.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 27/5323

Mihai Cimpoi (rândul întâi, primul din dreapta) în faţa primăriei municipiului Craiova, cu un grup de personalităţi din sfera culturii (Nicolae Dabija, Grigore Vieru, Vasile Tărâţeanu ş. a.). Mun. Craiova/România, f/a.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 26/5934

Mihai Cimpoi în timpul unei conferinţe la Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, România, împreună cu jurnalistul Gheorghe Mârzencu şi poeţii Nicolae Dabija şi Valeriu Matei. Or. Ploieşti /România, 25.06.10. Fotograf: Victor Lavric.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, Fond personal „Nicolae Dabija”, c. a. 26/17216

Mihai Cimpoi la inaugurarea bustului domnitorului Alexandru Ioan Cuza la Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, împreună cu scriitorii Nicolae Dabija şi Valeriu Matei. Or. Ploieşti/România, 25.06.10. Fotograf: Victor Lavric.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, Fond personal „Nicolae Dabija”, c. a. 26/17212

Mihai Cimpoi la Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova. Or. Ploieşti/România, 25.06.10. Fotograf: Victor Lavric.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, Fond personal „Nicolae Dabija”, c. a. 26/17215.

Mihai Cimpoi în timpul inaugurării Muzeului Memorial „Constantin şi Ion Stere”, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova. Comuna Bucov, judeţul Prahova/România, 26.06.10. Fotograf: Victor Lavric.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, Fond personal „Nicolae Dabija”, c. a. 26/17226

Mihai Cimpoi la dezvelirea bustului lui Mihai Viteazul în comuna Bucov, judeţul Prahova. Sculptor: Gheorghe Dumitru. În prim plan, în dreapta, istoricul Ion Negrei. Comuna Bucov, judeţul Prahova/România, iunie 2010.
Sursa: Arhiva personală a jurnalistului Gheorghe Mârzencu

Mihai Cimpoi la inaugurarea pietrei comemorative în cinstea victimelor ocupaţiei sovietice şi a regimului totalitar comunist, în Piaţa Marii Adunări Naţionale din capitala Republicii Moldova, alături de primarul general al municipiului Chişinău Dorin Chirtoacă şi Preşedintele interimar al Republicii Moldova Mihai Ghimpu. Mun. Chişinău/Republica Moldova, 28.06.10.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 27/1402

Membrului titular al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova Mihai Cimpoi i se înmânează premiului naţional „Galex–2012”, ediţia a doua, categoria „Cel mai bun promotor al cărţii şi al lecturii”. La microfon, Alexe Rău, director al Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova. Mun. Chişinău/Republica Moldova, 19.04.12. Fotograf: Tudor Iovu.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, Fond personal „Tudor Iovu”, c. a. 26/14024

Secvenţă de la Congresul Mondial al Eminescologilor, proiect internațional lansat în anul 2012. La microfon, Mihai Cimpoi. Mun. Chişinău/ Republica Moldova, anul 2012. Fotograf: Victor Lavric.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 27/5461

Mihai Cimpoi şi jurnalistul Gheorge Mârzencu în timpul unei pauze între activităţi culturale. Oraşul Vălenii de Munte, judeţul Prahova/România, august 2012. Fotograf: Vasile Tărâţeanu.
Sursa: Arhiva personală a jurnalistului Gheorghe Mârzencu

Secvenţă de la lansarea cărţii „Transnistria 1989–1992. Cronica unui război „nedeclarat”, eveniment la care participă autorul cărţii, generalul Ion Costaş (al doilea din dreapta), Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija şi Spiridon Vangheli. Mun. Chişinău/ Republica Moldova, 15.11.12. Fotograf: Victor Lavric.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 27/5477

Mihai Cimpoi lansându-şi lucrarea „Mihai Eminescu. Dicţionar enciclopedic” în cadrul filialei „Onisifor Ghibu” a Bibliotecii Municipale „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Chişinău. Mun. Chişinău/Republica Moldova, 17.01.13. Fotograf: Victor Lavric.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 27/5494

Mihai Cimpoi lansându-şi lucrarea „Mihai Eminescu. Dicţionar enciclopedic”, în cadrul filialei „Onisifor Ghibu” a Bibliotecii Municipale „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Chişinău. Mun. Chişinău/Republica Moldova, 17.01.13. Fotograf: Victor Lavric.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 27/5495

Mihai Cimpoi la acţiunea de omagiere a poetei şi publicistei Nina Josu, în incinta filialei „Ovidius” a Bibliotecii Municipale „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Chişinău, împreună cu scriitorul Nicolae Dabija şi regizorul şi actorul Ion Ungureanu. Mun. Chişinău/ Republica Moldova, 18.02.13. Fotograf: Victor Lavric.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 27/5378

Mihai Cimpoi la lansarea cărţii „Manifest de Unire” de Nicolae Dabija. Mun. Chișinău/Republica Moldova, 31.08.13. Fotograf: Victor Lavric.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 27/9675

Mihai Cimpoi la lansarea cărţii „Manifest de Unire”, împreună cu Gheorge Prini, director al Editurii „Ştiinţa”, Gheorghe Duca, preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Nicolae Dabija, autorul cărţii, şi Raisa Vieru, soţia poetului Grigore Vieru. Mun. Chișinău, 31.08.13. Fotograf: Victor Lavric.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 27/9678

Președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova Mihai Cimpoi, directorul Editurii „Ştiinţa” Gheorge Prini, poeţii Renata Verejanu şi Vasile Tărâţeanu, în faţa clădirii Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova. Mun. Chișinău/Republica Moldova, 31.08.13. Fotograf: Victor Lavric.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 27/9681

Mihai Cimpoi la inaugurarea bustului poetului Grigore Vieru, în incinta Bibliotecii „Alba Iulia”, filială a Bibliotecii Municipale „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, alături de fiul poetului, Călin Vieru. Mun. Chişinău/Republica Moldova, 12.02.14. Fotograf: Tudor Iovu.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, Fond personal „Tudor Iovu”, c. a. 26/14674.

Mihai Cimpoi prezintă eseul său monografic „Modelul de existenţă Eugen Simion”, în prezenţa lui Eugen Simion, critic şi istoric literar, preşedintele secţiei Filologie şi Literatură a Academiei Române. Mun. Chişinău/Republica Moldova, 02.09.14. Fotograf: Victor Lavric.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, DGAN, Fototeca, c. a. 27/10783

Academicianul Mihai Cimpoi despre Mihai Eminescu


Conceptul expoziției, selectarea dosarelor și întocmirea însemnărilor a fost realizată de Aurelia Felea, dr. în istorie, specialist principal în Direcția documente cinematografice și audiovizuale a Agenției Naționale a Arhivelor.