Agenția Națională a Arhivelor continuă facilitarea accesului cetățenilor la documentele de arhivă

302
avizeavize

Stimați beneficiari ai serviciilor ANA, vă informăm că acum aveți acces online la următoarele Inventare ale Fondurilor păstrate în depozitele Agenției Naționale a Arhivelor, Direcția generală Arhiva Națională:

FONDUL nr. 7,Biserica evanghelico-luterană din Chişinău” (1831-1937);

FONDUL nr. 8, „Oficiul gubernial al afacerilor țărănești din Basarabia” (1868-1892);

FONDUL nr. 9, „Oficiul afacerilor orăşeneşti şi zemstvă al Guberniei Basarabia” (1891-1917);

FONDUL nr. 11, „Colecţia de hărţi şi planuri ale Basarabiei” (1818-2000);

FONDUL nr. 12, „Judecătoria de zemstvă a jud. Chişinău” (1819-1869);

FONDUL nr. 13, „Judecătoria jud. Soroca” (1859-1860);

FONDUL nr. 14, „Sucursala băncii funciare țărănești din Basarabia” (1903-1917);

FONDUL nr. 16, „Congresele judeţene ale şefilor de zemstvă şi şefii de zemstvă” (1890-1917).

Lista inventarelor fondurilor va fi completată periodic și poate fi accesată aici:

F. 7 – http://arhiva.gov.md/fondul-nr-7-biserica-evanghelico-luterana-din-chisinau-1831-1937/

F. 8 – http://arhiva.gov.md/fondul-nr-8-oficiul-gubernial-al-afacerilor-taranesti-din-basarabia1868-1892/

F. 9 – http://arhiva.gov.md/fondul-nr-9-oficiul-afacerilor-orasenesti-si-zemstva-al-guberniei-basarabia-1891-1917/

F. 11 – http://arhiva.gov.md/fondul-nr-11-colectia-de-harti-si-planuri-ale-basarabiei-1818-2000/

F. 12 – http://arhiva.gov.md/fondul-nr-12-judecatoria-de-zemstva-a-jud-chisinau-1819-1869/

F. 13 – https://drive.google.com/file/d/1SRvz9me-OrrgYuSpP0en_XBxAJobuXIS/view

F. 14 – https://drive.google.com/file/d/19S4QnCnJG2yNTElfA7e4DCERaksr-V4m/view

F. 16 – http://arhiva.gov.md/fondul-nr-16-congresele-judetene-ale-sefilor-de-zemstva-si-sefii-de-zemstva-1890-1917/

Atenție: inventarele din perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.