Agenția Națională a Arhivelor a fost înregistrată ca operator de date cu caracter personal

48
caracter
avizeavize

caracter

Agenția Națională a Arhivelor informează că, începând cu data de 11 aprilie 2019, în conformitate cu deciziile Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (nr. DA-1554978388006, DD-1554985200704, DD-1554984227595), a fost înregistrată ca operator de date cu caracter personal.

Obiectivele principale ale agenției, în calitate de operator de date cu caracter personal, prevăd asigurarea disponibilității, integrității și confidențialității datelor cu caracter personal procesate, atât în cadrul prelucrării manuale, cât și prin intermediul sistemelor informaționale.

De asemenea, această etapă cuprinde respectarea unui set de cerințe și reguli pentru protecția tuturor informațiilor, inclusiv datele cu caracter personal, sistemelor şi proceselor IT împotriva influențelor naturale, erorilor umane și tehnice, precum și împotriva acţiunilor deliberate care pot provoca pagube materiale, respectiv imateriale sau care pot duce la încălcări ale legislației în vigoare.

Astfel, în scopul implementării prevederivor Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 cu privire la protecția datelor cu caracter personal, Agenția Națională a Arhivelor și-a actualizat cadrul normativ intern prin aprobarea Politicii de securitate privind protecția datelor cu caracter personal și a regulamentelor privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal.