Agenția Națională a Arhivelor a desfășurat seminarul cu genericul: „Organizarea activității arhivelor de stat cu arhivele departamentale ale instituțiilor-surse de completare”

154
avizeavize

 

La 29 martie 2021, Agenția Națională a Arhivelor a desfășurat seminarul cu genericul „Organizarea activității arhivelor de stat cu arhivele departamentale ale instituțiilor-surse de completare”, în format de videoconferință, cu participarea angajaților arhivelor de stat, serviciilor raionale/municipale de arhivă.

Sesiunea de instruire a fost organizată de către Direcția monitorizare și control al arhivelor departamentale din cadrul ANA în scopul implementării prevederilor Instrucțiunii cu privire la organizarea activității arhivelor de stat cu arhivele departamentale ale instituțiilor-surse de completare și diseminarea bunelor practici în domeniul arhivistic.

În debutul ședinței, directorul Agenției Naționale a Arhivelor, dna Elena Frumosu, a subliniat că desfășurarea activităților de instruire pentru specialiștii din domeniul arhivistic, inclusiv prin utilizarea diferitor platforme IT, reprezintă o oportunitate fundamentală în vederea consolidării abilităților și competențelor profesionale.

În cadrul sesiunii de instruire,  participanții au fost informați despre:

– principalele metode și practici de lucru ale arhivelor de stat cu arhivele departamentale ale instituțiilor-surse de completare în vederea completării eficiente și asigurării protecției documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, aflate la păstrare provizorie în instituțiile-surse de completare;

– asigurarea evidenței statistice și pe fonduri a documentelor (pașaportizarea arhivei, completarea fișei fondului, informațiilor privind modificările în componența și volumul fondurilor, întocmirea inventarelor dosarelor);

–  implementarea sistemului unic de pregătire a documentelor pentru arhivare și sistemul unificat al documentelor administrative;

– aspecte din evidența activității cu instituțiile-surse de completare (întocmirea dosarului de supraveghere);

– controlul activității arhivelor departamentale, comisiilor de expertiză și a procesului de pregătire a documentelor în lucrările de secretariat.

Totodată, menționăm că elaborarea și actualizarea regulamentelor, instrucțiunilor, metodologiilor ce reglementează activitățile din domeniul arhivistic reprezintă una din prioritățile incluse în Planul de acțiuni al Agenției Naționale a Arhivelor pentru anul 2021.

În acest sens, Agenția Națională a Arhivelor va asigura buna desfășurare a activităților metodice privind modificările și completările cadrului normativ din domeniu și va oferi suportul metodologic necesar în vederea implementării acestuia.

 

Serviciul comunicare și relații internaționale, 022729793